EOB: Innovatie op het gebied van digitale en schone energietechnologieën stimuleert de vraag naar octrooien in Europa in 2023.

0

Uit de vandaag gepubliceerde Patent Index 2023 van het EOB blijkt dat de innovatie robuust bleef, met bedrijven en uitvinders die vorig jaar een recordaantal Europese octrooiaanvragen hebben ingediend.

Bedrijven en uitvinders dienden vorig jaar 199 275 octrooiaanvragen in bij het EOB, een stijging van 2,9% ten opzichte van het voorgaande jaar en het hoogste aantal tot nu toe, volgens de laatste Patent Index 2023 die vandaag is gepubliceerd. Dit volgt op een groei van 2,6% in 2022 en 4,7% in 2021.blank

“de laatste octrooi-index van het EOB laat zien dat innovatie in 2023 over de hele wereld levendig bleef”, aldus EOB-voorzitter António Campinos. “Het EOB kreeg de opdracht om meer aanvragen dan ooit tevoren te onderzoeken, wat getuigt van zowel de aantrekkelijkheid van de Europese technologiemarkt als de hoge kwaliteit van onze producten en diensten. Het midden- en kleinbedrijf in Europa maakt steeds meer gebruik van octrooien, waarbij het aandeel aanvragen van het MKB vorig jaar op het hoogste niveau tot nu toe lag. Deze bedrijven kunnen nu ook profiteren van het nieuwe eenheidsoctrooi, dat het innovatieklimaat in Europa aanzienlijk verbetert en innovators een eenvoudigere en kosteneffectievere optie biedt om hun uitvindingen te beschermen en op de enorme EU-markt te brengen.”

Digitale communicatie- en energietechnologieën in opkomst

De belangrijkste technische gebieden voor octrooiaanvragen bij het EOB waren vorig jaar digitale communicatie (waaronder technologieënmet betrekking tot mobiele netwerken), medische technologie en computertechnologie. De sterkste groei van alle technologiegebieden in 2023 was echter in elektrische machines, apparaten, energie (+12,2% ten opzichte van 2022), waaronder uitvindingen met betrekking tot technologieën voor v waaronder batterijen (+28%). Ook de octrooiactiviteit in de biotechnologie (+5,9%) bleef verder stijgen.

Wereldwijde en Europese trends

De top vijf van herkomstlanden voor Europese octrooiaanvragen in 2023 waren de Verenigde Staten, Duitsland, Japan, China en de Republiek Korea. Zo’n 43% van de totale aanvragen was afkomstig van bedrijven en uitvinders uit de 39 lidstaten van het EOB, terwijl 57% afkomstig was van buiten Europa.

Het aantal octrooiaanvragen afkomstig uit de 39 lidstaten van het EOB is in 2023 opnieuw gestegen (85 748 aanvragen, +1,8%). Europese bedrijven boekten een bovengemiddelde groei op het gebied van digitale communicatie (+10,7%), biotechnologie (+6,4%), computertechnologie (+4,2%) en meting (+4,0%).

Finland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië met sterkste groei in Europa

Terwijl Duitsland, het belangrijkste land van herkomst in Europa, vorig jaar weer groeide (+1,4%), dienden Franse bedrijven iets minder aanvragen in (-1,5%). Het aantal octrooiaanvragen uit de meeste andere Europese landen nam toe.

Van de grootste octrooilanden (met meer dan 5 000 aanvragen) kwam de grootste groei uit het Verenigd Koninkrijk (+4,2%), Italië (+3,8%), Nederland (+3,5%), Zwitserland (+2,7%) en Zweden (+2,0%). Finland (+9,2%) en Spanje (+6,9%) lieten nog sterkere stijgingen zien (in de Europese landen met meer dan 1 000 aanvragen).

Meer uitvindingen uit China en Zuid-Korea

De totale groei van het aantal octrooiaanvragen bij het EOB in 2023 werd vooral gevoed door sterke stijgingen van de Republiek Korea (+21,0%) en de Volksrepubliek China (+8,8% ten opzichte van 2022). De Republiek Korea kwam voor het eerst in de top vijf, terwijl het aantal octrooiaanvragen uit China sinds 2018 meer dan verdubbeld is.blank

blank

Link magazine februari/maart 2024 Thema: Verdienmodel van de toekomst voor de BV Nederland. Lees Link magazine digitaal of vraag een exemplaar op bij mireille.vanginkel@linkmagazine.nl

Huawei staat bovenaan de ranglijst van sollicitanten

Huawei was in 2023 opnieuw de belangrijkste aanvrager bij het EOB, gevolgd door Samsung, LG, Qualcomm en Ericsson. De top tien bestaat uit vier bedrijven uit Europa, twee uit de Republiek Korea, twee uit de VS en één uit China en Japan.

Bijna elke vierde aanvraag uit Europa ingediend door een klein bedrijf

In 2023 werd 23% van de octrooiaanvragen bij het EOB vanuit Europa ingediend door eenindividuele uitvinder of een kleine of middelgrote onderneming (met minder dan 250 werknemers). Nog eens 8% was afkomstig van universiteiten en openbare onderzoeksinstellingen (zie grafiek Uitsplitsing van aanvragers naar categorie). Als onderdeel van zijn voortdurende steun voor kleinere entiteiten heeft het EOB vanaf 1 april 2024 nieuwe tariefverlagingen aangekondigd voor micro-ondernemingen, particulieren, non-profitorganisaties, universiteiten en openbare onderzoeksorganisaties.

Vrouwelijke uitvinders in de schijnwerpers

De Patent Index van dit jaar kijkt ook naar de bijdrage van vrouwen aan innovatie. Van alle octrooiaanvragen die vorig jaar vanuit Europa bij het EOB werden ingediend, noemde 27% ten minste één vrouw als uitvinder. Van de grotere Europese octrooiaanvraaglanden (met meer dan 2 000 aanvragen per jaar) hadden Spanje (46%), Frankrijk (33%) en België (32%) in 2023 het hoogste aandeel octrooiaanvragen waarin ten minste één vrouw als uitvinder werd genoemd. In de technologiesectoren varieerde het aandeel van 14% voor octrooiaanvragen in de machinebouw tot 50% in de chemie. Deze gegevens kunnen helpen bij het aanpakken van de kloven die nog moeten worden overbrugd om het volledige potentieel van vrouwelijke uitvinders te benutten.

Solide acceptatie van nieuw Unitair Octrooi

Sinds 1 juni 2023 kunnen innovators ook profiteren van het Unitair Octrooisysteem – een nieuwe manier om te genieten van eenvoudigere en goedkopere octrooibescherming in 17 EU-lidstaten, waar een Europees octrooi eenheidsrechtsgevolgen heeft en kan worden afgedwongen of geprocedeerd voor het nieuwe Eengemaakt Octrooigerecht. Het nieuwe systeem is al populair gebleken bij octrooihouders: eenheidsbescherming werd aangevraagd voor 17,5% van alle Europese octrooien die in 2023 werden verleend (meer dan 18 300 ingediende aanvragen) en voor 22,3% van de octrooien die in de tweede helft van 2023 werden verleend. Octrooihouders uit Europa (39 EOB-lidstaten) hadden met 25,8% het hoogste opnamepercentage, gevolgd door die uit de VS en China (beide 10,9%), de Republiek Korea (9,7%) en Japan (4,9%). De belangrijkste aanvragers van Unitaire Octrooien in 2023 waren Johnson & Johnson, Siemens, Qualcomm, Samsung en Ericsson. Van de octrooihouders die hun Europese octrooien hebben omgezet in eenheidsoctrooien, is ongeveer twee derde Europees.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics