Klanten gaan eisen van ketenpartners te voldoen aan CSRD, maar mkb voelt urgentie nog nauwelijks

0

Bestaande en nieuwe EU-richtlijnen verplichten bedrijven straks om digitaal verslag uit te brengen over de impact van hun bedrijfsactiviteiten op milieu en samenleving. Dit betekent ook dat stakeholders – zoals accountants, overheden, klanten, banken, leveranciers, medewerkers, omwonenden – kunnen eisen dat bedrijven aan CSRD criteria voldoen. ECI Software Solutions krijgt van klanten inmiddels steeds vaker vragen over hoe zij de hoeveelheid CO2-belasting of restafval kunnen registreren in het ERP-systeem. Reden voor deze ERP-specialist om te onderzoeken hoe de eigen software hierop kan worden aangepast.

Opzetten audit trail wordt straks een harde eis’

In het kader van de EU Green Deal dienen Europese bedrijven onder meer de ESG (Environment, Social, Governance)-richtlijn te volgen. Het gaat hierbij om milieu-, sociale en bestuurscriteria rond bedrijfsactiviteiten die impact hebben op het milieu of de maatschappij. Een andere EU-richtlijn, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), verplicht bedrijven bovendien hierover te rapporteren met behulp van een standaard digitaal format. ‘Met de nieuwe regelgeving ontstaat de noodzaak te rapporteren, reden dat oem’ers en toeleveranciers van grotere bedrijven zich gaan afvragen wat er op hen afkomt. Waarover moeten zij straks precies rapporteren?’, zegt Jasper de Vreugt, commercial director bij ECI Software Solutions in Leusden. ‘Het feit dat deze regelgeving pas in 2025 (voor bedrijven met meer dan 40 miljoen euro omzet) en 2026 (voor bedrijven met minder dan 40 miljoen euro omzet) van kracht wordt, zorgt ervoor dat de urgentie nog niet zo gevoeld wordt, met name bij het mkb. Zoals het zo vaak gaat met dit soort ontwikkelingen: zo lang het niet morgen hoeft, komt het nog wel.’

 Twee motivatoren
Toch merkt De Vreugt dat het onderwerp bij klanten hoger op de prioriteitenlijst komt te staan. ‘We krijgen bijvoorbeeld steeds vaker de vraag waar ze de CO2-belasting van hun productieproces kunnen registreren. Hetzelfde geldt voor circulariteit, onder meer voor het vastleggen van de hoeveelheid restafval die uit het productieproces komt’, schetst hij. Doorgaans zijn er twee motivatoren voor bedrijven om CO2-reductie te omarmen: dit inzetten als marketinginstrument (‘Wij zijn een groen bedrijf’) of uit economische overwegingen. ‘Kosten besparen of een efficiënter productie- of logistiek proces is natuurlijk altijd een krachtige driver.’

blank

Op donderdag 24 november 2022 bij Boerderij Mereveld te Utrecht heeft de zaal het voor het zeggen en kiest de awardwinnaars van 2022 na Link Magazine’s ‘Wie zijn jouw échte partners?’- talkshow. Meldt u aan voor 14 november

Roadmap
Zelf is ECI Software Solutions momenteel bezig met een roadmap die moet uitmonden in een module voor dergelijke registraties. ‘We onderzoeken wat nodig is om onze software voor te bereiden op de nieuwe wet- en regelgeving, zodat klanten op die ESG-aspecten kunnen rapporteren’, aldus De Vreugt. ‘Als je een samengesteld product assembleert en daarvoor subassemblies en koopdelen gebruikt, zul je voor al die componenten moeten rapporteren over de CO2-belasting. En hier dus ook rapportages over moeten opvragen bij producenten.’ De grote vraag is hoe een bedrijf dat gaat regelen. ‘Binnen je eigen productieproces is dat nog wel te doen. Het wordt al ingewikkelder als je die rapportages ook moet krijgen van ketenpartners of zelf rapportages moet aanleveren aan je klanten. Onze software moet al die stapjes kunnen ondersteunen. We zitten nu midden in het ontwerp en verwachten de komende één, twee jaar de module te kunnen opleveren aan onze klanten.’

 Cloud ERP
De kans is vrij groot dat die module onderdeel wordt van het eigen ERP-systeem en toepasbaar op alle ERP-systemen die ECI Software Solutions aanbiedt. ‘Dergelijke registraties van CO2-belasting zitten heel diep: op het niveau van artikel in het productieproces, helemaal tot en met het logistieke proces. Wellicht dat we daarom kiezen voor een hybride oplossing, gebruikmakend van apps buiten het ERP, die data voeden aan het ESG-proces. Het grootste deel zullen we echter zeker in het ERP zelf onderbrengen.’ Kernpunt dit jaar is cloud ERP: het naar de cloud brengen van ERP-producten. ‘Die zijn straks erg open dankzij standaard berichtenverkeer. Belangrijk, omdat bij integratie met ketenpartners klanten meer informatie zullen willen uitwisselen en volgens een bepaalde standaard, zoals het SCSN-protocol. Daarmee kan potentieel de complete keten ook rapporteren over ESG-criteria.’

Extra uitdaging
De Vreugt noemt CSRD een spannende ontwikkeling en een extra uitdaging voor de maakindustrie, naast personeelstekort, verduurzaming en digitalisering & ketenintegratie. ‘De nieuwe wetgeving zorgt voor urgentie. Dat zie je bijvoorbeeld al in de kunststofindustrie, waar verpakkingsbedrijven steeds vaker verlangen dat kunststof voor 80 of 90 procent uit recyclaat bestaat. Als dat opeens op je afkomt, zul je moeten bewijzen dat het zo is. Het opzetten van een dergelijke audit trail wordt op een gegeven moment een harde eis.’ Dat geldt ook voor ECI Software Solutions zelf. ‘Ook wij moeten hierop acteren, kijken naar de impact en hoe we dit gaan realiseren in onze software.’

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics