Smart Industry legt Duitse regering GAIA-X-hub in BIC voor

0

In november is de Digital-Gipfel 2020 in Jena, de jaarlijkse conferentie waar de Duitse regering samen met de wetenschap en het bedrijfsleven haar digitale strategie update. Daarbij pitcht het Smart Industry-platform, samen met TNO en Brainport Industries Campus (BIC), de Nederlandse GAIA-X-hub. Het is de bedoeling dat de bedrijven op de BIC in Eindhoven er als eerste mee gaan werken, aldus Peter van Harten. Hij geeft namens het Nederlandse platform, voor het domein ‘Industrie’, leiding aan de gesprekken hierover met het Duitse Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BWMI). ‘Het moet een hub worden die de gebruikers in de gelegenheid stelt op een veilige en snelle manier online samen te werken en informatie uit te wisselen met hun ketenpartners en klanten. De BIC-hub gaat als gebruikerscase dienen om industriële bedrijven te tonen wat de mogelijkheden en voordelen zijn van het werken binnen zo’n beveiligde omgeving die gebruikmaakt van een data-infrastructuur aangeboden door uitsluitend Europese partijen. Wil de Nederlandse industrie slagkrachtig blijven, dan is het heel relevant dat we op een simpele en veilige manier data kunnen delen in de keten, maar ook met machines, digital twins, et cetera. Het moet helpen om bedrijven eenvoudig digitaal te laten aanhaken.’

Peter van Harten Isah Business Software

Voor de data-uitwisseling wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan binnen het fieldlab Smart Connected Supplier Network (SCSN). Daarin is samen met bedrijven binnen het eco-systeem rond ASML en Philips een data-format en een platform ontwikkeld dat veilige online uitwisseling van data tussen ketenpartijen mogelijk maakt. ‘De Nederlandse industrie heeft daar inmiddels al drie jaar ervaring mee opgedaan en loopt voor op initiatieven elders in Europa’, aldus Van Harten die erop wijst dat het Smart Industry-platform zijn kennis op dit terrein deelt met de Duitse International Data Spaces Association.

De Nederlandse hub vloeit voort uit het initiatief dat vorig jaar door de regeringen van Duitsland en Frankrijk is genomen, om onder de naam GAIA-X een veilige en ook transparante Europese clouddienst te creëren. Die moet tegenwicht bieden aan het nu overwegend Amerikaanse aanbod. Sindsdien wordt er gewerkt om de globale plannen te concretiseren.

Met als resultaat de oprichting van de non-profit GAIA-X Foundation in juni in Brussel. Die moet ervoor zorgen dat haar leden voldoen aan de doelstellingen inzake Europese soevereiniteit, beschikbaarheid van gegevens, interoperabiliteit, overdraagbaarheid, transparantie en gelijkwaardige toegang, en dat alles conform Europese (privacy-) wetgeving als de GDPR. Europese data beschikbaar stellen aan de VS-regering omwille van de Amerikaanse Cloud Act is dan niet meer mogelijk. Aan de stichting hebben zich inmiddels vijftien grote industriële bedrijven verbonden waaronder Beckhoff, Bosch, BMW, SAP en Siemens. ‘Ook Philips volgt de ontwikkelingen zeer intensief en onderzoekt of GAIA-X een passende oplossing is voor de uitwisseling van data met de gebruikers van hun medische apparatuur’, weet Van Harten.

Blijf op de hoogte van nieuws uit de industrie, Lees Link magazine digitaal of vraag een exemplaar aan info@linkmagazine.nl

En ook Nederland komt nu dus met een concreet initiatief. ‘Smart Industry heeft er namens de Nederlandse overheid voor gekozen niet passief af te wachten welke uitwerking de Duitse en Franse initiatiefnemers geven aan het GAIA-X-plan, maar zelf actief te participeren in die concretisering. Vandaar dat we begin dit jaar – samen met de BIC, NL Data Sharing Coalition en het BMWI – in de Nederlandse ambassade in Berlijn een Duits-Nederlandse workshop hebben georganiseerd met als thema ‘Strengthening European Digital Competitiveness in Industry’. Tijdens de meeting is met verhalen uit de Nederlandse praktijk duidelijk gemaakt dat er in ons land al heel veel activiteiten zijn ontplooid om het delen van data te beveiligen, onder andere binnen het SCSN. Die ervaring gaan we nu inzetten in de GAIA-X-hub in de BIC.’

De lancering ervan is dus in november, maar de hub wordt pas in de loop van volgend jaar operationeel, verwacht Peter van Harten. Datzelfde geldt voor het GAIA-X-platform op Europees niveau, waarmee het vorig jaar gestelde doel om reeds dit jaar de Europese clouddienst in gebruik te nemen dus niet gehaald wordt.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics