Directieleden-medeaandeelhouders Leo Meijer en Ludo Vandenberk over onstuitbare opmars van Trymax

0

Tijdens de Grand Opening van de nieuwe locatie van Trymax Semiconductor Equipment sprak ASML-manager Service Lab Jan Pieter Kuijten mooie woorden over de samenwerking. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen hield een toespraak en benadrukte blij te zijn dat het bedrijf besloten heeft in Nijmegen te blijven. Trymax, producent van machines voor de semiconductorindustrie, maakt een ware groeispurt door. De markt groeit ongekend en dat vraagt veel aanpassingsvermogen. Ceo Leo Meijer: ‘De stagnaties in de supplychain vormen de grootste bottleneck. Het belangrijkste is dat we geleverd krijgen. Door intern slim te plannen, kunnen wij vervolgens passende oplossingen vinden voor de continuïteit van onze productie.’

blank

Leo Meijer: ‘We zijn sterk gegroeid met onze eigen r&d. We steken in op wat klanten ons vragen en hebben veel eigen ideeën.’

– ‘In landen als Japan en Taiwan zit nog een hoop groeipotentie.’

– ‘We bieden een slim proces, inclusief de juiste support.’

– ‘Copy exact is vooral in de automotivesector een harde eis.’

– ‘We willen klanten overtuigen met onze kwaliteit, stabiliteit en flexibiliteit.’

– ‘De grootste uitdaging is of we alles kunnen produceren en op tijd kunnen leveren.’

‘Vroeger deden we alles wat de klant wilde, nu standaardiseren we sterk’

Trymax ontwikkelde en produceerde tot voor kort in een pand in de buurt van de Nijmeegse Novio Tech Campus, waar bijvoorbeeld ook bedrijven als NXP, Ampleon en Nexperia en het Chip Integration Technology Center gehuisvest zijn. Door ruimtegebrek en de hoge toekomstverwachtingen verhuisde de onderneming naar een gebouw hemelsbreed zo’n 5 kilometer verderop, waar de productieruimte, de cleanroom en de researchruimte meer dan verdubbeld zijn in oppervlakte. Op een beeldscherm in de blinkende ontvangsthal is te zien waar Trymax vertegenwoordigd is in de wereld. Nijmegen vormt de thuisbasis. In China en Italië heeft de onderneming een eigen kantoor voor sales en service. In andere Aziatische landen en de Verenigde Staten werkt het vooral met agenten.

Complete proces

Het bedrijf ontwikkelde de laatste tien jaar een uitgebreid productportfolio voor de halfgeleiderindustrie, de eigen NEO-lijn. Het gaat om op plasmatechnologie gebaseerde machines voor onder meer het verwijderen van lichtgevoelige lakken, het etsen van uiteenlopende materialen en oppervlaktebehandelingen. In 2021 produceerde Trymax ruim 75 systemen en voor dit jaar zal het zeker om meer dan 100 machines gaan. Ludo Vandenberk, executive vice president: ‘Al onze klanten zijn gigantisch aan het uitbreiden. Overal in de wereld zit groei. We zijn nu nog vooral in Europa en China actief, omdat alleen hier al een zeer grote vraag vandaan komt. In de VS valt nog veel te ontginnen en in landen als Japan en Taiwan zit nog een hoop groeipotentie.’

‘Met openheid en vertrouwen houden we klanten aan boord’

Het is niet alleen de technologie van de machine die klanten als vliegen op de stroop op het Nijmeegse bedrijf doet afkomen. Het gaat om het complete proces dat Trymax levert, aldus Vandenberk. ‘We bieden een slim proces, inclusief de juiste support. We denken continu mee met de klanten, en zoeken naar nog betere oplossingen.’

Trymax signaleerde bijvoorbeeld dat bepaalde lagen toch lastig te verwijderen waren. Twee jaar geleden introduceerde het daarvoor de Trymax UV Curing-technologie. Meijer: ‘De UV Curing-machines maken lagen als het ware robuuster, zodat ze daarna makkelijker te behandelen zijn.’ In Europa was de techniek al wel bekend en is er ook vervangingsvraag; in Azië zijn fabrikanten nog veel minder thuis in deze processtap.

Goed op de rit

blank

Ludo Vandenberk: ‘Als de targets niet gehaald worden, willen klanten dat we ingrijpen. Als ze wel gehaald worden, willen klanten weten wat we kunnen doen om het verder te verbeteren.’

Destijds begon Trymax als service- en onderhoudsbedrijf van Matrix-machines (zie kader). Het levert sinds een jaar of vier uitsluitend nog eigen producten, die dus een prima acceptatie in de markt hebben gekregen. Het oude Matrix-verhaal is nu compleet op de achtergrond geraakt. Er is inmiddels een omvangrijke installed base wereldwijd van zo’n 350 NEO-machines. Meijer: ‘De machines die we uitleveren, worden gemiddeld groter, complexer en daarmee ook duurder.’ Klanten zijn grote spelers als NXP, Roche, STMicroelectronics, Infineon, Bosch en Qualcomm. Vandenberk: ‘We leveren veel aan chipproducenten in de automotive-, power electronics-, MEMS- en sensormarkt. In al die markten zijn grote chiptekorten.’

Met de groei van Trymax is er ook een aparte kwaliteitsafdeling gekomen. Klanten willen erop kunnen vertrouwen dat alles goed op de rit staat en komen regelmatig voor audits naar Nijmegen. Meijer: ‘Ze willen de zekerheid dat we de machines altijd exact op dezelfde manier bouwen, dat alles in het productieproces traceerbaar is en dat we klachten op de juiste manier afhandelen. Copy exact is vooral in de automotivesector een harde eis. We willen ons kwaliteitsdenken naar een nog hoger niveau tillen. We starten met interne audits, de besluitvormingslijnen moeten nog beter vastgelegd worden.’

Confidentieel en open

Het bedrijf is continu gericht op innovatie en heeft een roadmap. Op welke ontwikkelingen wil het – al dan niet samen met klanten of met partners – inzetten? Welke nieuwe marktsegmenten liggen in het verschiet, waar kan het portfolio verder verruimd worden? Dat alles bepaalt de groei voor de komende drie tot vijf jaar. ‘Onze roadmap is deels geënt op de huidige markt en deels daarbuiten’, zegt Vandenberk. ‘Wat ligt in ons bereik, waar kunnen we onze kennis nog verder inzetten binnen de industrie? Neem het segment van de solid state drives, waarin bedrijven als Seagate Technology actief zijn. Dat is ook interessant voor ons.’

Trymax heeft een sterk platform ontwikkeld, waaraan verschillende processen te koppelen zijn om zo compleet nieuwe markten te bedienen, benadrukt Meijer. ‘We zijn steeds in gesprek met key customers: hoe gaan zij verder ontwikkelen komende jaren, wat verwachten zij van ons? We horen bijvoorbeeld dat ze nog snellere machines willen, of machines die een ander type laag kunnen verwijderen, of dat ze met andere substraten willen gaan werken die onze NEO-machines ook moeten kunnen handlen. Natuurlijk, die informatie is heel confidentieel. We hebben NDA’s, non-disclosure agreements, ondertekend, zodat we dit vrij en open kunnen bespreken met onze klanten. Op basis van openheid en vertrouwen houden we hen aan boord.’

In een vorig interview noemde Leo Meijer Trymax een fast follower, dat schuift steeds meer op richting technology leadership. ‘We zijn daarin sterk gegroeid met onze eigen r&d en roadmap. We steken in op wat klanten ons vragen en hebben veel eigen ideeën.’

Hoge ogen

In Europa ondervindt Trymax weinig concurrentie in de markten waar het bedrijf al aanwezig is. De banden met de klanten zijn heel stevig. In Azië en op andere continenten waar de markt nog veel meer veroverd moet worden, is die concurrentie er deels wel bij de processen van Trymax. Meijer: ‘Dat vraagt scherpe analyses: wie zijn de concurrenten, hoe goed zijn ze, kunnen wij het beter en hoeveel beter dan? We willen klanten overtuigen met onze kwaliteit, stabiliteit en flexibiliteit.’

Trymax scoort reeds hoge ogen met de onderhoudsvriendelijkheid van de machines. Ze worden vaak 24/7 gebruikt, de kosten die daarmee gemoeid zijn, zijn desondanks relatief laag. De machines staan weinig stil, aldus Meijer. Trymax krijgt veel data binnen van geïnstalleerde machines. De meeste klanten delen hun informatie zonder problemen. Dat geeft veel inzicht in de prestaties, zoals de uptime en de mean time between failures. Dat zijn typisch de kpi’s waar een klant naar kijkt en waar de machinebouwer op beoordeeld wordt. Vandenberk: ‘Als de targets niet gehaald worden, willen klanten dat we ingrijpen. Als ze wel gehaald worden, willen klanten weten wat we kunnen doen om het verder te verbeteren.’

Modularisering

De groei vergt veel. Vandenberk en Meijer zien dat de wereld de afgelopen twee jaar complexer is geworden. ‘We komen uit een pandemie die de complete supplychain enorm verstoord heeft. En nu heeft Europa te maken met een oorlog.’ De problemen zijn bekend: grote logistieke verstoringen, materiaalschaarste, prijsverhogingen van werkelijk alles. Meijer: ‘We hebben een uitstekend gevulde orderportefeuille. De grootste uitdaging is of we alles kunnen produceren en op tijd kunnen leveren.’

