Rubriek: Thema

Thema van Link, hoe thema’s worden opgebouwd.
Thema gaat in op belangrijke trends in industrieel Nederland en Vlaanderen. Thema’s worden vastgesteld door de redactie in nauwe afstemming met de raad van advies (zie colofon voor de samenstelling). Thema start met een introducerend artikel over de betreffende trend, gevolgd door een aantal verdiepende artikelen.