Honderd miljoen voor verduurzamen TU Delft Campus

0

TU Delft gaat fors investeren in het verduurzamen van de campus. Hiermee geeft de universiteit concreet invulling aan het eerder gepubliceerde Sustainable TU Delft – vision, ambition & action plan. De komende jaren wordt toegewerkt naar een CO2-neutrale, circulaire en klimaatadaptieve campus, met aandacht voor verbetering van biodiversiteit en leefkwaliteit.

Coördinator Duurzaamheid Andy van den Dobbelsteen en Jaco van Noppen, directeur Campus Real Estate & Facility Management, zijn enorm verheugd over deze mooie stap. Van Noppen: “Hiermee werken wij stapsgewijs aan onze duurzaamheidsdoelen en helpen we tegelijkertijd aan het opschalen van innovaties buiten de campus.”

Een levendige duurzame campus

“In 2030 studeren en werken mensen op de campus in een levendige, groene omgeving, in met duurzame bronnen verwarmde gebouwen,” zegt Van den Dobbelsteen. “De restaurants bieden gezond en lekker voedsel dat vooral plantaardig is en dat deels op de campus wordt geproduceerd. Inkoop is helemaal gebaseerd op gesloten kringlopen.”

Overal op de campus zullen experimenten worden uitgevoerd voor nieuwe duurzame technieken en processen. Van Noppen zegt daarover: “Een deel van de investering is beschikbaar om innovaties te testen. De campus zien we als living lab, een realistische omgeving om dit te bewerkstelligen. Zo willen we aan de slag gaan met de hoogbouw van de faculteit EWI. We gaan onder meer een innovatieve zonneschoorsteen testen om te kijken of deze kan worden ingezet voor duurzame ventilatie en het opwekken van elektriciteit.”

Geschikt voor de toekomst

TU Delft richt zich op alle aspecten die invloed hebben op klimaat en milieu: gebouwen, energiesysteem, inkoop, afvalbeheer, mobiliteit, voedsel etc. Maar ook natuur: zo wordt gewerkt aan verbetering van biodiversiteit en wordt de campus geschikt gemaakt voor het klimaat van 2050. Andy van den Dobbelsteen legt uit: “Met alles wat we momenteel ontwikkelen houden we rekening met de verwachtingen voor het klimaat van de toekomst: meer wateroverlast, langere periodes van droogte, extreme hitte en zwaardere stormen. Zo willen we een deel van de campus inzetten om regenwater op te vangen en nuttig te gebruiken in de gebouwen.”

Naar een emissieloos energiesysteem

Veel van de innovaties hebben te maken met de energietransitie. Van Noppen: “We zetten duurzame bronnen in voor de verwarming van gebouwen en wellicht op termijn ook voor woningen in de gemeente Delft.” Een deel van de campus krijgt een warmtenet waarmee warmte uit koelprocessen kan worden opgeslagen in de bodem en benut voor de verwarming van andere functies. “Onze nieuwe gebouwen op Campus Zuid hebben zoveel restwarmte dat we daar een buitenzwembad mee kunnen verwarmen,” aldus Van den Dobbelsteen. “Dus we zoeken naar creatieve oplossingen om alle energie optimaal te benutten.”

TU Delft Campus als living lab

Een deel van het duurzaamheidsbudget wordt besteed aan het faciliteren van innovaties. Van den Dobbelsteen: “Overheden en andere organisaties worstelen met verduurzaming; wij willen obstakels wegnemen.” De TU Delft Campus wordt daarmee een living lab voor innovaties. “Hier komt de kracht van onze wetenschappers, ingenieurs, ontwerpers, de overheid en het bedrijfsleven samen”, aldus Van Noppen. “Zo leveren we een actieve bijdrage aan de verduurzamingsvraagstukken van de maatschappij. Kortom: impact for a better society.”

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics