Chemische industrie wil geld en meer tijd om gevolgen verduurzaming-strategie EU op te vangen

0

Industrieleiders hebben vandaag een dringende oproep aan de Europese Commissie gedaan om samen te werken aan de ontwikkeling van een EU-transitiepad voor de chemische industrie ter ondersteuning van de massale investeringen die nodig zijn om te voldoen aan de doelstellingen van de Green Deal van de EU. Deze oproep volgt op de publicatie door de European Chemical Industry Council (Cefic) van de eerste van een reeks studies, uitgevoerd door het onafhankelijke economische onderzoeksbureau Ricardo Energy & Environment, over de gevolgen voor het bedrijfsleven van de EU Chemicals Strategy for Sustainability (CSS).

“28 procent omzet geraakt”

Volgens deze eerste studie zouden alleen al de twee komende wetgevingsvoorstellen – de wijziging in de Classification, Packaging and Labelling Regulation (CLP) en het toepassen van een Generic Risk Approach (GRA) –  in potentie 12.000 stoffen kunnen betreffen. Uit de studie bleek dat deze stoffen tot 43% van de totale omzet van de Europese chemische industrie zouden kunnen vertegenwoordigen. Na toepassing van verschillende wegingsfactoren om rekening te houden met de onzekerheid over de definities en criteria in de GRA, kwamen de consultants tot de conclusie dat het meest waarschijnlijk geraakte portfolio maar liefst 28% van de geschatte omzet van de industrie betreft.

De geraadpleegde ondernemingen gaven aan dat ongeveer een derde van deze hoogstwaarschijnlijk getroffen portefeuille mogelijk kan worden vervangen of geherformuleerd. Het vermogen van bedrijven om mogelijk getroffen producten te vervangen zal echter grotendeels afhangen van de details van de komende regelgeving, van wat technisch en economisch haalbaar is, en vooral van hoe klanten zullen reageren op de vervangende of herontwikkelde producten. De downstreamsectoren die naar verwachting de grootste gevolgen zullen ondervinden, zijn kleefstoffen en dichtingsproducten, verven en was- en reinigingsmiddelen.

“Robuust overgangstraject voor transitie”

In het kader van de EU-strategie CSS wil de Europese Commissie de aan de hand van data van meer dan 100 Europese chemische bedrijven invulling gaan geven aan Classification, Packaging and Labelling Regulation (CLP) en REACH, de centrale onderdelen van de EU-wetgeving inzake chemische stoffen. Dr. Martin Brudermueller, voorzitter van Cefic: “De chemische industrie van de EU steunt de doelstellingen van CSS en wij zijn bereid met de Commissie en de lidstaten samen te werken om de beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, net zoals wij nu al werken aan de klimaattransitie van onze industrie. Uit de resultaten van het eerste van een reeks verslagen blijkt dat we voor een enorme uitdaging staan. Om de industrie in staat te stellen te transformeren, heeft zij een robuust overgangstraject voor de chemische industrie nodig. Ik nodig de Europese beleidsmakers en de regeringen van de EU-lidstaten uit om met ons samen te werken en het CSS om te zetten in een echte groei- en innovatiestrategie”.

Hij vervolgt: “De rol van de chemische industrie is om downstreamklanten te voorzien van cruciale materialen om de doelstellingen van de Green Deal te halen. De chemische industrie van de EU is een belangrijke leverancier van alle verwerkende industrieën en essentiële en strategische waardeketens, waaronder farmaceutica, elektronica, EV-batterijen, bouwmaterialen. De voorgenomen beleidsveranderingen van CSS zullen ook een aanzienlijk “rimpeleffect” teweegbrengen in veel waardeketens die afhankelijk zijn van chemicaliën.”

Zwaar netto-effect van 12 procent

In de economische analyse wordt geconcludeerd dat zelfs wanneer rekening wordt gehouden met afwijkingen, er een zwaar netto-effect overblijft. Ongeacht het in aanmerking genomen scenario zou dit neerkomen op een nettomarktverlies van ten minste 12% van de portefeuille van de industrie tegen 2040, aldus de studie. Aangezien tot dusver slechts twee van de door de CSS voorgestelde maatregelen zijn beoordeeld, zal het cumulatieve effect van alle andere door de strategie voorgestelde wijzigingen groter zijn. Het effect dat deze veranderingen zouden kunnen hebben op de uitvoer van chemische stoffen uit de EU is niet onderzocht, wat het totale effect nog aanzienlijk zou kunnen vergroten.

Brudermueller: “De chemische industrie is altijd gedreven geweest door innovatie, passie voor nieuwe technologieën en ondernemingsgeest. De resultaten van deze studie geven aan dat er een kans is voor een industriebrede vervangingsinspanning om de doelstellingen van de Chemicals Strategy for Sustainability te bereiken. Er bestaat echter veel onzekerheid over de vraag hoe de bedrijven in de waardeketen dit binnen het huidige kader kunnen bereiken. De industrie heeft een voorspelbaar groeikader nodig voor economische investeringen in de komende twee decennia. Om de vele uitdagingen van de Green Deal aan te kunnen, hebben we een robuust overgangstraject voor de chemische industrie nodig.”

Het voorgestelde overgangstraject moet tijdschema’s en maatregelen omvatten waarmee de industrie vervangingsproducten kan ontwikkelen en zich kan concentreren op de producten waarvoor deze vervangingsproducten het eerst beschikbaar kunnen zijn. Daarbij moet worden voortgebouwd op beproefde en gevestigde benaderingen zoals de risicobeoordeling in het kader van REACH. Er zullen stimulansen nodig zijn om markten voor deze nieuwe chemische stoffen te creëren, in combinatie met een verdubbeling van de handhaving van REACH en de wetgeving inzake productveiligheid bij invoer. Het pakket moet worden aangevuld met een krachtige innovatieagenda om de ontwikkeling van veilige en duurzame alternatieven te versnellen.

 

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.