Zuid-Nederland bundelt regionale krachten in ENZuid

0

Economisch Netwerk Zuid-Nederland, kortweg: ENZuid (op 1 januari gaat de site live). Zo heet het nieuwe, per 1 januari 2020 officieel te lanceren strategische samenwerkingsverband van acht Zuid-Nederlandse regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het gaat om een uniek sterke bundeling van regionale krachten die schaal- en netwerkvoordelen oplevert, goed voor versnelde innovatie, economische ontwikkeling en welvaart.

ENZuid verknoopt en bouwt voort op regionale triple helix netwerken van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Centraal staat business maken van missiegedreven innovatie. Ofwel: inspelen op maatschappelijk urgente, geen geografische grenzen kennende uitdagingen zoals het klimaat, de energietransitie, duurzaamheid en een evenwichtige arbeidsmarkt. Dat met hulp van krachtige interregionale verbindingen en een optimale gezamenlijke innovatiestrategie in Europees verband.

Springplank
ENZuid verbindt de netwerkpartners en fungeert als springplank voor acties vanuit het gehele netwerk of vanuit coalities van deelnemers. Enkele quotes van deelnemers:
Roel Schutten, AgriFood Capital (Noordoost-Brabant): “Alle ENZuid partners hebben hun eigen sterke punten waarmee ze het netwerk als geheel versterken. Waardevol daarnaast is dat ‘de kracht van het verschil’ interessante cross-overs oplevert. Vanuit ons speerpunt, agrifood, leggen we graag de link met bijvoorbeeld hightech en logistiek. ENZuid biedt daarvoor uitgelezen mogelijkheden.”
Ton Hagelstein, Keyport (Midden-Limburg): “Als partner in ENZuid wint Keyport aan schaalgrootte en daarmee aan inhoudelijke kracht. Dat telt in het bijzonder bij het optimaliseren van de arbeidsmarkt en het ontsluiten van kennis- en ondernemersnetwerken. Op onze beurt zijn we een vaste waarde voor ENZuid met ons kleinschalig, veelzijdig en innovatief MKB dat snel kan schakelen en maakt dat we minder conjunctuurgevoelig zijn.”

Circulair
Jeanine Hoffius van de provincie Zeeland: “Zeeland is grensland. Gelegen tussen de Vlaamse Ruit en het stedelijk gebied van Zuid-Holland en Noord-Brabant werken we veel samen met buurprovincies. De Zeeuwse economie steunt op verschillende pijlers. Sterke havens, een veelzijdige toeristisch-recreatieve sector, een gevarieerde detailhandel, een traditioneel sterke en innovatieve landbouw- en visserijsector en een stevig industriecluster en heeft ruimte om te pionieren met het toepassen van innovatie en verduurzaming. Voor de komende jaren lopen innovatie en circulaire economie als rode draden door het hele economische beleid heen. Samen met de Economic Board Zeeland en Economische Impuls Zeeland wil de regio aan deze opgave werken en zoekt daarop de samenwerking binnen ENZuid.”
Gerard Keurentjes, Waarnemend Regioambassadeur Zuid van de ministeries van EZK en LNV: “Den Haag hecht aan partnerschap met regio’s. De ministeries van EZK en LNV vinden het dan ook waardevol om zowel beleidsinput te krijgen vanuit een netwerk als ENZuid, als te bezien waar samenwerking in de beleidsuitvoering mogelijk is. ENZuid is een unieke regionale partner door de schaalgrootte op het niveau van Zuid-Nederland in combinatie met de triple helix samenstelling en bovendien inhoudelijk interessant door de focus op onder andere missiegedreven innovatie en het klimaatbeleid.”

Deelnemers
ENZuid bestaat uit Economic Board Zeeland, REWIN, Midpoint Brabant, Brainport Eindhoven, AgriFood Capital, Crossroads Limburg, Keyport, Economische Samenwerking Zuid-Limburg (E.S.Z.L.) en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Voorloper van ENZuid is Brainport Network als ‘netwerk van netwerken’ in Zuidoost-Nederland. Brainport Network gaat over in ENZuid samen met West-Brabant en Zeeland.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics