Miljoenen toegekend voor onderzoek naar innovatieve stalsystemen, kansen voor de maakindustrie

0

Kunnen varkens vaker buitenlopen omdat ze poepen en plassen op een speciaal toilet? Kunnen we een superslimme mestrobot ontwikkelen die de methaanuitstoot uit mest met tientallen procenten reduceert? Het ministerie van LNV stelt miljoenen euro’s beschikbaar voor onderzoek naar dit soort innovatieve stalsystemen. Wageningen University & Research is tot nu toe betrokken bij 19 van 22 toegekende aanvragen, goed voor een subsidiebedrag van 14,5 miljoen euro.

“Het laat zien dat er dringend behoefte is aan concrete oplossingen om emissies uit de veehouderij terug te dringen en de sector verder te verduurzamen.” zegt Ingeborg de Wolf, afdelingshoofd Veehouderij & Omgeving bij Wageningen Livestock Research. “Samen met onze partners werken we aan innovatieve en duurzame oplossingen voor de veehouderij.”

Het gaat om projecten over bijna de volle breedte van de veehouderij; de melkvee-, vleeskalver-, melkgeiten- en varkenshouderijen hebben allemaal hun eigen unieke uitdagingen om emissies te beperken. De onderzoeken vinden dus ook in alle deelsectoren plaats.

Varkens vaker naar buiten

Eén van de grotere onderzoeksprojecten is een intelligent varkenstoilet binnen het Pigster concept. Door varkens door toepassing van een intelligent varkenstoilet apart te laten mesten en urineren, kunnen de mest en urine aan de bron direct gescheiden en afgevoerd worden, wat resulteert in significante brongerichte emissiereducties.

Het intelligente varkenstoilet maakt het mogelijk om zowel binnen- als buitenverblijven van varkens schoon te houden. Ze mesten en urineren er niet meer. Dit geeft varkenshouders meer mogelijkheden tot het naar buiten laten van hun varkens. Voor dier- en milieuvriendelijke huisvestingsystemen, zoals Pigster, biedt dit een uitkomst.

Lees Link magazine digitaal of vraag een exemplaar op: mireille.vanginkel@linkmagazine.nl

Forse methaan- en ammoniakreductie

Een ander groot project is Duurzaam Den Eelder. In een innovatief stalsysteem worden de emissies van ammoniak met ruim 60% en methaan uit mest met meer dan 95% gereduceerd. De methaan wordt gebruikt voor het produceren van groene energie zodat de CO2 footprint van Den Eelder Zuivel sterk wordt gereduceerd. De ontwikkeling van een mestverzamelrobot waarmee – naast de feces – grote hoeveelheden data zal worden verzameld staat hier centraal. De hypothese is dat deze mestrobot de stalvloer schoner kan maken en houden dan conventionele schuifsystemen. Daardoor wordt de effectiviteit van ureaseremmers (en daarmee het rendement van ammoniak-emissiereductie) verbeterd. Bron Universiteit Wageningen

Alle toegekende projecten

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics