Hightech niet bang voor werkgelegenheidseffecten Industrie 4.0

0

Life sciences & health en hightech bedrijven blinken uit in technologische innovatie en in sociale innovatie. Ook draagt de hightech bij aan de groei van werkgelegenheid. Zo blijkt uit de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor die het Erasmus Centre for Business Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam jaarlijks  uitvoert en vandaag gepubliceerd wordt op het event Getting Smart. Daar wordt ook de naam van het meest innovatieve bedrijf van Nederland bekend gemaakt. Mifa Aluminium B.V., Posterama Screen Productions B.V., en W.A. Sanders Papierfabriek Coldenhove B.V. komen in aanmerking voor de Erasmus Innovatie Award 2016.

Sociale innovatie omvat innovatieve manieren van organiseren, managen, werken, en samenwerken. De life sciences & health en hightech sector zijn zeer actief met sociale innovatie (10% boven landelijk gemiddelde) en investeren veel in Research en Development (7,2 – 7,5% van de omzet). Zo blijkt uit het monitoronderzoek dat onder leiding staat van prof.dr. Henk W. Volberda van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Volberda: ‘Door intensief te investeren in nieuwe manieren van managen en organiseren (sociale innovatie) weten bedrijven in de life sciences & health en in de hightech hun rendement op investeringen in R&D aanzienlijk te verhogen.’

Managers van bedrijven in de hightech sector zijn van de afzonderlijk bekeken sectoren het meest positief wat betreft de werkgelegenheid als gevolg van de vierde industriële revolutie. 68% van de hightech bedrijven verwacht dat de vierde industriële revolutie geen negatief effect heeft op hun personeelsbestand. Daarnaast kennen startups de grootste relatieve toename van het arbeidsbestand over de afgelopen 3 jaar: plus 30%. Dit komt neer op gemiddeld 18 extra arbeidsplaatsen per niet-gefaalde startup. Startups zijn ook het meest positief over de ontwikkeling van de werkgelegenheid als gevolg van de vierde industriële revolutie; 85% van de startups is het oneens met de stelling dat de vierde industriële revolutie leidt tot minder werkgelegenheid. Daartegenover staat dat bedrijven met meer dan 1000 medewerkers gemiddeld een afname van het arbeidsplaatsen hebben van 371 stuks. Volberda: ‘Aan de ene kant zien we in de monitor dat het aantal arbeidsplaatsen vooral afneemt bij de grote, gevestigde bedrijven. Verschillende gevestigde bedrijven zoals Philips en de Rabobank hebben al dan niet gedwongen afscheid genomen van bepaalde business units om zich te specialiseren op bepaalde gebieden. Hierdoor slanken dergelijke bedrijven af wat betreft het aantal medewerkers. Aan de andere kant vormen startups en met de hightech startups in het bijzonder een interessante groep om de werkgelegenheid te stimuleren.’

Uit de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2015-2016 blijkt voorts dat jonge bedrijven meer tevreden, enthousiaste en gelukkige medewerkers kennen dan oudere bedrijven. Startups (jaar van oprichting ? 2010) scoren in vergelijking met andere leeftijdsgroepen van bedrijven bovengemiddeld op tal van prestatie-indicatoren: disruptieve innovatie (+12%), medewerkerstevredenheid (+8,3%), enthousiasme (+8,8%), gevoel van geluk (+7,4%), en lage stressniveaus (-15,1%). Henk Volberda schrijft deze hogere scores van startups toe aan meer aandacht voor de zachte, menselijke kant van innovatie. Volberda: ‘Door de korte lijnen binnen startups worden medewerkers meer betrokken wat hun motivatie ten goede komt. Daarnaast zijn startups relatief sterk georiënteerd op hun medewerkers: 7% boven het landelijk gemiddelde. Dat vertaalt zich in meer tevreden, enthousiaste, en gelukkige medewerkers.’ Uit de monitor komt naar voren dat de regio Twente het meest positief scoort op werkbeleving. De tevredenheid, het enthousiasme, en het gevoel van geluk van medewerkers zijn respectievelijk 2,2%, 1,8%, en 4,1% boven het landelijk gemiddelde. De ervaren stress is daarentegen 3,0% onder het landelijk gemiddelde. Daartegenover staat dat de regio Zuid-Limburg/Arnhem/Nijmegen gemiddeld gezien de minst tevreden medewerkers kent: 3,0% onder het landelijk gemiddelde. Medewerkers in die regio zijn relatief gezien ook het minst enthousiast (-3,8%), en zij ervaren relatief hoge niveaus van stress(+7,1%).

Tenslotte wordt in de monitor vastgesteld dat de regio Eindhoven uitblinkt in disruptieve innovatie. De stijgende lijn in radicale innovatie gaat gepaard met innovaties die bestaande markten ontwrichten, zogeheten disruptieve innovaties. De regio Eindhoven draagt in het bijzonder bij aan het realiseren van disruptieve innovatie met een score van 11,4% boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast zijn disruptieve innovaties vooral te vinden in de hightech sector (+22%), in de life sciences & health sector (+15%), en bij startups (+12%). Volberda: ‘In de hightech en life sciences & health sector ligt de kloksnelheid van innovatie relatief hoog: ontwikkelingen en mogelijkheden volgen elkaar relatief snel op. Disruptieve innovaties zijn dan nodig om te voorkomen dat bedrijven buitenspel worden gezet. Startups kunnen in vergelijking met gevestigde bedrijven relatief makkelijker inspelen op nieuwe ontwikkelingen. In de regio Eindhoven komen verschillende elementen samen, waaronder de aanwezigheid van startups die actief zijn in de hightech of in de life sciences & health. Dit vertaalt zich in een hogere mate van disruptieve innovatie in die regio.’

‘De bedrijven die in aanmerking komen voor de Erasmus Innovatie Award 2016 zijn een toonbeeld van hoe sociale innovatie bijdraagt aan een unieke positionering in nichemarkten in plaats van het realiseren van standaardoplossingen. Inspirerend leiderschap en het activeren van innovatie-activiteiten naast de alledaagse activiteiten zijn daar twee voorbeelden van’,  aldus Prof. Volberda.

De jury voor het bepalen van de winnaar van de Erasmus Innovatie Award 2016 bestaat uit;
? Thomas Grosfeld – Specialist Innovatie en Topsectorenbeleid van VNO-NCW;
? Mariëtte Hamer – Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad;
? Bertholt Leeftink – Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken;
? Piero Overmars – Bestuurslid Goldschmeding Foundation;
? Frans Van Den Bosch, Hoogleraar Management Wisselwerking tussen Organisaties en Omgeving aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University;
? Henk Volberda – Hoogleraar Strategisch Management & Ondernemingsbeleid aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics