Ketencollectiviteit zorgt voor Groen Gasproductie in Zenderen

0

Het wordt vanaf mei 2022 werkelijkheid dankzij groen gasproductie in Zenderen. Bright Biomethane levert het biogasopwerkingssysteem aan afvalverwerkingsbedrijf Twence. Deze biogasopwerkingstechnologie zorgt dat het geproduceerde biogas uit varkensmest wordt omgezet naar groen gas: dé duurzame vervanger van fossiel aardgas.

Op Elhorst-Vloedbelt, een voormalig afvalstortlocatie, wordt straks 250.000 ton varkensmest in een mestverwaardingsinstallatie omgezet naar biogas en grondstoffen. In de laatste stap wordt het biogas opgewerkt naar groen gas in de biogasopwerker met een capaciteit van 1.000 Nm3 (kuub) groen gas per uur. Vergelijkbaar met het jaarlijkse gasverbruik van ruim 3.000 huishoudens. Via het bestaande aardgasnet van Coteq Netbeheer wordt het groen gas gedistribueerd naar woningen en bedrijfspanden.

“Een nauwere regionale samenwerking is voor Twence essentieel in de verduurzaming van de regio en bevordering van de regionale werkgelegenheid. We zijn zeer content met de samenwerking met Bright die een bewezen doorontwikkelde technologie voor groen gasproductie uit reststromen biedt”, aldus projectleider Harry Hegeman van Twence.

Aardgasloos

De Rijksoverheid stimuleert de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen met als doel een bijna volledige duurzame energievoorziening in 2050. “Voor de verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving is groen gas de meest efficiënte route. De infrastructuur is aanwezig en het is een direct beschikbare stap voor een straks aardgasloos gasnet”, zegt Maarten Holtkamp. “Daarnaast zorgt mestvergisting in combinatie met groen gasproductie voor een emissiereductie-effect. De methaan uit mest wordt nuttig ingezet voor de productie van het gas, waardoor het niet vrijkomt in de atmosfeer. De mest blijft niet liggen in de stallen en gaat zo vers mogelijk naar de mestvergister”. Nog een voordeel van groen gas uit mest is de hoge regionale en landelijke beschikbaarheid van mest en de flexibiliteit van deze energiebron.

Lees Link magazine digitaal of vraag een exemplaar op: mireille.vanginkel@linkmagazine.nl

Flexibel gasnet

Het groen gas gaat via het bestaande gasnet naar de eindgebruiker. “Het gasnetwerk kan bijna 10 keer meer energie leveren dan het elektriciteitsnet. We verwachten dan ook dat er in de toekomst nog steeds van het gasnetwerk gebruikgemaakt wordt, bijvoorbeeld om voldoende energie te kunnen leveren voor de koude dagen die we de afgelopen week hadden”, zegt Henk Engberts, adviseur assetmanagement bij Coteq Netbeheer. De netbeheerder investeert momenteel in het gasnet om ook in de zomer wanneer het gasverbruik laag is zoveel mogelijk duurzaam gas in te kunnen voeden. “Dit project levert daarin weer een mooie bijdrage!”.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics