Aantal snelgroeiers stijgt weer, maar niet binnen de topsectoren

0

Voor het eerst in zeven jaar stijgt het aantal snelgroeiers weer in Nederland. Voornamelijk binnen de zakelijke dienstverlening neemt het aandeel snelgroeiende bedrijven snel toe. Binnen de topsectoren neemt het aandeel snelgroeiende bedrijven juist af.  Opvallend is dat beduidend meer startups zich ontwikkelen tot een scale-up. Eén op de twintig snelgroeiende bedrijven in Nederland komt voort uit een startup. Snelgroeiende bedrijven in Nederland hebben bijna 74.000 nieuwe banen gecreëerd. Deze bedrijven zien hun omzet en aantal medewerkers meer dan verdubbelen binnen drie jaar. Negatieve trend lijkt doorbroken, maar meer aandacht voor vernieuwing en snelle groei bij gevestigde bedrijven noodzakelijk.

In het ScaleUp Dashboard van de Rotterdam School of Management en het Erasmus Centre for Entrepreneurship wordt een beeld geschetst van snelgroeiende bedrijven in Nederland.  Snelgroeiende bedrijven, ofwel ScaleUps, hebben de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen in binnen- en buitenland. Maar zien we dat ook vertaald in verdere groei en de vitaliteit van de Nederlandse economie? En in hoeverre zijn startups in staat om een scale-up te worden? Aandacht voor vernieuwing en versnelde groei bij bestaande bedrijven blijft noodzakelijk, aldus RSM-man Justin Jansen.

Een bedrijf is een snelgroeiend bedrijf of ScaleUp, als het een jaarlijkse groei in omzet en/of werkgelegenheid genereert van 20% over een periode van drie jaar. Daarbij moet het bedrijf aan het begin van de driejarige periode een omzet hebben van minstens €5 mln of 10 medewerkers of meer (zie ook definitie van OECD).

Voor het eerst sinds 2008 een stijging in het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland. Het aantal is gegroeid met 7,3 procent tot 3070 snelgroeiende bedrijven. Het aandeel snelgroeiende bedrijven is toegenomen tot 5,6 procent. De meeste snelgroeiende bedrijven zijn actief in de groot -en detailhandel en de zakelijke dienstverlening. Binnen de ‘overige’ sectoren, zijn transport en opslag (6,9%), bouwnijverheid (5,5%) en logies -, maaltijd – en drankverstrekking (4,9%) de sectoren met de meeste snelgroeiende bedrijven. Op Agri & Food na, daalt het aandeel snelgroeiende bedrijven binnen alle topsectoren. Binnen de topsectoren chemie en energie zijn er beduidend minder snelgroeiende bedrijven. Ook binnen de Hightech Systemen & Materialen is een teruggang te zien. Topsectoren worden gekenmerkt door meer bedrijvigheid maar minder snelle groei.

Snelgroeiende bedrijven

Ecosysteem rondom snelgroeiende bedrijven dient verder versterkt te worden. Meer inzet, kennis en ervaring op het gebied van ‘doorgroei’ van snelgroeiende bedrijven noodzakelijk. Die ontbreekt nu veelal. Aantrekken en behouden van talent is topprioriteit van snelgroeiende bedrijven. Gecontroleerde groei en gestructureerde aanpak cruciaal. We zijn er nog lang niet. Het grootste gedeelte van Nederlandse bedrijfsleven groeit helaas niet. Ambitieus groeiplan voor die bedrijven die wel willen groeien, maar onvoldoende in staat zijn dit te realiseren door gebrek aan ambitieus leiderschap, toepassing van nieuwe (technologische) mogelijkheden en vermogen om nieuwe groeimarkten te betreden, zo stelt Jeroen Veenenbos van het Erasmus Centre for Entrepreneurship.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics