Start ontwikkeling Logistics Robotics Experience Center in Moerdijk

0
Tien organisaties uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid zijn gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een ‘experience center’ voor Logistics Robotics en autonome mobiele robots (AMR) voor de logistieke sector. Dit ‘Logistics Robotics Experience Center’ (LREC) wordt ondergebracht bij Schavemaker Logistics Solutions in Moerdijk. Het center krijg een demonstratiefunctie van de werking van robots in een operationeel logistiek bedrijf. Ook komen er een showroom en trainingsfaciliteiten.
De eerste stap is het uitvoeren van een onderzoek en een verkenning van mogelijke doelgroepen en potentiële partners. Deze fase wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het O&O-fonds van Regio West-Brabant. Naar verwachting kunnen de eerste belangstellenden vanaf april a.s. een afspraak maken om het LCER te bezoeken.
Autonomous Mobile Robot (AMR)
Een AMR is een mobiele robot. Denk bijvoorbeeld aan onbemande voertuigjes die zelfstandig door het magazijn kunnen rijden en producten kunnen pakken of wegzetten. De AMR  kan zich aanpassen aan zijn omgeving. Hij maakt een scan van zijn omgeving door middel van de ingebouwde sensoren en lasers. Zo brengt de AMR zijn omgeving in kaart en kan met Artificial Intelligence zelf de meest efficiënte route bepalen. Ze kunnen daarom zonder grote bouwkundige aanpassingen in de magazijnen worden ingezet.
Waarom dit initiatief?
In de logistiek is er een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten. AMR kunnen dat gat opvullen. Van gebruik van AMR in logistieke operaties is aangetoond dat het de behoefte aan logistieke operators met 60 – 70% vermindert. Ook maakt het een grotere productie mogelijk, met een hogere nauwkeurigheid. En nog veiliger ook, omdat allerlei verkeersbewegingen door in het warehouse lopende mensen worden geminimaliseerd. De moderne AMR- systemen kunnen bovendien in zeer korte tijd worden geïmplementeerd en in capaciteit worden uitgebreid. Hierdoor kunnen ook pieken in het logistieke proces goed worden opgevangen.
Waarom nu?
Er zijn meerdere redenen waarom de partners juist nu dit project rond AMR’s gaan uitvoeren. Door de toegenomen technologische mogelijkheden dalen de investeringskosten voor AMR, waardoor robots ook voor kleine en middelgrote warehouses binnen handbereik komen. Daarnaast groeit de behoefte in de logistiek aan efficiënte, flexibele en schaalbare vormen van automatisering. Verder kan robotisering bedrijven helpen om warehouses weerbaarder te maken tegen nieuwe disrupties zoals de corona-pandemie.
Juist in West-Brabant!

De keuze voor de Moerdijkse bedrijfslocatie van Schavemaker Logistics is niet voor niets. West-Brabant huisvest een groot aantal bedrijven die actief zijn in de logistiek. Er zijn ook veel magazijnen en opslagfaciliteiten. Alle aanleiding dus om juist in deze regio meer AMR te gaan inzetten. Tegelijkertijd willen de mbo- en hbo-onderwijsinstellingen in West-Brabant hun docenten en studenten graag opleiden in inzet en het gebruik van moderne logistieke robots. Hiervoor is een regionale plek nodig waar beide groepen praktische en operationele kennis van AMR kunnen opdoen. De hybride vorm van een trainings-en demo centrum, geïntegreerd in een operationeel logistiek bedrijf zal naar verwachting veel bedrijven en onderwijsaanstellingen aanspreken. Het gaat namelijk theorie en de nieuwste technieken combineren met de (operationele) praktijk. Hiermee draagt LREC bij aan de ontwikkeling van een Hybride Leer Omgeving specifiek voor de logistieke sector, voor Moerdijk en de gehele regio.

Link magazine editie december thema 2021 Sociale Innovatie: Beter innoveren, beter produceren. Lees Link digitaal of vraag een exemplaar op: mireille.vanginkel@linkmagazine.nl’

Logistics Robotics Experience Center
Het center zal robots van verschillende fabrikanten gaan huisvesten. Door de demo- en showroomfunctie gekoppeld aan het brede aanbod wordt voor bedrijven de stap naar verdergaande automatisering gemakkelijker gemaakt. Het voordeel voor aanbieders van AMR’s is evident. Met elkaar net- en samenwerken en kennisdelen is een belangrijk subdoel van het LREC. Dit verbetert bijvoorbeeld de verbinding tussen talent (studenten) en de arbeidsmarkt (bedrijven) en geeft een impuls aan regionale innovatietrajecten.
Aanpak
Het project rond het LREC start met een het uitvoeren van een onderzoek en een verkenning van bestaande en nieuwe partijen (bedrijven en onderwijsinstellingen) waarvoor een robot experience center voordelen zou kunnen hebben. Daarnaast zoeken de projectpartners uit welke partijen nodig zijn om zo’n center tot een succes te maken. Met dit gevarieerde netwerk van bedrijven en onderwijsinstellingen zullen experimentele pilots in het LREC worden ontwikkeld. De in de onderzoeksfase getraceerde bedrijven gaan in die pilots participeren in de activiteiten van het center. Dit kan op verschillende manieren, zoals als deelnemer aan een event, gastheer van demonstraties, als technologie partner, etc. Deze fase van de ontwikkeling van LREC wordt gefinancierd met een subsidie uit het Onderzoek- en Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant.
Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics