Adviesraad en redactie

Link de verbinding tussen technologie, markt en mens.

Link is een managementblad over eigentijdse vormen van samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven, (semi-)overheid, universiteiten en hogescholen. Link legt de verbinding tussen technologie, mens en markt. Omdat samenwerken vaak leidt tot het vernieuwen van producten of processen krijgen technologie en innovatie veel aandacht. Link Magazine richt zich in het bijzonder op het management betrokken bij die samenwerking in de toeleverketen: het algemeen management, maar ook dat van R&D, Sales, Purchasing, Productie, et cetera. Link Magazine richt zich niet alleen op een Nederlandstalige doelgroep. (Half)jaarlijks worden er internationaal gerichte specials gepubliceerd, in het Duits en Engels, met als doel de Nederlandse maakindustrie grensoverschrijdend voor het voetlicht te brengen. De oplage is plusminus 13.000. Link verschijnt 10 per jaar, 6 reguliere edities, 3 regio specials(Noord Nederland, Zuid Nederland en Oost Nederland) en 1 Duitstalige Link.

Redactieadviesraad

Frank Groot (ISAH), Jaap Beernink MSc (Novel-T), Peter Berting (Huisman), drs. T. Bouman (NTS Group), Jan Buis (RR Mechatronics), Arjan Coppens (Bosch Rexroth), Menko Eisma (Trumpf),  ir. Rob van Giessel (voormalig ceo Philips CFT), ir. M. Hendrikse (HTSM), ing. Jeroen Hol (Legrand Group), ir. Tom van der Horst (TNO),  Dennis van Beers (Festo), Stefan Kleijngeld (Inther Group),  dr. ir. Michiel Peters (Plantlab), dr.ir. Dennis Schipper (Demcon), Edwin Severijn (Siemens Digital Industries Software), J. Slobbe (VMI), H.G.H. Smid (Variass Group), ir. W.W.M. Smit MMC (DBSC Consulting), Henk Tappel (Bronkhorst High-Tech), ir. S.J. Wittermans (ASML).

John van Ginkel & Mireille van Ginkel, H&J Uitgevers / Link magazine

Hoofdredactie

Martin van Zaalen

martin.vanzaalen@linkmagazine.nl

Eindredactie

Jan Broeks, Lucy Holl, Wilma Schreiber
redactie@linkmagazine.nl