Impact coronavirus op economie zeer onzeker, onderliggend gestage groei

0

De economische impact van het coronavirus is op dit moment moeilijk te voorspellen. In de zojuist gepubliceerde raming (CEP) door het Centraal Planbureau (CPB) is aangenomen dat het virus snel onder controle komt, maar is ook een scenario opgenomen waarin het virus zich wijder verspreidt en langduriger impact heeft.

Pieter Hasekamp, directeur CPB: “Het is duidelijk dat het coronavirus nu al een negatief effect heeft op de economie. Als de verspreiding van het virus niet snel tot staan wordt gebracht, zal dit de economische groei verder negatief beïnvloeden.”

Uitgaand van een beperkt effect van de verspreiding van het coronavirus groeit de Nederlandse economie in 2020 en 2021 gestaag door, met 1,4% in 2020 en 1,6% in 2021. Dat is een gematigde groei, maar gegeven de uitzonderlijk lage groei van de wereldhandel en de magere groei in de ons omringende landen is het relatief goed. De werkloosheid ligt op een historisch laag niveau en blijft voorlopig laag. De krappe arbeidsmarkt veroorzaakt een hogere loonstijging. Gecombineerd met lastenverlichting leidt dit tot een toename van de koopkracht van 2,1% in 2020 en 1,3% in 2021. Het begrotingsoverschot daalt naar 0,1%.

In de beschouwing bij de raming vraagt het CPB aandacht voor het feit dat kinderen van ouders met een laag inkomen een aanzienlijk lagere kans hebben om zelf een hoog inkomen te verwerven, dan kinderen van rijke ouders. Het ideaal van gelijke kansen voor kinderen wordt breed gedeeld, maar ook in Nederland maakt het uit in welk gezin je geboren wordt. Beleid gericht op het vergroten van kansen, zoals investeren in voorschoolse educatie, kan helpen. Dat is niet alleen goed voor die kinderen, maar ook voor de economie.

Kerncijfers voor de Nederlandse economie 2019 2020 2021
Bbp-groei blijft gematigd 1,7 1,4 1,6
Werkloosheid  historisch laag 3,4 3,2 3,4
Inflatie omlaag in 2020 2,7 1,6 1,6
Hogere cao-loonstijging 2,4 2,9 2,8
Koopkrachtstijging, mede door lastenverlichting 1,0 2,1 1,3
Overschot overheid blijft nipt positief 1,7 1,1 0,1

Er zijn naast het coronavirus ook andere risico’s bij de raming. De handelspolitiek van de VS blijft onvoorspelbaar. Verder is een onordelijke Brexit afgewend, maar is er nieuwe onzekerheid of de handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk tijdig vorm krijgt. In eigen land blijft de invloed van de stikstof- en pfas-problematiek onzeker. De groei kan hoger uitvallen indien de lonen harder stijgen dan in deze raming is voorzien.

Ook op de middellange termijn blijft de groei rond 1,5%. Dat is flink hoger dan in de middellange termijnverkenning van het CPB in november werd gerapporteerd. De bijstelling komt vrijwel volledig door de hogere bevolkingsprognose van het CBS. De overheidsfinanciën verbeteren in de komende kabinetsperiode door de hogere economische groei, wat leidt tot een kleiner houdbaarheidstekort van 0,8%.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics