Best Customer Award – Archief

Categorie Best Customer Award:  Nederlandse maakindustriele uitbesteders op oem- of first tier supplierniveau met eigen R&D/engineering die productie en/of ontwikkeling/engineering uitbesteden. In deze categorie vallen bedrijven die hun toeleveranciers door transparantie, heldere communicatie en het nakomen van afspraken in staat stellen zoveel mogelijk toegevoegde waarde te leveren en zo de waarde van het eindproduct te verhogen en/of de kosten ervan te verlagen.