Innovatiefonds Europese Unie kent 108 miljoen euro toe aan project FUREC-project – van afval tot waterstof

0

Het FUREC-project van RWE, dat circulaire en groene waterstof wil produceren uit niet-recyclebaar vast huishoudelijk afval in Limburg, heeft een financiering van 108 miljoen euro ontvangen van het Innovatiefonds van de EU. Roger Miesen, CEO van RWE Generation, nam de financieringsovereenkomst vandaag in ontvangst op de Financing Innovative Clean Tech Conference in Brussel, België.

  • FUREC bestaat uit twee in Limburg te bouwen installaties die huishoudelijk restafval omzetten in circulaire en groene waterstof
  • Waterstof uit niet-recyclebare vaste afvalstromen bespaart in 10 jaar tijd ongeveer 3,6 miljoen ton CO₂ 
  • Definitieve investeringsbeslissing door RWE verwacht in 2024

De financiering door het Innovatiefonds van de EU is een cruciale mijlpaal voor de voortgang van het FUREC-project, aangezien er een totale investering van meer dan 600 miljoen euro nodig is om het hele project uit te voeren. Dankzij deze toegezegde financiering kan RWE in volle vaart door met de verdere ontwikkeling van het project, zoals het verkrijgen van de nodige toestemmingen en vergunningen. Tegelijkertijd gaat het bedrijf contracten afsluiten met leveranciers voor de installaties, potentiële afnemers van waterstof en CO₂ en bedrijven die afval in geschikte hoeveelheden en kwaliteit leveren. Een definitief investeringsbesluit moet in 2024 worden genomen.

Roger Miesen, CEO van RWE Generation SE: “FUREC is een uitstekend voorbeeld van de circulaire economie op zijn best, waarbij afval wordt gebruikt voor de productie van waterstof. De toezegging van het Innovatiefonds van de Europese Unie (EU) laat dit zien en onderstreept dat RWE met dit project een belangrijke bijdrage kan leveren aan het koolstofvrij maken van de economie. Voor de chemische industrie biedt waterstof een groot potentieel om het productieproces van grondstoffen duurzamer te maken. Dit is waar ons project om de hoek komt kijken. Met FUREC faciliteren we de ontwikkeling van een centrum voor de circulaire economie in de provincie Limburg. Tegelijkertijd stellen we de chemische industrie in staat haar CO₂-uitstoot te verminderen. Dankzij FUREC kan Limburg als blauwdruk dienen voor andere locaties in Nederland en in Europa.” Foto RWE

Fuse Reuse Recycle (FUREC)

Als onderdeel van het FUREC-project is RWE van plan een voorbehandelingsinstallatie te bouwen in Zevenellen (Limburg) om niet-recyclebaar vast huishoudelijk afval om te zetten in vaste teruggewonnen brandstofpellets. De installatie zal ongeveer 700.000 ton huishoudelijk afval per jaar verwerken, waarvan ongeveer 50% van biogene oorsprong zal zijn (bijvoorbeeld textiel, papier). Dit komt overeen met de hoeveelheid VSA die jaarlijks door ongeveer twee miljoen mensen wordt geproduceerd.

De grondstofpellets uit de voorbehandelingsinstallatie zullen vervolgens worden omgezet in waterstof in een tweede RWE-fabriek die het bedrijf zal bouwen op het industrieterrein Chemelot in Limburg. De fabriek zal naar verwachting 54.000 ton waterstof per jaar produceren. Ter vergelijking: dit komt overeen met de opbrengst van een 700 megawatt offshore windpark met gekoppelde elektrolysers.

Link magazine editie december 2022 | jaargang 24 thema: B2B-marketing: veel meer dan goede klantrelatie opbouwen. Lees Link digitaal of vraag een exemplaar op: mireille.vanginkel@linkmagazine.nl’

Door het gebruik van deze waterstof zal de industrie op Chemelot het aardgasverbruik met meer dan 280 miljoen kubieke meter per jaar kunnen verminderen. Dit komt overeen met de helft van het jaarlijkse binnenlandse gasverbruik in Limburg. Hiermee wordt ongeveer 400.000 ton CO₂ per jaar bespaard. De bij de waterstofproductie vrijkomende CO₂ wordt afgevangen en kan worden opgeslagen of eventueel in de toekomst door de industrie als grondstof worden gebruikt. De waterstof zal ofwel lokaal op het industrieterrein van Chemelot worden afgezet of worden getransporteerd naar industriële bedrijven in Rotterdam en het Ruhrgebied. FUREC bereidt de nodige netaansluitingen voor op de waterstof- en CO₂-infrastructuur.

EU Innovatiefonds

FUREC ontvangt financiering uit het EU-innovatiefonds, dat voor 100% wordt gefinancierd door het EU-emissiehandelssysteem (ETS). Het fonds zal naar verwachting ongeveer 38 miljard euro steun verlenen voor de commerciële demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën in de periode 2020-2030, met als doel industriële oplossingen op de markt te brengen die Europa koolstofvrij maken en de overgang naar klimaatneutraliteit ondersteunen.

Belangrijke motor voor economie in Europa

FUREC is revolutionair op het gebied van CO₂ -reductie, waterstofproductie en afvalbeheer: het vergemakkelijkt het ontsluiten van het enorme potentieel van de circulaire economie om de klimaatdoelstellingen van de EU te halen. RWE ziet FUREC als een blauwdruk voor de toekomstige uitrol op andere locaties in Nederland en Europa. De provincie Limburg, waar industrieterrein Chemelot is gevestigd, heeft de ontwikkeling van FUREC de afgelopen jaren met grote belangstelling gevolgd.

Meer informatie over FUREC is te vinden op de website.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics