Op donderdag 2 maart 2023 tekenen Defensie, provincie Noord-Brabant, BOM en Brainport Development een intentieverklaring innovatie.

0

Op donderdag 2 maart 2023 tekenen Christophe van der Maat (staatssecretaris van Defensie), Martijn van Gruijthuijsen (gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant), Brigit van Dijk – van de Reijt (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Paul van Nunen namens Brainport Development een intentieverklaring innovatie. Door intensievere en langjarige samenwerking wordt gekeken hoe de technologische kracht van het unieke ecosysteem in Zuid-Nederland kan worden benut voor innovatie van defensie.

Geopolitieke spanningen laten zien dat moet worden gewerkt aan een betere bescherming van inwoners en van kwetsbare technologie. Defensie transformeert naar een moderne, technologisch hoogwaardige organisatie met een sneller reactievermogen, groter aanpassingsvermogen en betere gevechtskracht, handelend op basis van de beste informatie. Daarbij ligt de focus op het creëren van een nieuwe voorsprong in technologie, zodat de organisatie het vermogen heeft om de nationale veiligheid versneld toekomstbestendig te maken. Samenwerking met innovatiepartners is daarbij essentieel.

De regio Brainport is een kansrijke omgeving met vele mogelijkheden op het brede speelveld van technologische ontwikkeling. Defensie kent ook al diverse goede initiatieven en samenwerkingen in deze regio, zowel in ontwikkeling van kennis- en technologieontwikkeling als productontwikkeling en innovatie. Zo werkt de luchtmacht bijvoorbeeld samen met diverse bedrijven om de instandhouding van de F35 te verbeteren en onderzoekt Signify de toepassing van communicatie via licht (LiFi) op voertuigen. Via de op Oirschot gelegen Safety and Security Campus werken zowel defensie als politie, brandweer, douane en gemeente Oirschot gezamenlijk aan innovatie en gedeelde veiligheidsvraagstukken.

blank

Link magazine editie februari/maart 2023 | jaargang 25 thema: Volle buffers en toch tekorten. Lees Link digitaal of vraag een exemplaar op: mireille.vanginkel@linkmagazine.nl

De intentieverklaring biedt een startpunt om deze projecten, mensen en kennis beter met elkaar te verbinden, waardoor samenwerking effectiever en structureler wordt. BOM borgt de aansluiting met andere regio’s in Nederland door afstemming en samenwerking met de landelijke regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

De samenwerking start direct met een eerste fase van twee jaar. Hierin wordt onderzocht hoe er effectief samengewerkt kan worden. De partijen beogen voor de zomer met de eerste projecten aan de slag te gaan. Tegelijkertijd wordt gekeken naar welke capaciteiten (kennis, mensen en middelen) nodig en voor langere tijd beschikbaar zijn.

De samenwerking draagt niet alleen bij aan de innovatiekracht van Defensie, maar ook aan versterking van het Nederlandse bedrijfsleven en kennisklimaat. Het investeren in nieuwe samenwerkingen en ecosystemen in technologieontwikkeling versnelt ontwikkelingen en versterkt de positie van zowel bestaande als nieuwe partners. Vervolgens wordt gekeken naar aansluiting van financiële instrumenten. Ook worden kennis- en opleidingsinstituten betrokken om te verkennen waar een betere aansluiting met onderwijs en de arbeidsmarkt mogelijk is.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics