Green Deal ondertekend en Bronnet in Hengelo (Ov) officieel geopend

0

Vanmiddag hebben negen samenwerkende partijen hun handtekening gezet onder de Green Deal. In de Green Deal werken de publieke en private partners samen aan verduurzaming en uitbreiding van Warmtenet Hengelo en de versnelde verduurzaming van High Tech Systems Park door de aansluiting op het Warmtenet Hengelo. Dankzij dit innovatieve project behalen partijen een energiebesparing van circa 0,2 PJ. Naast andere belangrijke prestaties omvat de Green Deal een rijksbijdrage van € 3,0 miljoen. 

Daarnaast hebben de partners Fudura, DWA en High Tech Systems Park vanmiddag ook het Bronnet op de innovatiecampus geopend. Het Bronnet is het energiesysteem waarbij kantoren en productiehallen op High Tech Systems Park warmte en koude onderling uitwisselen.

Samenwerking aan duurzame energie

De Green Deal zelf is een samenwerking tussen negen partijen voor verduurzaming van de warmtevoorziening in Hengelo. Door deze samenwerking kan het Warmtenet Hengelo een lagetemperatuurwarmtenet worden, gevoed met industriële restwarmte. Wethouder Marcel Elferink van de gemeente Hengelo zegt: “Het Warmtenet Hengelo levert daarmee een CO2-besparing op van 2.500 ton per jaar met groei naar 5.000 ton of meer, vergelijkbaar met het energieverbruik van 1.550 tot 3.100 huishoudens. Fantastisch voor Hengelo en uniek in Nederland.”

“Nederlandse huizen en bedrijven zullen in de toekomst minder door gas en meer door duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. De ontwikkeling van een nieuwe infrastructuur voor warmte is niet altijd eenvoudig, daarom stelt het Rijk voor het unieke lage-temperatuur-warmtenet in Hengelo 3 miljoen euro beschikbaar. Met dit net wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verder verduurzamen van onze energievoorziening,” aldus minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Gedeputeerde Erik Lievers van de provincie Overijssel voegt toe: “Wij hebben in Overijssel een forse ambitie: in 2023 moet 20% van onze energie uit duurzame bronnen komen. Dat kunnen we als provincie en overheid niet alleen. Daarom zoeken wij graag samenwerking met andere partners. Deze Green Deal is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen overheden en bedrijven die zich gezamenlijk inzetten voor de energietransitie en innovatie in Overijssel.”

Tijdens de bijeenkomst draaiden de aanwezige vertegenwoordigers namens het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Hengelo, de provincie Overijssel en de private partijen Fudura, Alliander, High Tech Systems Park, Ennatuurlijk en Akzo Nobel gezamenlijk aan een grote afsluiter. Door de afsluiter symbolisch open te zetten, werd digitaal zichtbaar hoe de backbone van Warmtenet Hengelo de omgeving van warmte zal voorzien.

Bronnet: warmte en koude uitwisselen
Het Bronnet is het energiesysteem dat High Tech Systems Park van duurzame warmte en koude voorziet op grote industriële schaal. Het Bronnet maakt gebruik van lokale warmte- en koudebronnen, zoals restwarmte van AkzoNobel, om de kantoren en productiehallen te koelen en verwarmen. Daarmee is een CO2 besparing van 700 ton per jaar gemoeid, vergelijkbaar met het energieverbruik van 400 huishoudens. De mogelijkheid voor bedrijven en startups om nieuwe toepassingen te ontwikkelen en testen op het netwerk is onderdeel van het concept.

Het drie-pijps-bronnet is een initiatief van FuduraDWA en High Tech Systems Park die symbolisch de Bronnet-buizen aan elkaar verbonden om de opening te markeren. Het Bronnet is aangelegd met een bijdrage van de provincie Overijssel.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics