Aalberts geeft voor vergroten duurzaamheid key suppliers schot voor de boeg

0

De EU legt met European Regulation 2020/852 ‘grote’ bedrijven op in hun jaarverslag te rapporteren wat zij gedurende dat jaar hebben gedaan om hun impact op klimaatverandering te verkleinen (Annex 1 van de richtlijn) en welke maatregelen ze hebben genomen om de eigen bedrijfsactiviteiten te beschermen tegen de effecten van klimaatveranderingen, als hevige stormen en wateroverlast (Annex 2). De richtlijn benoemt expliciet over welke activiteiten precies gerapporteerd moet worden.

Voor het industriële concern Aalberts betreft dat onder andere de activiteiten hydronic flow control en integrated piping systems, vertelt Anne-Lize van Dusseldorp, director sustainable entrepreneurship van de beursgenoteerde onderneming. ‘Voor die activiteiten hebben we gekeken in hoeverre deze zorgen voor energiebesparing en hygiënische distributie van water, waarmee ze bijdragen aan klimaatmitigatie en het behalen van de doelen van de SDGs (Sustainable Development Goals van de VN, red.). Voor producten die binnen die activiteiten vallen hebben we life cycle assessments uitgevoerd. We zijn in detail nagegaan hoeveel materiaal voor een product gebruikt wordt en hoeveel CO2 bij de productie en het transport ervan vrijkomt. Voorbeeld: we hebben een vuil- en luchtafscheider ontwikkeld die als onderdeel van een verwarmingssysteem zorgt voor energiebesparing en daarmee een veel lagere CO2-emissie. Die verlaging tonen we aan de hand van publieke en wetenschappelijk bronnen aan.’ Ook in hoeverre producten circulair te maken zijn wordt in die assessment meegenomen, vervolgt ze. ‘Circulariteit gaat een steeds grotere rol spelen. De r&d-afdelingen van onze businessunits gaan na hoe producten anders kunnen worden ontworpen, zodat de materialen die erin verwerkt worden zoveel mogelijk bewaard blijven en opnieuw gebruikt kunnen worden.’

Naast de scope 1 en scope 2 CO2-emissies van Aalberts zelf, wordt een groot deel van de CO2-emissies van de activiteiten van Aalberts veroorzaakt door zijn toeleveranciers: de scope 3-emissies. Daarbij gaat het niet alleen om effecten op het klimaat, maar ook om het respecteren van mensenrechten. ‘Wij laten daarom onze key suppliers – dat zijn er honderden – een supplier code of conduct ondertekenen waarmee zij verklaren dat ze maatregelen nemen op het gebied van energie-efficiëntie, materiaalgebruik en mensenrechten. Wij hebben onszelf in onze Net Zero Carbon Roadmap 2050 ten doel gesteld om in 2050 CO2 neutraal te zijn.’ De grootste scope 3-impact van de supply base gaat uit van de leveranciers van grondstoffen als staal, aluminium, koper en een scala aan kunststoffen. ‘Wij auditen onze key suppliers met regelmaat en dan nemen we de onderwerpen uit de supplier code of conduct mee. De mate waarin ze gedigitaliseerd zijn is op zich geen voorwaarde, maar het maakt het goed en controleerbaar rapporteren natuurlijk wel een heel stuk makkelijker’, geeft Van Dusseldorp de toeleveranciers een schot voor de boeg.

Link magazine editie juni 2022 | jaargang 24 thema: Hoe slaan we de brug tussen de software- en de hardware-engineers? Lees Link digitaal of vraag een exemplaar op: mireille.vanginkel@linkmagazine.nl’

In het jaarverslag 2021 meldt Aalberts dat de SDG-impact van de onderneming vorig jaar toenam tot 66 procent van de omzet, wat inhoudt dat dat percentage van de omzet bijdraagt aan het behalen van de Sustainable Development Goals, zeventien VN-doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Het bedrijf heeft zich verbonden aan het behalen van 70 procent in 2026. De CO2-emissies van de activiteiten is sinds 2018 gedaald met 23 procent, het energieverbruik sindsdien met 8 procent. De helft daarvan is elektriciteitsverbruik, bijna een derde is afkomstig uit duurzame bronnen. Het waterverbruik is slechts met 1 procent omlaag gegaan het afgelopen jaar. Om die verlaging te versnellen wordt geïnvesteerd in veel waterbesparingprojecten.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.