‘Besteed Koninklijke Marine-opdracht voor bouw 10 hulpvaartuigen uit in Nederland’

0

Koninklijke Marine heeft aangegeven behoefte te hebben aan 10 hulpvaartuigen die voor een grote variatie aan taken kunnen worden ingezet. In de zogenaamde A-brief geeft Defensie aan dat de schepen uit het project ‘Vervanging hulpvaartuigen CZSK’ in de periode 2024 tot en met 2034 moeten worden opgeleverd. Netherlands Maritime Technology (NMT), een netwerk van scheepswerven, toeleveranciers en dienstverleners, dringt aan op een voortvarend en zo mogelijk versneld aanbestedingstraject. Voor de Nederlandse maritieme maakindustrie zijn dergelijke projecten van groot belang om haar technologische positie te behouden in de komende moeilijke jaren, aldus het NMT.

In de volgende fase, de B-fase, bepaalt Defensie de meest doelmatige verwervingsstrategie voor het vervangingsprogramma. Uitgangspunt hierbij is ‘Commercial of the Shelf, tenzij’. Dat betekent het zoveel mogelijk toepassen van civiele bouwstandaarden en uitsluitend als dat onvermijdelijk is (duurdere) militaire toevoegingen.

Pleidooi voor aanbesteding in Nederland

Bovendien wordt in de B-fase bepaald of de tender via een Europese aanbesteding zal verlopen of direct gegund wordt aan een werf of in concurrentiestelling. NMT pleit – vanzelfsprekend – voor een aanbesteding bij Nederlandsebedrijven. ‘We hebben in Nederland hoogwaardige kennis en kunde in huis. Deze tender heeft niet alleen de potentie om bij te dragen aan de innovatiekracht van de maritieme maakindustrie, maar is in deze tijd ook van groot belang voor het behoud van hoogwaardige kennis en kunde in Nederland.’

Lees Link magazine digitaal of vraag een proefexemplaar aan: uitgever@linkmagazine.nl

Gemeenschappelijkheid in ontwerp
Defensie streeft zoveel mogelijk gemeenschappelijkheid na in het ontwerp en de scheepssystemen. In het ontwerp betreft dit primair de bouwwijze van de romp, de inrichting van het schip en alle generieke systemen. Deze aanpak levert volgens Defensie mogelijk schaalvoordelen op voor de af te sluiten verwervingscontracten, evenals exploitatievoordelen op het gebied van onder meer instandhouding, opleiding en Integrated Logistic Support.

Emissievrij varen

De bedoeling van Defensie is om met dit project een grote stap te zetten richting (gedeeltelijk) emissievrij varen en zoveel mogelijk gebruik maken van rijksbreed beschikbaar gestelde middelen voor het realiseren van klimaatdoelen. Daarmee wordt invulling gegeven aan de ‘Defensie Energie en Omgeving Strategie’ (DEOS). Of het (gedeeltelijk) emissievrij maken van de hulpvaartuigen kan worden meegenomen in het project, hangt af van de resultaten van de onderzoeksfase. De Nederlandse scheepsbouwers en toeleveranciers staan samen met de kennisinstellingen klaar om Defensie hierin te adviseren en haar duurzame en innovatieve technologie te implementeren, zo meldt het NMT.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics