Concrete stappen naar kringlooplandbouw gezet

0

Agrarische ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, kunnen binnenkort gebruik maken van de mogelijkheid om onafhankelijke expertise in te kopen via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe). Hiervoor stelt het Rijk 45 miljoen euro beschikbaar. De regeling is één van de stappen die het voor boeren en tuinders mogelijk maakt om te investeren in een duurzame toekomst van hun bedrijf. Dat schrijft minister Schouten in een resultatenoverzicht aan de Tweede Kamer over de uitvoering van haar visie op kringlooplandbouw.

Naast deze maatregel zijn er ook andere financiële regelingen die investeringen eenvoudiger maken, zoals het fonds voor jonge boeren, de subsidieregelingen voor het verduurzamen van stallen en fiscale stimulering van kringlooplandbouw via de Milieu-investeringsaftrek of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Minister Schouten benadrukt in de brief dat de resultaten stuk voor stuk het gevolg zijn van samenwerking tussen boeren, natuurorganisaties, provincies en andere partijen buiten de overheid. Zij versterken samen de trendbreuk die al langer zichtbaar was in de agrarische sector.

Meedoen, denken en in gesprek blijven

Ondernemers die werken middels een kringloopsysteem op hun boerenbedrijf, heeft LNV een platform gegeven om ervaringen te delen met andere ondernemers en elkaar te inspireren. In de brief met eerste resultaten schrijft de minister onder meer dat boeren en tuinders ondersteuning krijgen via het loket ‘Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw’ en het ‘Agroloket’, als ze een vraag hebben of bijvoorbeeld kampen met knellende regels. Zo is voor en met tuinders een handleiding ontwikkeld voor het geval ze tegen problemen aanlopen bij het benutten van reststromen. Om kennis over toekomstbestendige landbouw een extra zet te geven, kunnen ondernemers binnenkort individueel of in groepsverband, expertise en kennis inkopen via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe).

Om toekomstbestendige landbouw dichterbij te brengen, werkt het ministerie in enkele gebieden mee aan experimenten met innovatieve bedrijfsvisies. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de experimenteergebieden in de Achterhoek, Twente, Noord Nederland, de Peel en Flevoland. De Boerderij van de Toekomst ontwikkelt en demonstreert praktijkinnovaties. Via Regio Deals en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) kunnen agrarisch ondernemers en regionale instanties en overheden in gebiedsprocessen samenwerken aan nieuwe oplossingen om de omslag naar kringlooplandbouw te kunnen maken.

Opgave voor de toekomst

Minister Schouten spreekt in de brief van een ‘mooie score’, maar de omslag naar kringlooplandbouw is een proces van jaren en er moeten volgens haar nog tandjes bij. De minister schrijft dat de komende tijd extra inzet nodig is op het economisch perspectief van agrarisch ondernemers; op wat zij nodig hebben om de omslag te kunnen maken en daarbij ook een goede boterham te blijven verdienen. Daarnaast ligt er een uitdaging om in Europa de samenwerking rondom kringlooplandbouw te versterken. Verder wil de minister – ook om de stikstofproblematiek aan te pakken – perspectief bieden aan zowel boeren die willen stoppen (warme saneringsregeling varkenshouderij, landelijke beëindigingsregeling) als boeren die willen blijven ondernemen. Juist om ook de blijvers financieel te ondersteunen, werkt het ministerie naast subsidieregelingen ook aan een Omschakelfonds.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics