Jaarverslag InnovationQuarter: inzet geleid tot 146 miljoen private investeringen en 1500 arbeidsplaatsen

0

Met 23 investeringen, het aantrekken van meer buitenlandse bedrijven dan ooit naar Zuid-Holland en het realiseren van ruim vijftig innovatieve samenwerkingsverbanden tussen bedrijven heeft InnovationQuarter in het vierde jaar van haar bestaan opnieuw een topjaar gedraaid. Dat blijkt uit het jaarverslag 2017, de TerugblIQ, dat deze week is gepubliceerd. Deze activiteiten van InnovationQuarter hebben in 2017 geleid tot € 146 mln. additionele private investeringen en meer dan 1.500 hoogwaardige arbeidsplaatsen in de regio, aldus het verslag.

Meer samenwerking en meer uitvoeringskracht
Sinds de start in 2014 van InnovationQuarter als de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland is samenwerking één van de belangrijkste uitgangspunten. Samen met bedrijven, kennisinstellingen, cluster- en deltaorganisaties, incubators, financiers en investeerders, topsectoren en overheden werkt InnovationQuarter aan een sterk innovatie-ecosysteem. Een Zuid-Hollands ecosysteem waarin partijen elkaar snel weten te vinden, waar kruisbestuiving plaatsvindt tussen de sterke regionale clusters, waarin innovatieve bedrijven kunnen groeien en dat aantrekkelijk is voor buitenlandse bedrijven om zich te vestigen.

‘Met de komst van InnovationQuarter is de uitvoeringskracht op het gebied van economische structuurversterking en innovatiestimulering sterk toegenomen en is de samenwerking in Zuid-Holland aanzienlijk gegroeid.’ Zo luidde de hoofdconclusie van de evaluatie van InnovationQuarter die medio 2017 is uitgevoerd.

Meer resultaat
Op alle terreinen heeft InnovationQuarter in 2017 haar ambitieuze doelstellingen overtroffen:
• Door InnovationQuarter Business Development zijn 56 business cases en innovatieprojecten gerealiseerd met een investeringsvolume van € 23 mln. Hierbij is samengewerkt met enkele honderden bedrijven. Het gaat hier vaak om smaakmakende cross-sectorale projecten gericht op de transitie naar de next economy.

• InnovationQuarter Foreign Investments heeft 50 bedrijven geassisteerd bij vestiging, dan wel verhuizing of uitbreiding in Zuid-Holland. Deze bedrijven verwachten binnen drie jaar 1.204 arbeidsplaatsen te realiseren in de regio en € 78,4 mln. additioneel te hebben geïnvesteerd. Sinds onze start in 2014 is het aantal in Zuid-Holland gelande buitenlandse bedrijven gestegen met maar liefst 76% (*), mede ook dankzij de inspanningen van onze acquisitiepartners.

• InnovationQuarter Capital heeft in 23 bedrijven geïnvesteerd, waarvan 14 uit IQCapital en 9 vanuit het UNIIQ-fonds. Het additioneel aangetrokken kapitaal voor de regio komt met deze investeringen op € 44,6 mln. De bedrijven in portfolio verwachten binnen drie jaar 348 additionele arbeidsplaatsen te realiseren. Bijzonder is dat IQCapital en UNIIQ in 2017 de actiefste investeringsfondsen van Nederland waren. In september 2017 is bovendien ENERGIIQ, het energie-innovatiefonds Zuid-Holland, van start gegaan.

En InnovationQuarter doet meer. Zo ondersteunen wij ook ondernemers uit de regio bij hun internationaliseringsambities, zijn we de schakel tussen het nationale topsectorenbeleid en het regionale bedrijfsleven, en profileren we Zuid-Holland als unieke deltaregio, een 24/7 real-life proeftuin voor kansrijke innovaties.

‘Bij alles wat wij als regionale ontwikkelingsmaatschappij doen, proberen we onze toegevoegde waarde zo groot mogelijk te laten zijn. Door de diverse netwerken, kennis en expertise gecombineerd in te zetten’, aldus Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter. ‘Zo zijn we méér dan een verbinder en aanjager, méér dan een acquisitieorganisatie en méér dan een investeerder!’

Op weg naar de Next Economy
Het jaarverslag van InnovationQuarter laat ondernemers aan het woord die gebruik maken van vernieuwende technologieën met maatschappelijke impact, die met hun innovatie vooroplopen, en voor wie samenwerking hét sleutelwoord is voor de toekomst.

Rinke Zonneveld: ‘Dit zijn de ondernemers die wij graag helpen vanuit onze ambitie om oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van onder meer zorg, veiligheid en energie. Zo brengen we de Next Economy in onze regio dichterbij. Door vanaf dit jaar ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Roadmap Next Economy op ons te nemen, geven we in nauwe samenwerking met veel partners hier een stevige extra impuls aan.’

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics