Esther Kersten en Guus Rijnders zijn toegetreden als leden van het topteam High Tech Systemen en Materialen.

0

Guus Rijnders (Universiteit Twente) en Esther Kersten (ImpactX) zijn per 1 januari toegetreden als leden van het topteam High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Tjerk Opmeer (ministerie van Economische Zaken en Klimaat) is sinds 1 november 2023 al toegetreden. Samen met boegbeeld en voorzitter Marc Hendrikse is het topteam op volle sterkte voor de snelle ontwikkelingen en uitdagingen in de internationale hightech- en materialensector.

Marc Hendrikse, boegbeeld Holland High Tech, topsector High Tech Systemen en Materialen: “In onze VISIE 2030 richten we ons op de grote urgente transities en de sleuteltechnologieën. Ik ben verheugd dat zowel Esther, met haar ervaring en werkzaamheden op het gebied van circulariteit, als Guus, op het gebied van sleuteltechnologieën, een zeer welkome versterking zijn voor ons topteam in deze opgaven. Met de komst van Tjerk hebben we opnieuw een sterke partner als overheidsvertegenwoordiger in ons topteam.”

Vanuit zijn nieuwe rol als vertegenwoordiger van de wetenschap voor de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) wil Guus Rijnders een push geven aan onderzoek en innovatie met de inzet van (sleutel)technologieën en materialen.

Guus Rijnders, hoogleraar NanoElectronic Materials, Universiteit Twente: “De samenwerking tussen wetenschap en industrie is de katalysator voor innovatie, waarin nieuwsgierigheid de weg effent voor ontdekkingen en samenwerking de brug slaat naar vooruitgang. Een sterke betrokkenheid en afhankelijkheid in deze samenwerking is noodzakelijk om de belofte van innovaties en sleuteltechnologieën in technologische en maatschappelijke urgente transities mogelijk te maken. Ik wil me inzetten om deze betrokkenheid en samenwerking verder vorm te geven, en daarmee de impact van onderzoek en innovatie in de Nederlandse economie en maatschappij te vergroten.”

Esther Kersten heeft een duidelijke visie als het gaat om haar nieuwe rol als vertegenwoordiger van het midden- en kleinbedrijf in de topsector. Zij wil zich inzetten voor meer mogelijkheden voor het MKB in de hightech-, materialen- en maakindustrie met nadruk op valorisatie en de mogelijkheden voor een circulaire economie.

Esther Kersten, CEO en oprichter ImpactX: “Ik geloof sterk in de kracht van de Nederlandse hightech-sector om met innovatie een circulaire economie dichterbij te brengen. In deze transitie spelen zowel grote bedrijven, MKB als kennisinstellingen een belangrijke rol. Ketensamenwerking moet een hoge prioriteit krijgen, want circulariteit vraagt juist om een gedragen aanpak in de hele keten. Verder gaan wij ons richten op start- en scale-ups, die belangrijk zijn voor technische innovaties en doorbraken. Daarvoor moeten we ons sterke ecosysteem verder ontwikkelen. Als lid van het topteam HTSM kijk ik ernaar uit om me in te zetten voor deze speerpunten.”

Tjerk Opmeer ziet als vertegenwoordiger van de overheid het belang van de hightech- en materialensector in het (inter)nationale innovatiebeleid van de overheid.

Tjerk Opmeer, directeur Innovatie en Kennis, ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “Ik kijk er erg naar uit om de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan in de uitvoering van het internationale innovatiebeleid te gebruiken om innovatie nog meer in te zetten in het aanpakken van de maatschappelijke vraagstukken en urgente transities waar wij voor staan. Tegelijkertijd werken we in de topsector High Tech Systemen en Materialen aan de economische impact en zodat wij als Nederland voorop kunnen blijven lopen bij ontwikkelingen op het gebied van de prioritaire technologieën die we bepaald hebben in de Nationale Technologiestrategie.”

Met het aantreden van de drie nieuwe leden van het topteam is het ook tijd om afscheid te nemen van de voorgaande leden die in een turbulente periode grote bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkelingen binnen de topsector High Tech Systemen en Materialen. Eind 2023 traden drie leden terug:

  • Jacquelien Scherpen (lid topteam sinds 2020), in september 2023 benoemd tot rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
  • Arno van Mourik (lid topteam sinds 2019), directeur van Airborne
  • Michiel Sweers (lid topteam sinds 2017), vertegenwoordiger vanuit de overheid

Marc Hendrikse, boegbeeld Holland High Tech: “Mede dankzij de grote inzet van de aftredende leden Jacquelien Scherpen, Arno van Mourik en Michiel Sweers hebben we de afgelopen jaren de topsector High Tech Systemen en Materialen beter en breder op de kaart kunnen zetten. Daar ben ik hen zeer dankbaar voor.”

Guus Rijnders is hoogleraar NanoElectronic Materials bij de vakgroep Anorganische Materiaalkunde aan de Universiteit Twente (UT). Hij was tot februari 2024 wetenschappelijk directeur van het MESA+ Institute for Nanotechnology. Daarnaast is hij voorzitter van het NanoLabNL-consortium en betrokken bij de Quantum Delta NL- en PhotonDelta-groeifondsen. Als sinds zijn opleiding heeft hij een grote affiniteit met techniek. Hij studeerde eerst aan een technische hogeschool en begon zijn carrière aan de UT in 1988 als research engineer. Daarna kreeg hij de kans om onderwijsprogramma’s te volgen en met zijn promotie aan de UT in 2001 begon hij een wetenschappelijke carrière. In 2010 werd hij benoemd tot hoogleraar.

blank

Link magazine december/januari 2023/2024: Vertrouwen in de keten, niet alleen voor relaties tussen bedrijven; ook tussen afdelingen binnen een organisaties. Lees Link magazine digitaal of vraag een exemplaar op bij mireille.vanginkel@linkmagazine.nl

Esther Kersten is een ondernemende, enthousiaste en resultaatgerichte strategie- & duurzaamheidsexpert voor de hightech-industrie. Na haar studies Strategisch Management en Logistiek en Operations Management aan Tilburg University, werkte zij in diverse internationale functies voor DSM en ICSE (International Centre for Sustainable Excellence). Hierna was zij vanaf 2012 tot 2021 bij Vanderlande werkzaam in Sustainability, waarbij zij verantwoordelijk werd voor het Global Sustainability Program om de ambities over alle bedrijfslijnen heen te realiseren. Sinds 2021 is zij de oprichter en CEO van ImpactX, samen met haar team heeft zij de missie om van Brainport de hightech duurzaamheidshoofdstad van de wereld te maken. Naast haar functie als CEO is ze tevens lid van de (advies)raad Centre of Expertise Sustainability & Circularity Transitions (CoE SCT) van Fontys waar praktijkgericht onderzoek wordt gedaan naar manieren om het economisch systeem te innoveren en is zij lid van het Impact Commitee van DeepTechXL.

Tjerk Opmeer is sinds 2023 directeur Innovatie en Kennis, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Tot 2018 was hij als directeur Internationale Programma’s werkzaam bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en verantwoordelijk voor uitvoering op het vlak van internationale handel, investeringen, innovatie en ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor vervulde hij verschillende type functies, afwisselend bij de ministeries van EZK en Buitenlandse Zaken en in de uitvoering. Hij studeerde Politicologie aan de Universiteiten van Amsterdam en van Aix-en-Provence en hij heeft deelgenomen aan het Kandidatenprogramma van de Algemene Bestuursdienst (ABD).

Marc Hendrikse is boegbeeld van Holland High Tech, de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Sinds de start van het topsectorenbeleid in 2011 is hij door de minister van Economische Zaken benoemd tot lid van het topteam en in 2017 werd hij het boegbeeld. In zijn lange carrière heeft Marc Hendrikse zijn uitgebreide ingezet in de technologische industrie. Allereerst in de automotive sector, met managementposities bij DAF Trucks en als directeur bij touringcar bouwer BOVA. Als laatste functie was hij CEO van NTS-Group. Naast zijn rol als boegbeeld van de topsector is Marc voorzitter van de Raad van Toezicht van Fontys Hogescholen, voorzitter Raad van Advies van Mikrocentrum, lid van de raad van Advies van Link magazine en is hij commissaris bij AWL Techniek en de Pallieter groep.

Holland High Tech, de topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM), ontwikkelt en produceert hoogwaardige eindproducten, halffabricaten, componenten en materialen voor klanten over de hele wereld. Nederlandse hightechproducten zijn intelligent, nauwkeurig en efficiënt. Ze worden wereldwijd toegepast in bijvoorbeeld medische apparatuur, halfgeleiderproductie, auto’s, logistieke systemen, vliegtuigen, satellieten en energiesystemen.

Als één van de tien topsectoren zijn wij the great coordinator voor hightech innovatie in publiek-private samenwerkingen in Nederland én daarbuiten. Wij realiseren een positieve impact voor de urgente transities in de samenleving: we maken van innovatiekracht een serieus verdienmodel. We initiëren en stimuleren technologische oplossingen en dragen daarmee bij aan het missiegedreven innovatiebeleid van Nederland. Samen met ons ecosysteem, komen we tot oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. Op welke manier kunnen we bijdragen aan de urgente transities waar we nu voor staan? Hoe maken we Nederland circulair, duurzaam, veilig, leefbaar en houden we onszelf gezond? Dat en meer delen we in onze Visie 2030.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics