Automotive Center of Expertise 2.0

0

Het Automotive Center of Expertise (ACE) is, na een positieve evaluatie van de eerste periode, onderweg naar groen licht voor een vervolg, verwacht managing director Monika Hoekstra. Het nieuwe businessplan wacht op formele goedkeuring van de deelnemende hogescholen. ACE startte in 2011, als een van de eerste Centers of Expertise, met een initiële investeringsbijdrage van de overheid voor de eerste vijf jaar als het kenniscentrum voor toegepast automotive-onderzoek en -onderwijs. In ACE werken de automotive-instituten van de Hogeschool Rotterdam, Fontys Hogescholen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het bedrijfsleven samen, met steun van Platform Bèta Techniek, overheden en brancheorganisaties. Doelstelling: de instroom naar automotive hbo-opleidingen en de uitstroom naar automotive-bedrijven vergroten, de onderwijskwaliteit verhogen en vraaggestuurd en praktijkgericht onderwijs bevorderen.

ACE fungeert als ‘smeerolie’ tussen de hogescholen en industrie, vertelt Hoekstra. ‘Samen willen we de kwaliteit van instroom en uitstroom verhogen, gericht op de nieuwe competenties die de industrie vraagt. Voor de afstemming van de curricula tussen de drie hogescholen fungeert ACE als het overkoepelend orgaan.’ Tevens organiseert ACE, samen met de hogescholen, bovenop de reguliere onderwijsprogramma’s aanvullende programma’s, zoals het pre-masterprogramma, masterclasses en het Talentenprogramma. In hun derde en vierde jaar kunnen hbo-studenten extra tijd investeren in een schakelprogramma dat naadloos aansluit op de automotive master van de TU Eindhoven.

De onderwerpen voor de masterclasses, voor derde- en vierdejaars studenten en ook voor docenten, zijn gekoppeld aan de innovatieroadmap van AutomotiveNL. Sprekers komen uit de industrie en de universiteiten. In Rotterdam ligt de focus op green mobility, bij Fontys op manufacturing en bij de HAN op smart mobility.

Dit schooljaar organiseert ACE voor het eerst bedrijfsbezoeken (thematische workshops) voor het tweede studiejaar (300-400 studenten). Zij krijgen een kleine casus gepresenteerd en gaan brainstormen over een oplossing, bijvoorbeeld hoe een productielijn te verbeteren. Over de pilots waren studenten, bedrijven en docenten enthousiast, meldt Hoekstra. ‘Voor bedrijven is het een mooi branding-moment. Studenten krijgen goed zicht op het werken in het bedrijfsleven en het onderwijscurriculum is zo beter afgestemd op de werkelijkheid van de industrie.’ Een andere succesvolle pilot die een vervolg krijgt, is de Automotive Carrièredag, die vorig najaar 1.000 studenten trok. De volgende is op 29 september bij de HAN. Hoekstra: ‘Een prachtige gelegenheid voor werkgevers om zich te profileren.’

Het nieuwe businessplan van ACE voorziet in voortzetting van de diverse activiteiten. Een nieuw accent is het versterken van de kennisopbouw door middel van gezamenlijke praktijkgerichte onderzoeksprojecten die individuele bedrijven of consortia van mkb’ers bij een hogeschool kunnen leggen. Hoekstra: ‘Deze activiteiten werden al door de hogescholen uitgevoerd en ACE zet zich nu in om ze aanvullend een boost te geven en hen meer programmatisch te laten samenwerken. Essentieel is dat het praktijkgericht onderzoek niet alleen goed aansluit op de wensen van de industrie, maar ook goed geïntegreerd is met het onderwijs.’

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics