De agrarische sector: Circulair van huis uit en de producten hebben de laagste milieu-impact ter wereld.

0

De Nederlandse agrarische sector heeft de laagste ecologische voetafdruk ter wereld. Zo maakt de agrarische productie in Nederland al jaren gebruik van rest- en afvalstromen en wordt de CO2-uitstoot sterk verlaagd door de inzet van biomassa. Ons land scoort daarnaast internationaal hoog met het tegengaan van voedselverspilling. De sector loopt hierbij voorop met de inzet van de laatste technologie op het gebied van Smart Farming, zoals sensoren, data-analyse of het gebruik van akkerkaarten via drones of satellietbeelden. Als bedrijven binnen én buiten de sector gaan samenwerken, kan dit bovendien een extra impuls geven aan het sluiten van kringlopen in andere sectoren. Dat concludeert ABN AMRO in de vandaag verschenen publicatie ‘Agrarisch: circulair van huis uit’.

Circulariteit als agrarische traditie

Nederlandse agri-producten hebben de laagste milieu-impact ter wereld. Dit is vooral af te meten aan de hoge opbrengst per kilo’s product, door de hoogwaardige productiviteit van de agrarische sector. In 2015 daalde het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot minder dan de helft vergeleken met het niveau van de jaren tachtig. Ook zet de akker- en tuinbouw steeds vaker natuurlijke vijanden en biologische middelen in om plagen te bestrijden en daalde het antibioticagebruik in de dierhouderij tussen 2009 en 2016 met 64,4 procent. De agrarische productie maakt al jarenlang gebruik van rest- en afvalstromen. Zo zijn restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie het belangrijkste ingrediënt in de diervoederindustrie. Ook plantenresten worden gebruikt – als grondstof voor bouwmaterialen, textiel, karton, chemicaliën en kunststoffen – en biomassa wordt ingezet om de CO2-uitstoot te verlagen. Verspilling wordt tegengegaan door zuinig om te gaan met grondstoffen en een efficiënte voedselproductie. Hiervoor bieden sensoren en data-analyse veel mogelijkheden. Ook zijn boeren en tuinders betrokken bij de productie van maar liefst 42 procent van de hernieuwbare energie in Nederland, terwijl ze zelf maar 4,9 procent van alle energie gebruiken.

 

De circulaire filosofie van SNEW.

Internationaal op kop door circulair ondernemerschap

ABN AMRO financiert nu veelal op zichzelf staande agrarische bedrijven, maar ziet in de toekomst mogelijkheden voor ketenfinancieringen. Dit wordt gedreven door de overgang naar een circulaire economie, die vraagt om een andere wijze van financieren. Hierbij is het noodzakelijk inzicht te hebben in nieuwe verdienmodellen en de financiële prestaties in de land- en tuinbouw. De Nederlandse agrarische sector biedt veel perspectieven voor rendabele verdienmodellen en dwingt hiermee wereldwijd veel respect af. Door restproducten te gebruiken en verspilling te beperken, kunnen ondernemers individueel kosten verlagen en opbrengsten verhogen, met minder milieu-impact. Wanneer bedrijven binnen én buiten de sector samenwerken, geeft dat een extra impuls en kunnen deze kringlopen worden gesloten. Loonbedrijven vormen een belangrijke schakel binnen een circulaire agrarische sector. Doordat zij machines uithuren aan veel agrariërs, verzamelen ze veel data. Door machinedata te koppelen aan externe gegevens, zoals akkerkaarten via drones of satellietbeelden, kunnen verspilling en het gebruik van chemische middelen en meststoffen omlaag. Loonbedrijven die hierin vooroplopen, ontwikkelen zich zo tot ‘Smart Farming as a Service’. ABN AMRO kijkt hierbij hoe zij een bijdrage kan leveren, zodat zij er met klanten voor kan zorgen dat de Nederlandse agrarische sector haar internationale voortrekkersrol kan blijven behouden.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.