Regio Twente gaat voor een haalbare en betaalbare Regionale Energie Strategie

0

Waar het klimaatakkoord zich inmiddels in de afrondende fase lijkt te bevinden, wordt er ook regionaal hard gewerkt aan akkoorden op kleinere schaal. Nederland is namelijk verdeeld in zo’n dertig regio’s, waarbij elke regio tot een Regionale Energie Strategie (RES) moet zien te komen. Voor deze strategie worden afspraken gemaakt om duurzame elektriciteit, de warmtetransitie en de benodigde infrastructuur hiervoor te verwezenlijken.

 Voor de RES werken alle gemeentes in de regio samen, maar niet alleen de bestuurders hebben inspraak. In tegendeel, om een breed draagvlak te creëren voor de gemaakte keuzes wordt er samengewerkt met belanghebbenden (stakeholders). Diverse experts vanuit zowel kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen) als het bedrijfsleven en netbeheerders werken samen aan het verkennen van de optimale oplossingen voor verduurzaming. Ook aan de jonge engineers van No Nonsense Technical Solutions (NNTS) is gevraagd een bijdrage te leveren aan de Energiestrategie Twente.

 Hoe gaat het in zijn werk?

 De Energiestrategie Twente verkent de regionale kansen in meerdere sessies. De eerste sessies zijn al achter de rug: hier is met de gehele groep gewerkt, die vervolgens verdeeld is in tien werkgroepen. In de eerste sessies zijn de doelen voor verduurzaming grofweg uiteengezet en besproken. De sessies hierna zullen plaatsvinden met de werkgroepen, die elk hun eigen thema hebben op het gebied van elektriciteit of warmte. Uiteindelijk vinden er zo’n drie à vier sessies plaats per werkgroep. Na uitvoerig overleg komt iedere werkgroep met de opties die kansrijk zijn. De opties van de werkgroepen worden vervolgens samen met bestuurders gebundeld tot voorkeursvarianten en een samenhangende strategie. Volksvertegenwoordigers worden gelijktijdig in informatieve en interactieve bijeenkomsten meegenomen.

 De rol van No Nonsense Technical Solutions

 NNTS ondersteunt het proces van het verkennen van de bouwstenen. Zo notuleren de engineers van NNTS wat er besproken wordt tijdens de sessies. Daarnaast gebruikt het bedrijf haar kennis vanuit eerdere projecten om de sessies zo gestroomlijnd en efficiënt mogelijk te laten verlopen. In andere projecten wordt er door het team in samenspraak met opdrachtgevers namelijk zo efficiënt mogelijk toegewerkt naar de optimale oplossing. Deze kennis is goed toepasbaar tijdens de RES. Voor de verschillende opties is het verder belangrijk om te onderzoeken of deze haalbaar zijn. Het kan natuurlijk zo zijn dat adviezen bijvoorbeeld om technische redenen niet mogelijk zijn, of dat het uitvoeren van het advies te duur is voor de regio. Het engineeringsbureau uit Enschede heeft veel expertise op het gebied van verduurzaming. Zo werkte het bedrijf onder andere al aan verduurzamingsprojecten voor de Gemeenten Enschede, Alkmaar en Rotterdam. Tijdens deze projecten is het vaststellen van de haalbaarheid een terugkomend onderdeel.

 Het unieke aan NNTS is dat het bureau werkt met technische masterstudenten van de Universiteit Twente. Dit biedt veel voordelen: de studenten hebben een frisse blik en brengen hun academische kennis naar het bedrijfsleven en de publieke sector. Door de inzet van masterstudenten Civiele Techniek en Sustainable Energy Technology kan NNTS een belangrijke kennispartner zijn voor overheden op het gebied van verduurzaming.

 Toekomstbeeld

 Het is erg belangrijk om de de juiste mensen aan tafel te hebben zitten gedurende de sessies waarin de opties worden verkend. Het betrekken van stakeholders zoals NNTS kan bijdragen aan het in kaart brengen van de technische en financiële haalbaarheid van duurzame opties in Twente. Ook procesmatig ligt er een uitdaging, gezien de vele betrokkenen en diverse thema’s die behandeld moeten worden voorafgaand aan het opstellen van de RES. De Energieregio Twente hecht groot belang aan een efficiënt verloop van de verkenning van regionale opties en neemt de benodigde stappen om dit te garanderen. Er is goed nagedacht over de inrichting van de verschillende sessies en ook hier is dus benodigde hulp ingeschakeld. Hiermee zijn de bouwstenen gecreëerd voor een haalbare en betaalbare Energie Strategie in de regio Twente. 

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics