Spie en BAM nieuwe partners voor Slimme Sluis Eefde

0

Al enige tijd wordt door 6 partijen samengewerkt in een proeftuin Smart Maintenance bij Sluis Eefde. Dit voorjaar startten RWS, Mobilis, EnergQ, ifm electronic, C-Cube, Ke-works, Universiteit Twente en Stichting World Class Maintenance hun activiteiten. Na een verkennend overleg hebben nu ook Spie en BAM besloten zich aan te sluiten bij deze Proeftuin. Met de toevoeging van deze twee partijen is nóg meer sprake van een integrale aanpak. Ook is er een vierde silo toegevoegd aan de proeftuin, namelijk naast de Sluis, nu ook het nabijgelegen gemaal. De deelnemende partijen bij proeftuin Sluis Eefde vormen een front om nieuwe technieken en toepassingen rondom ‘Smart Maintenance’ toe te passen om de prestatie en de betrouwbaarheid van de sluis te kunnen verbeteren en daarnaast te zorgen voor effectievere onderhoudsschema’s.

SCADA data

Eén van de databronnen die gebruikt wordt voor het verkrijgen van inzicht, betreft SCADA-data (Supervisory Control And Data Acquisition). Dit systeem wordt vaak vergeleken met de welbekende ‘zwarte doos’ in een vliegtuig. Alle bewegingen en handelingen op en rond de sluis worden geregistreerd en dat kan enorm waardevol zijn bij conditiemonitoring. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vaststellen van een norm inzake elektriciteitsgebruik, op basis waarvan afwijkingen kunnen worden vastgesteld. Deze afwijkingen op zichzelf kunnen vervolgens een aanwijzing vormen voor – vaak nog onzichtbare – gebreken. Kortom, beschikbaarheid van SCADA-data in de ontwikkeling van predictieve modellen is van cruciaal belang. Binnen Rijkswaterstaat wordt hard gewerkt aan de ontsluiting van deze data via ODS (Object Data Services).

Deelnemende partijen en programma

Met de toevoeging van de 2 bovengenoemde spelers zijn er nu tien partijen actief binnen Proeftuin Sluis Eefde: Rijkswaterstaat, Mobilis, SPIE, BAM, ifm electronic, EnerGQ, C-Cube, en Ke-works, Universiteit Twente en World Class Maintenance. Looptijd van deze proeftuin is tot eind 2019, waarbij partijen zich ten doel hebben gesteld om inzicht te vergaren op een viertal gebieden:

  • Energieverbruik en de toepassing van energiemonitoring om falen te voorspellen
  • Vroegtijdig vaststellen van corrosievorming om de levensduur van materialen te verlengen
  • Analyse van zaken als trillingen en oliekwaliteit om degradatie en noodzakelijk onderhoud beter te kunnen voorspellen
  • Het systematisch verzamelen, doorsturen, verwerken en visualiseren van meet- en   regelsignalen vanuit SCADA-data ook voor onderhoudsdoeleinden

Open data

Bij de opstart van de proeftuin zijn door deelnemende partijen afspraken gemaakt voor samenwerking. Eén van de gemaakte afspraken is dat uitgegaan wordt van ‘open data’, ofwel een situatie waarbij niet alleen verkregen inzichten, maar ook onderliggende data openlijk beschikbaar worden gesteld aan alle projectpartijen. De ambitie is zelfs dat data open wordt gesteld voor de hele markt. Hier wordt stap voor stap naar toe gewerkt. Eén van de voordelen van ‘open data’ is dat nieuwe innovatieve oplossingen over het algemeen sneller en eenvoudiger ontwikkeld kunnen worden.

Aanleiding en doelstelling
Het idee voor deze proeftuin, welke op initiatief van Rijkswaterstaat en Mobilis en in samenwerking met World Class Maintenance startte, ontstond al medio 2017. Er ontstond namelijk een unieke kans om innovatie toe te passen bij de Uitbreiding van het Sluizencomplex in Eefde. Een langdurig contract voor de nieuwbouw en het onderhoud op een tweede sluiskolk én een bestaande sluiskolk die over enkele jaren – na groot onderhoud – opnieuw op de markt zal komen. De organisaties hebben direct baat bij meer inzicht in het daadwerkelijke gedrag van de sluis en het beter voorspelbaar maken van het benodigde  onderhoud. Zowel de scheepvaart als de belastingbetaler plukt hiervan de vruchten. De pilot bij Sluis Eefde is een vervolg en verdere uitbreiding van de pilot die reeds eerder op de Sluis in Tiel plaatsvond. Beide pilots zijn onderdeel van het RWS-programma ‘Vitale Assets’, welke zich richt op effectieve en duurzame opschaling van Smart Maintenance activiteiten binnen Rijkswaterstaat. 

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics