Green Deal moet waardeketen meer zekerheid geven over kwaliteit gerecycled kunststof

0

Vandaag heeft de NRK de Nederlandse Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ ondertekend. Het initiatief nam de NRK in nauwe samenwerking met de Nederlandse overheid en andere marktpartijen. Via de Green Deal wordt er transparantie over het gerecycled materiaal verkregen en doorgegeven in de hele waardeketen met als doel gezamenlijk verdere stappen te zetten naar een circulaire economie. Ook andere partijen uit de industrie hebben de Green Deal ondertekend: de brancheverenigingen NRK-Recycling en PlasticsEurope Nederland, BASF, Morssinkhof Rymoplast, SABIC, Philips, Unilever en NEN. De ambitie is om de methodiek in een volgende stap in te brengen in vergelijkbare Europese normalisatie-initiatieven.

Met de Green Deal kunnen betrouwbare claims worden gemaakt voor zowel mechanisch als chemisch gerecyclede secundaire kunststoffen. De ontwikkeling van een dergelijke methodiek vereist begrip van wat er gebeurt in de verschillende schakels van kunststofketens, van verwerking van kunststof-reststromen tot en met de productie van eindproducten. Daarnaast is kennis nodig over de toepassing van deze methodiek in de praktijk en over de correcte omgang met het bewijs over het aandeel recyclaat in producten. Voor bedrijven in de kunststof waardeketen is het van belang om transparante en betrouwbare claims te kunnen maken voor wat betreft het percentage gerecycleerd plastic in hun producten.

Afzetmarkt kunststof recyclaat op hellend vlak
Vanwege het klimaat heeft Europa duidelijke doelen gesteld rond de inzet van gerecyclede kunststoffen. Met de toepassing van recyclaat wordt immers veel minder CO2 uitgestoten dan bij virgin. In Nederland worden tal van initiatieven ontplooid om de inzet van gerecyclede kunststoffen te stimuleren. De vraag naar gerecyclede kunststoffen zal dus steeds verder stijgen. Maar, zijn er ook op kortere termijn voldoende afzetmogelijkheden en is de recyclingbranche in staat om de investeringen in aanvullende verwerkingscapaciteit te financieren? Met die vragen worstelen bedrijven nu de prijs van nieuw, virgin kunststof steeds verder daalt.

Concurrerend prijspeil plastic recyclaat noodzakelijk
Erik de Ruijter, NRK: ‘’Deze Green Deal is een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie. De Deal gaat uit van de verwachting dat er veel recyclaat op de markt komt en opnieuw in producten wordt toegepast. Betrouwbaarheid van claims is daarin een mooi begin. Daar zetten de partners in de kunststof waardecirkel hun schouders onder. De werkelijkheid gebiedt ons toe te geven dat er nog meer slagen nodig zijn om de toekomst van een plastic kringloop te realiseren. Want met alle inspanningen blijft het gebruik van recyclaat achter. Om de ambitie van 40% secundaire grondstof te realiseren in 2030 is concrete marktvraag naar recyclaat nodig èn een concurrerend prijspeil voor plastic recyclaat. En recyclaat verliest die strijd. De marges van recyclers staan fors onder druk. De Nederlandse recyclingindustrie – met grote en kleine partijen leidend in Europa – heeft behoefte aan ondersteuning om de benodigde groei te financieren. Daarom roept de NRK bedrijven, overheid en NGO’s op een “Actieplan Toepassen Recyclaat” te maken.’

Acties merkeigenaren

Simultaan aan de acties van de industrie ontwikkelen grote merkeigenaren en retailers plannen voor een hoger aandeel recyclaat in hun producten. Zo wil Unilever in 2025 voor de helft minder afhankelijk zijn van virgin. In het onlangs afgeronde programma ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’ (KVG) hebben bedrijven in 2019 gewerkt aan de ontwikkeling van producten met post-consumer recyclaat, zoals een pallet, infiltratiefundering en vangrailconstructie. Recyclaat wordt al lange tijd toegepast in onder andere kunststof flessen, buizen, kratten en tassen.
Alligator Plastics verwerkt zo’n vijf procent recyclaat in zijn producten voor onder andere de bouw en automotive. De producten worden volgens de exact benodigde specificaties ontworpen en geproduceerd om een hoog kwaliteitsniveau te garanderen. Recyclaat is vaak niet voldoende gespecificeerd om te kunnen ontwerpen voor de eisen die worden gesteld. Directeur Wietse Wissema, tevens bestuurslid van de NRK, vindt het dan ook zeer waardevol dat de industrie werkt aan het verbeteren van de technische specificaties van het recyclaat, zodat het voor een breder palet aan toepassingen geschikt wordt. “Hiervoor moet wel een flinke slag worden gemaakt. Er zal in de toekomst meer informatie nodig zijn over de technische specs van het materiaal. Ook zal het proces van inzamelen, scheiden en recyclen beter moeten om te zorgen dat er zo min mogelijk vervuiling over blijft. Uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat gerecycled materiaal niet meer als gerecycled materiaal wordt gezien, maar als nieuwe grondstof. Als we dat voor elkaar hebben, mag recyclaat zelfs een beetje meer kosten dan virgin kunststof.”

2050: de Nederlandse economie volledig circulair

De Nederlandse overheid heeft een doelstelling: in 2050 de Nederlandse economie volledig circulair.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics