Zeven financieringsmogelijkheden voor start-ups

0

Start-ups kunnen op verschillende niveaus financiering krijgen. Denk aan kredieten voor (het opstarten van) hun bedrijf, of aan subsidies en fiscale voordelen voor de uitvoering van innovatieprojecten. PNO Consultants zette zeven belangrijke mogelijkheden op een rij.

Het financieringslandschap wordt met enige regelmaat beschreven als een oerwoud voor ondernemers. Niet alleen vanwege de regels, voorwaarden, stroperigheid en bureaucratie, ook vanwege het grote aanbod. En zeker voor start-ups (in de regel bedrijven in de eerste drie jaar na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel) kan dit problemen opleveren. Zonde, want juist voor deze beginnende ondernemers zijn alle extra financieringsmogelijkheden erg welkom.

Het onderscheid tussen verschillende financieringsvormen voor start-ups begint met twee categorieën: enerzijds financiering voor het opzetten en uitvoeren van de bedrijfsvoering, anderzijds extra financiering voor het ontwikkelen van (tech)innovaties. En die hebben elk hun eigen financieringsmogelijkheden.

Financiering voor bedrijfsvoering

  1. Krediet bij een bank

Hoewel banken sinds het begin van de crisis voorzichtiger zijn geworden met het verstrekken van kredieten, blijven ze een goede bron van investeringsgeld. Elke Nederlandse bank faciliteert verschillende kredietmogelijkheden, waarbij de hoogte van de lening en de bijbehorende rente en voorwaarden verschillen.

  1. Micro-krediet

Het micro-krediet is een zakelijke lening van maximaal 50.000 euro voor startende en bestaande ondernemers in het mkb. Qredits (een initiatief van de overheid en enkele grote banken) verstrekt deze financiering. Belangrijke voorwaarden voor dit krediet zijn een goed ondernemingsplan en zaken doen in Nederland.

  1. MKB-krediet

Voor de financieringsbehoefte groter dan 50.000 euro is er het MKB-krediet. Ook dit is een zakelijke lening die wordt verstrekt door Qredits, tot maximaal 250.000 euro, voor startende en bestaande mkb’ers. Willen bedrijven krediet aanvragen, dan is het verstandig als ze eerst aanspraak doen op ‘Borgstelling MKB Kredieten’ (BMKB). Via deze BMKB staat het ministerie van EZ voor een deel borg voor het bedrijf dat de lening wil afsluiten. Dit kan helpen als het bedrijf de bank of Qredits niet genoeg zekerheid kan bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een onderpand zoals gebouwen of machines. De BMKB is bedoeld voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. De bank vraagt overigens de BMKB aan, dit doet de mkb’er of start-up niet zelf.

Financiering voor innovatieprojecten

Innovatieve bedrijven kunnen naast bedrijfsfinanciering ook aanspraak maken op projectfinanciering, in de vorm van subsidies, fiscale voordelen of kredieten. Hoewel de meeste subsidies niet specifiek voor start-ups zijn, is er wel een aantal extra voordelen voor deze groep ondernemers.

  1. WBSO-startersfaciliteit

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is Nederlands populairste fiscale voordeel voor r&d-werkzaamheden. Ondernemers die loonbelasting afdragen krijgen via de WBSO een fiscale tegemoetkoming op de (loon)kosten en uitgaven voor r&d. Dit voordeel wordt verrekend in de aangifte loonbelasting. Voor tech-start-ups met medewerkers op de loonlijst is dit voordeel 40% over de eerste schijf tot 350.000 euro aan r&d-loonkosten, en overige kosten en uitgaven. Zelfstandige start-ups die minstens 500 uur per jaar aan r&d besteden, krijgen een vast voordeel per kalenderjaar, dit jaar 18.729 euro, in de vorm van een extra verhoging van de zelfstandigenaftrek.

  1. Vroegefasefinanciering

De Vroegefasefinanciering (VFF) is een risicodragende geldlening die moet worden terugbetaald. Deze lening kan een uitkomst zijn voor innovatieve starters en mkb’ers die moeite hebben met het vinden van een financier, bijvoorbeeld omdat die investeringsrisico te hoog inschat. Omdat het ontvangen van een VFF kan worden gezien als een soort garantie dat de innovatie kansrijk is, kan de lening die financier over de streep trekken. De lening wordt verstrekt door EZ; voor innovatieve starters geldt een maximum van 350.000 euro. Een intentieverklaring van een toekomstige investeerder is verplicht.

  1. Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is onderdeel van het revolverend Innovatiefonds MKB+. EZ verstrekt het Innovatiekrediet voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten met een sterke businesscase. Dit krediet is alleen bedoeld voor start-ups en andere bedrijven die niet voldoende financiële middelen hebben om hun technische of klinische innovatieproject in zijn geheel te financieren. De kosten voor commercialisering vallen hier nadrukkelijk niet onder. Het krediet hoeft alleen te worden terugbetaald als de ontwikkeling slaagt.

  1. MIT-regeling

De MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) is bedoeld om innovatieve mkb’ers te laten profiteren van het topsectorenbeleid. Met behulp van diverse instrumenten wordt hier invulling aan gegeven. Zo worden bijvoorbeeld kennisvouchers beschikbaar gesteld, kan de haalbaarheid van het innovatieproject worden onderzocht, of kunnen mkb’ers deelnemen aan een r&d-samenwerkingsproject. In 2016 trekt EZ 35 miljoen euro uit voor dit instrument en is er met de bijdrage van de provincies in totaal 55 miljoen euro beschikbaar.

Hulp

Vanzelfsprekend is met dit overzicht het scala aan financieringsmogelijkheden voor start-ups nog lang niet compleet. Want naast financieringen in deze twee categorieën zijn er ook algemene fiscale voordelen voor starters, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersfaciliteit binnen de willekeurige afschrijvingsregeling of de startersaftrek voor bedrijven in de eerste drie jaar van hun bestaan.

Een gespecialiseerd team binnen PNO Consultants, Grantdaddy, kan overzicht en hulp bieden.

 

 

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics