IS UW BEDRIJF GENOMINEERD VOOR DE DISCA-AWARDS 2022?

 

De afgelopen weken en maanden hebben tal van bedrijven hun beste klanten en toeleveranciers genomineerd voor de DISCA-award 2022. In lijsten hieronder kunt u nagaan of uw bedrijf doorgedrongen is tot de eerste ronde en in welke van drie categorieën:

Best Process & Parts Supplier-Award
De prijs voor de Best Process & Parts Supplier is speciaal voor leveranciers ingesteld die, geconfronteerd met vaak (extreem) grote sourcingsproblemen toch (min of meer) op tijd, tegen de afgesproken prijs weten te leveren. Die weten te presteren, ondanks de grote logistieke problemen en de sterk gestegen transportkosten. Deze award is dus voor de leverancier die zich onderscheidt met zowel betrouwbare productie en distributie van parts, als met het uitstekend op orde hebben van zijn bedrijfsprocessen.

Best Knowledge Supplier-Award
Voor de Best Knowledge Supplier Award kunnen toeleveranciers worden genomineerd met eigen r&d (inclusief engineering) in Nederland. In deze categorie vallen de bedrijven die, dankzij hun ontwikkel- en engineeringsinspanningen, uitblinken in het toevoegen van waarde aan het eindproduct van de klant. Deze suppliers dragen er door kennis toe te voegen substantieel aan bij dat met het eindproduct meer geld wordt verdiend en/of de kosten ervan lager worden.

Best Customer-Award
Voor de Best Customer Award kunnen Nederlandse industriële uitbesteders op oem- of first tier supplier-niveau worden genomineerd, met eigen r&d/engineering die productie en/of ontwikkeling/engineering uitbesteden. Hieronder vallen bedrijven die hun toeleveranciers door transparantie, heldere communicatie en het nakomen van afspraken in staat stellen zoveel mogelijk toegevoegde waarde te leveren en zo de waarde van het eindproduct te verhogen en/of de kosten ervan te verlagen.

DISCA’22 op 24 november: spraakmakende talkshow plus spannende finale
Inmiddels worden de bedrijven geselecteerd die door meer dan één klant of leverancier genomineerd zijn. Die bedrijven gaan door naar ronde twee waarin ze beoordeeld worden op een aantal belangrijke kern-criteria. De best scorende bedrijven worden gesproken door een jury die voor elke award een top 2 bepaalt. Voorafgaand aan de prijsuitreiking op 24 november beslist de zaal over de uiteindelijke winnaars. Alle informatie over de DISCA 2022 vindt u hier.

Bent u doorgedrongen tot ronde 1 van de Best Process & Parts Supplier? Nominaties

Bent u doorgedrongen tot ronde 1 van de Best Knowledge Supplier-Award? Nominaties

Bent u doorgedrongen tot ronde 1 van de Best Customer-Award? Nominaties

Link Magazine organiseert de DISCA jaarlijks in samenwerking met ING en ISAH Business Software. Voor nadere informatie kijk op www.linkmagazine.nl of mail naar disca@linkmagazine.nl. Via dit adres kunt u zich nu ook al aanmelden om bij de DISCA aanwezig te zijn op 24 november.


13 Oktober organiseren wij de derde masterclass Smart customization/configure to order.

Programma masterclasses >

Column
Column