‘Snelheid maken en meer doen met minder’. Strategisch programma Lenze 2020+ houdt machine-automatiseerder op groeikoers.

0

Meer doen met minder. Voor die uitdaging staan machinebouwers in het Industrie 4.0-tijdperk, vertelt Eric van den Broek, managing director van Lenze Benelux en UK. De machine-automatiseerder haalt alles uit de kast om zijn klanten in die transitie te ondersteunen. Onder meer door in r&d te focusseren op digitalisering, flexibilisering en modulariteit. En ook door de bouw van een eigen open campus en het organiseren van hackatons. ‘We praten niet meer alleen over onze strategie, we implementeren die ook echt bij klanten.’

‘Snelheid maakt het verschil, niet het startmoment’

‘Wat we het afgelopen jaar als Lenze-team met klanten voor elkaar gekregen hebben, daar ben ik best wel trots op’, meldt Eric van den Broek vanuit de Lenze-vestiging in ’s-Hertogenbosch. Mede omdat dit zich vertaalt in mooie cijfers – ‘onze groei ligt boven het marktgemiddelde’. In het boekjaar 2017-2018 steeg de omzet met 9,2 procent tot 741 miljoen euro, het EBIT-resultaat met 12,3 procent (tot 65,7 miljoen) en de nettowinst met 21 procent. ‘Recordcijfers die aantonen dat we goed op weg zijn om onze ambitie – 1 miljard omzet over enkele jaren – waar te maken.’Christian Wendler ceo Lenze

Drie pijlers

Natuurlijk kunnen die fraaie cijfers niet los gezien worden van de florerende machinebouwsector. Om die groei toekomstbestendig te maken, ontvouwde ceo Christian Wendler vorig jaar november, tijdens het 70-jarig bestaansfeest, het strategisch programma Lenze 2020+. Van den Broek maakte deel uit van het global strategy team dat de strategie definieerde. ‘Onze onderneming’, vertelt hij, ‘staat op drie pijlers: mechatronics, systems en digital. De mechatronica-pijler is traditioneel een hele sterke, en dat blijft ook zo. We maken daarin stappen naar de digitale wereld, bijvoorbeeld om relevante data uit aandrijfsystemen te halen en die te analyseren. En ook in systemen en digitale services groeien we fors, mede dankzij vergroting van onze software- en toepassingskennis. Momenteel zijn we bij klanten fysiek bezig met nieuwe manieren zoals simulatie, emulatie en modulatie – digital twin. Bij een aantal hebben we inmiddels applicaties in de cloud draaien.’

Multidisciplinair

Van pur sang aandrijfleverancier is Lenze de afgelopen jaren getransformeerd in een aanbieder van machine-automatiseringsoplossingen. Om die rol te kunnen vervullen, zoekt en vindt het bedrijf open samenwerking en cocreatie – binnen en buiten de eigen organisatie. Van den Broek noemt de Mechatronics Competence Campus (MCC), die in aanbouw is in Extertal (Noordrijn-Westfalen, investering rond 50 miljoen euro) en in 2020 gaat draaien. Ceo Wendler spreekt in een persbericht van ‘een van de meest op de toekomst gerichte mechatronica-productiefaciliteiten in Duitsland’ en van ‘een belangrijke benchmark voor toekomstige samenwerking’. ‘Straks werken onze mensen in Extertal in agile (= slagvaardige, red.), multidisciplinaire teams in tal van open ruimtes samen om de beste mechatronische oplossingen en services voor onze klanten te ontwikkelen.’

Snelheid cruciaal

Op de MCC zal ook met partners in de supply chain, kennisinstellingen en klanten samengewerkt worden, vult Van den Broek aan. ‘De machinebouw is een rijdende trein, waar je op moet stappen om on par te blijven bij uitdagingen als time-to-market en procesdigitalisering en -flexibilisering om lot size of one te kunnen produceren. Daarbij gaat het bovenal om snelheid, niet om het startmoment. En die snelheid haal je alleen door met andere actoren in het speelveld samen te werken. Daarom bouwen we onze eigen campus, houden we hackatons, hebben we nauwe banden met universiteiten en hogescholen in Europa, de VS en Azië. En net of bijna afgestudeerde ingenieurs bieden we binnen Lenze Automation Camp een eenjarig opleidingstraject aan om hun skills in digitalisering en automatiseringop een hoger niveau te brengen. De eersten zijn inmiddels afgestudeerd en de tweede lichting is bezig.’

Talentschaarste

In DockOne, een ruimte waar verschillende disciplines binnen Lenze – samen met de in softwareontwikkeling gespecialiseerde dochters Logicline en Encoway – nieuwe concepten ontwikkelen, bedenken creatieve talenten in hackatons van 48 uur out-of-the-box oplossingen voor maatschappelijk relevante onderwerpen. Van den Broek: ‘Daarbij snijdt het mes aan twee kanten. De oplossingen van de deelnemers triggeren ons om anders naar kwesties te kijken. En ze leren Lenze kennen als een onderneming die hun uitdaging in een fijne werksfeer biedt – waar ze misschien wel willen gaan werken. We overwegen om ook in Nederland dergelijke hackatons te gaan houden.’

Om maar te zeggen: de schaarste aan technisch talent met de juiste competenties is niet een typisch Nederlands probleem; dat speelt ook in Duitsland. ‘Die schaarste kunnen wij als bedrijf niet oplossen. Wel kunnen we met minder mensen meer doen, anders, slimmer. Daarop zijn ons besturingsplatform en onze analysetools vooral gebaseerd. Vandaar dat we in r&d zo sterk inzetten op het verbeteren van de performance van machines en processen bij de klant, op flexibele procesautomatisering en robotisering, digitale oplossingen, asset management, cloud-oplossingen, enzovoort. En daarmee dus ook op software-integratie, digitale netwerken, industrieel internet of things en big data analyse en zo meer.’

Nieuwe mindset

De ’transformatie van Lenze is al een paar jaar gaande en heeft volgens Van den Broek tot een andere mindset geleid. ‘Door intern en extern mensen met verschillende competenties bij elkaar te brengen, creëren we een ecosysteem, vergelijkbaar met de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Tel de huidige zeer intensieve interactie met klanten daarbij op en je komt in een situatie dat je echt een partner bent die klanten bij de hand neemt om stappen te zetten in de wereld van Industrie 4.0. We zijn continu in gesprek met klanten over waar zij staan, naartoe gaan en tegenaan lopen. Dat geeft ons inzichten over waar we onze innovatie op moeten focusseren. En we versterken die interactie nog eens met een online trainingsplatform voor klanten en met white papers, waarin specialisten in ons vakgebied schetsen wat er gaande is in de markt, welke impact zaken hebben, enzovoort. Daar is in de markt behoefte aan, merken we.’

Sneller produceren

Die aanpak heeft al tot diverse noviteiten geleid. Van den Broek: ‘We hebben bijvoorbeeld motoren die je met een smartphone programmeert in plaats van met een tool. En, in lijn met ons motto ‘meer doen met minder’, hebben we voor een klant in drie weken tijd een nieuwe motor ontwikkeld binnen onze systeemoplossing, een combinatie van een aandrijf- en automatiseringssysteem die gebruikmaakt van de mogelijkheden van Industrie 4.0.’ Voor zichzelf heeft Lenze eveneens ambitieuze doelstellingen geformuleerd: op 48 procent minder vloerruimte dezelfde productie draaien, 10 procent energie besparen en tot 85 procent sneller produceren. ‘Haalbare doelen, menen wij, temeer omdat we geleerd hebben grensoverschrijdend te denken.’ Ook in de sales-organisatie heeft dat tot veranderingen geleid: zo werden de entiteiten Benelux en UK samengevoegd tot Region Europe West, met Eric van den Broek als managing director.

Allemaal initiatieven die laten zien dat ook in Duitsland niet langer in de beslotenheid van de eigen onderneming of afdeling geïnnoveerd wordt, maar in open samenwerking met derden. ‘Nieuw is ook dat we dingen sneller aanpakken, niet bang zijn onze neus eens te stoten. Weer: snelheid maakt het verschil, niet het startmoment. Gekscherend heb ik wel eens gezegd: Nederlanders gaan lopen als ze 70-75 procent zeker zijn dat de richting juist is, traditionele Duitsers als ze 105 procent zeker zijn en Japanners bij 125 procent. Maar dat is voorbij: we doen het gewoon en zien wel waar het schip strandt.


Artikel uit Link magazine 6 2018, lees het hele artikel digitaal.
Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.