Een ander aspect is om de nieuwe medewerkers up to speed te krijgen. ‘Natuurlijk nemen we mensen aan met een bepaald opleidingsniveau. Maar dat wil niet zeggen dat ze meteen vanaf dag één mee kunnen. Onze snelle groei zet het inwerk- en opleidingstraject onder druk. Toen we kleiner waren, liepen mensen een jaar mee en leerden de producten van a tot z kennen.’ Die tijd is er nu niet meer. Daarom is de productie opnieuw ingericht en veel meer seriematig dan op projectbasis opgezet. Mensen doen steeds weer een nieuw stuk assemblage en leren zo stap voor stap. ‘We bouwen natuurlijk nog steeds klantspecifieke machines, maar vroeger deden we alles wat de klant wilde, dat was toen onze kracht. Als je 25 machines per jaar aflevert, is dat echter heel wat anders dan wanneer dat er 100 zijn. We standaardiseren sterk. Machinespecifieke zaken voegen we in een later stadium toe.’ Trymax wil toe naar een verhouding van 70-30, met 30 procent speciale klantfeatures. Een logische stap voor een groeiend bedrijf, aldus het tweetal. Standaardisatie helpt ook in het inkoopproces.

Onvoorspelbaarheid

Tegelijkertijd zijn die organisatorische zaken binnenshuis goed op te lossen. De supplychain blijft de grootste bottleneck. Meijer: ‘De onvoorspelbaarheid van de markt is het lastigst. Je gaat vrijdags naar huis en denkt dat alles op orde is. Je komt ’s maandags terug en de levertijd van een bepaald onderdeel is ineens acht maanden in plaats van drie weken. Dat gebeurt. Doen we niets, dan leidt dat tot een productiestop en gaat er ondanks het volle orderboek geen machine de deur uit.’ Trymax praat veel met leveranciers: wat doen we om het vlot te trekken, kunnen we elkaar helpen? ‘Maar het vergt veel, heel veel inspanning.’

Organisch

De groei creëert tevens een grote financieringsbehoefte. Trymax heeft NIBC als investeerder aan boord. Met de huisbankier zijn goede afspraken gemaakt over het werkkapitaal. Het is altijd prettiger groei te financieren dan verlies, zegt Vandenberk. Het is een interessante fase om van een klein naar een middelgroot bedrijf te groeien, stellen beiden. Meijer: ‘Het vergt een wezenlijk andere aanpak dan drie, vier jaar geleden. Rollen en functies veranderen, ik stuur nu veel meer op de hoofdlijnen natuurlijk. We hebben extra geïnvesteerd op managementniveau. In het begin ben je geneigd om de organisatie aan de operationele kant te laten groeien, de laatste twee jaar ligt de nadruk ook op het versterken van het management.’

blank

Link magazine editie juni 2022 | jaargang 24 thema: Hoe slaan we de brug tussen de software- en de hardware-engineers? Lees Link digitaal of vraag een exemplaar op: mireille.vanginkel@linkmagazine.nl’

Op dit moment zijn er elf vacatures voor productiemensen, engineers, inkopers en – ter versterking van het r&d-team – een cto. Verdere groei in het aantal machines per jaar zal geen navenante stijging in het aantal medewerkers betekenen dankzij verdere procesoptimalisatie. ‘We hadden een bepaald beeld voor ogen met ons bedrijf, maar hadden nooit kunnen bedenken dat we nu hier zouden staan’, aldus Meijer. ‘Tegelijkertijd zijn we steeds organisch gegroeid, op eigen kracht. Het bedrijf groeit, wij groeien mee. Stilstaan is allang geen optie meer.’

Van Matrix naar Trymax

Oprichter Leo Meijer begon ooit als equipment engineer bij Philips Semiconductors, waar hij verantwoordelijk was voor de installed base process equipment in de fabriek. Op een dag maakte hij de overstap van Philips naar de Amerikaanse chipmachinebouwer Matrix Integrated Systems en werd senior field service engineer op de locatie Leuven. In 2003 nam Axcelis Technologies Matrix over, maar de legacy werd  niet meer ondersteund. Meijer besloot om onder de naam Trymax de service- en onderhoudsactiviteiten voort te zetten. Dat bood echter weinig toekomst en Trymax ontwikkelde de compleet eigen productlijn NEO voor de fabricage van geïntegreerde schakelingen in de halfgeleiderindustrie. Inmiddels zijn er platformtypen voor wafers tot 8 inch (200 mm) en voor wafers tot 12 inch (300 mm).

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics