‘80 procent van de klimaatimpact wordt bepaald tijdens het ontwerpen’

0

Oplossingen voor de klimaatimpact schuilen in de combinatie van menselijke creativiteit en zijn 3DExperience-platform, stelt Dassault Systèmes. De cloudgebaseerde software maakt het mogelijk elke stap van de waardevoortbrenging daaraan te laten bijdragen: van het ontwikkelen van circulaire of zelfs regeneratieve producten tot en met het ontwerpen en monitoren van productieprocessen die elke vorm van verspilling voorkomen, binnen de eigen onderneming en in de keten. Duurzaamheid stond  centraal tijdens de 3DExperience World 2023 in de VS.

– ‘Technologie is dé oplossing voor de perfect storm waarin de industrie terecht is gekomen.’

– ‘Ontwerpers zijn nog niet bezig met het voorkomen van afval’

– ‘Wij bieden bedrijven de tools om te ontwerpen voor life cycles.’

– ‘De consument gaat kiezen voor een andere manier van leven, wordt van eigenaar gebruiker van gedeelde assets en de industrie zal daarop moeten inspelen.’

– ‘Ik zie alleen maar positieve effecten voor de komende jaren voor onze business en die van onze klanten.’

blank

‘De zaken die wij designen, zullen uiteindelijk de mensheid designen’, bepleit Gian Paolo Bassi de noodzaak van een circulaire economie waarin de mens niet zozeer meer een consument, maar vooral een gebruiker van producten is waarvoor de fabrikant verantwoordelijk blijft.

Verhogen duurzaamheid steeds belangrijker in software Dassault Systèmes

Technologie, aldus Gian Paolo Bassi, is dé oplossing voor de perfect storm waarin de industrie terecht is gekomen. Voor het dealen met de klimaatcrisis die zich overal op de wereld steeds meer laat gelden met daarbovenop de combinatie van geopolitieke spanningen, de pandemienasleep en de nog altijd grote sourcingproblemen. Het 3DExperience-platform dat Dassault Systèmes op de markt brengt, bevat alle ontwerp-, simulatie-, informatie- en samenwerkingsapplicaties om met die grote uitdagingen flexibel te kunnen omgaan. Om zonder onnodige kosten, tijdverlies en klimaatimpact toch concurrerend te kunnen zijn met het vertalen van creatieve ideeën in producten en diensten met de hoogste toegevoegde waarde.

Dat stelde Bassi, de hoogste baas van Dassault Systèmes’ 3DExperience Works-organisatie, verantwoordelijk voor het Works-deel van het cloudgebaseerde 3DExperience-platform dat zich met name op het mkb richt. Bassi doet zijn uitspraak vanaf het enorme podium in het Music City Center in Nashville, een event met honderden meetings waar zo’n vijfduizend deelnemers alle details over het platform te horen krijgen.

Bijhouden wordt essentieel

Het kunnen bijhouden en reduceren van de CO2-impact van een product wordt cruciaal, voor elk industrieel bedrijf. Natuurlijk om zelf bij te dragen aan het bezweren van de klimaatcrisis, maar ook omdat ondernemingen die op de EU-markt actief willen zijn daartoe verplicht worden vanwege onder meer de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en de CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).

Dassault Systèmes biedt de softwaretools voor die administratie, al vanaf de designfase. ‘Immers’, zo vertelt Bassi zijn gehoor, ‘80 procent van die impact wordt bepaald tijdens het ontwerpen.’ Dus biedt de ontwerp-, engineering- en simulatiesoftware Solidworks – onderdeel van het platform – de gereedschappen om een product zo te ontwerpen dat het voor onderhoud, of aan het eind van de levenscyclus, gemakkelijk uiteen kan worden genomen, voor het vervangen van kapotte onderdelen of voor het toevoegen van onderdelen voor een upgrade. ‘De dingen die wij designen, zullen uiteindelijk de mensheid designen’, houdt executive vice president ietwat filosofisch zijn publiek van vooral ontwerpers en engineers voor. Waarmee hij pleit voor een circulaire economie waarin de mens niet meer zozeer een consument, maar vooral een gebruiker van producten is waarvoor de fabrikant verantwoordelijk blijft.

blank

In het Music City Center in Nashville vond medio februari het 3DExperience World 2023 plaats: de deelnemers kregen alle details over het 3DExperience-platform te horen. Foto: 3DS

Kleine footprint, lage prijs

Bassi refereert daarmee onder meer aan PartSupply, een tool geïntegreerd in zowel Solidworks als Catia (ontwerp- en engineeringsoftware voor onder meer de aerospace en de automotive). Het stelt de ontwerper in staat op componentniveau te kiezen voor die onderdelen met de geringste massa die ook aan alle andere specificaties voldoen en tevens het scherpst geprijsd zijn. Zo wordt het een stuk eenvoudiger producten te ontwerpen die lichter van gewicht zijn en daarom tijdens hun leven een veel lagere CO2-footprint hebben. Of die tijdens de productie ervan voor minder CO2-uitstoot zorgen.

Probleem is natuurlijk nog wel dat de informatie over de footprint gedurende de productie en het gebruik vergaard en toegevoegd moet worden. Die data zijn nodig om goed te kunnen rapporteren, conform bijvoorbeeld de CSRD. Of om straks een product te kunnen importeren waarvan de CO2-footprint tijdens de productie ervan kan worden aangetoond, opdat het de juiste CBAM-heffing kan krijgen; niet meer en niet minder. Dat stelt dus eisen aan de digitalisering van de supply base van uitbesteders, binnen en buiten de EU.

Omdat de ESG-vereisten (Environmental, Social & Governance) variëren per continent is het zaak voor bedrijven ook op dat front goed op de hoogte te zijn van de eisen die aan materialen gesteld worden, en het hergebruik ervan. ‘Is een materiaal niet toegestaan in bijvoorbeeld de EU, dan waarschuwt ons Sustainability Dashboard in Solidworks en verwijst het direct naar alternatieven die wel ESG-compliant zijn’, duidt Bassi. Kortom, zelf software ontwikkelen om als internationaal werkend bedrijf de samenwerking in- en extern optimaal te houden en tegelijk rekening te houden met lokale vereisten en beperkingen, is niet nodig, verzekert hij.

Visie op circulair

In de industriële wereld maken virtuele 3D-modellen het mogelijk producten te simuleren en virtueel te testen. Dat scheelt niet alleen tijd en geld, maar ook heel veel CO2-uitstoot, aldus Dassault Systèmes-ceo Bernard Charlès in een persoonlijk gesprek met Link Magazine, in aansluiting op een van de vele (pers)meetings waaruit 3DExperience World 2023 bestaat. Zo versnelt Simulia, onderdeel van het 3DExperience-platform, de zoektocht naar nieuwe materialen en processen om ze te produceren. Het stelt designers ook in staat vanuit de beschikbare, her te gebruiken materialen en componenten te denken.

‘Het kunnen bijhouden en reduceren van de CO2-impact van een product wordt cruciaal, voor elk industrieel bedrijf’

‘Ontwerpers zijn nog niet bezig met het voorkomen van afval’, zo prikkelt Charlès zijn gehoor met zijn visie op de circulaire economie. ‘Wij bieden bedrijven de tools om te ontwerpen voor life cycles. Daarmee kunnen zij de data vergaren over de CO2-emissies die gepaard gaan met hun processen en de levenscycli van hun producten. Het is aan de bedrijven die tools daadwerkelijk te gaan gebruiken. Daarbij helpt het natuurlijk dat er regelingen van bijvoorbeeld de EU komen die in eerste instantie verplichten te rapporteren over emissies en in tweede instantie over de gerealiseerde emissievermindering.’

Supplychains verleggen

Dassault Systèmes is een onderneming met veel multinationals als klant. Niet alleen de grote ondernemingen, maar ook veel mkb’s, waaronder bedrijven die wíllen internationaliseren door r&d- en productievestigingen te openen in zowel Azië als Noord-Amerika. Dus biedt het 3DExperience-platform een integratie van alle bedrijfsdisciplines via een ‘virtual global managementsysteem’ waarmee agile op veranderingen in de wereld kan worden ingespeeld, aldus Bassi.

Onderdeel daarvan is het AI-ondersteunde, cloudgebaseerde Netvibes. Een dashboard dat op basis van grote hoeveelheden heterogene data uit tal van bronnen realtime informatie biedt: de gebruiker kan bijvoorbeeld snel zijn supplychains verleggen of dupliceren. Waarmee hij realtime kan nagaan waar de benodigde componenten met de juiste (duurzame) specificaties in de noodzakelijke aantallen tegen de laagste prijs op tijd beschikbaar zijn. ‘Daarmee kunnen productiebedrijven precies zien waar wat voorhanden is en voorspellen hoe de beschikbaarheid zich de komende tijd zal ontwikkelen, gebaseerd op wat gekozen suppliers op de markt gaan brengen. Zeker, het vereist vanzelfsprekend wel dat deze toeleveranciers ook zijn aangesloten op onze cloud en gebruikmaken van ons platform’, erkent Bassi. ‘Maar – en dit is nieuw – het is slechts een kwestie van die toeleverancier een URL en een login sturen waarmee hij toegang krijgt tot en inzicht in de precieze behoefte van zijn klant. E-mails uitwisselen en hem vragen onze software te kopen en te installeren is niet meer nodig.’

Meer creativiteit, meer business

Bassi wijst nog eens op de shift van een consumer-model naar een user-model. ‘De consument gaat kiezen voor een andere manier van leven, wordt van eigenaar gebruiker van gedeelde assets en de industrie zal daarop moeten inspelen. 30 tot 40 procent van de auto’s zullen binnen vijf jaar niet langer aangeschaft, maar gedeeld worden. En ze zullen elektrisch zijn.’ Ook stelt Bassi vertrouwen in de ontwikkeling van regeneratieve systemen als van Ocean Based Solutions, waarmee heel veel CO2 kan worden omgezet in zuurstof. Dat kan klimaatrampen voorkomen, aldus Bassi.

Op de vraag welke impact deze deeleconomie zal hebben op de business van Dassault Systèmes en die van zijn klanten geeft hij echter geen direct antwoord. ‘De mensheid zal alle creativiteit nodig hebben voor de ontwikkeling van producten die goed kunnen worden gedeeld, die gemakkelijk weer in componenten uiteen kunnen worden genomen en meer duurzaam of herbruikbaar zijn. Juist voor de ontwikkeling van dergelijke ervaringen is ons platform ingericht. Dus ik zie alleen maar positieve effecten voor de komende jaren voor onze business en die van onze klanten’, aldus een optimistische Bassi.

Ceo Bernard Charlès heeft geen haast leiding over te dragen

Bernard Charlès is sinds 1995 de ceo van Dassault Systèmes. Hij is geboren in 1957. De vraag wie wanneer het roer van hem overneemt, ligt dan ook voor de hand. Inmiddels is bekend dat de huidige coo en plaatsvervangend ceo Pascal Daloz hem zal opvolgen. Terwijl in Frankrijk werknemers de straat op gaan voor het behoud van de pensioengerechtigde leeftijd van 62 jaar, maakt Charlès duidelijk dat hij ondanks zijn leeftijd bepaald geen haast heeft. Hij refereert daarbij, met een lach, aan de leeftijd van de medeoprichter van Dassault Systèmes, Charles Edelstenne. ‘Die is inmiddels 85, net benoemd tot onze erevoorzitter en nog altijd ceo van de Dassault Group (waartoe ook onder andere Dassault Avation en Veolia behoren, red.). Wanneer ik precies afscheid neem, weet ik nog niet. Zoiets hangt ook altijd af van hoe vitaal je blijft. Maar het zal binnen twee jaar zijn’, vertrouwt Charlès Link Magazine toe.

blank

3DExperience World 2023 telde honderden meetings en zo’n vijfduizend deelnemers. Foto: 3DS

Aan de bedrijfsresultaten behaald over 2022 zal het niet liggen: de omzet is vorig jaar met 17 procent gestegen naar bijna 5,67 miljard euro bij een operationele marge van ruim 33 procent (non-IFRS). Het belang van on-cloud neemt rap toe: de omzet daaruit steeg vorig jaar met 22 procent. Over de lange termijn gerekend is de groei is niet alleen organisch gerealiseerd, maar ook door het doen van vele overnames, zowel in Europa als de VS. In 2014 werd Quintiq in Den Bosch, gespecialiseerd in supplychain en operations planning & optimization software, overgenomen en vormt nu onderdeel van de Delmia-divisie.

Nederland

Voor Dassault Systèmes in Nederland was 2022 een ‘uitdagend jaar’, maar ook een jaar ‘dat kansen bood’. ‘Door de lange lead times en de stijgende materiaal- en salariskosten bij klanten was het geen eenvoudig jaar. Maar vanwege de toenemende digitaliseringsbehoefte bij onze klanten zijn onze omzet en winst fors gegroeid en hebben we onze lokale doelstellingen gerealiseerd’, verzekert sales director Benelux Ivo van Berkel, die echter niet in de positie is daarover concrete cijfers te communiceren. ‘Die groei zit voor ons met name in de hightech machinebouw actief in de semicon en de medtech.’

De investeringsbereidheid van deze klandizie wordt ook versterkt door de behoefte de duurzaamheid van producten en processen te verhogen. ‘Een paar jaar geleden was sustainability nog vooral een marketingonderwerp, tegenwoordig is het een topic van strategisch belang. Zo is er behoefte aan het kunnen uitvoeren van grondige life cycle analysis op de eigen producten. En klanten realiseren zich dat het dan wel noodzakelijk is te investeren in een platform als dat van ons dat ervoor zorgt dat iedereen in de onderneming over dezelfde single source of truth beschikt.’ Die investeringsbereidheid ziet Van Berkel zowel bij grote bedrijven als de mkb’s. ‘Wel hechten kleine bedrijven nog wat meer aan een zo kort mogelijke terugverdientijd en kiezen vaker voor onze stap-voor-stap benadering.’

Digitalisering moet productie de waardering geven die het verdiend

Design is overrated, manufacturing underrated’ is de provocerende titel van een sessie voor de media. Daarin maakt Michael Buchli, salespartner enablement manufacturing van Dassault Systèmes, samen met zijn collega Barb Schmitz, senior manager Solidworks, duidelijk dat design pas zijn waarde krijgt als het ook op een winstgevende manier maakbaar is. Dat vraagt om een flexibele, goed geautomatiseerde fabriek, waardoor de afhankelijkheid van schaarse, dure arbeidskrachten vermindert. Veel productiebedrijven hebben die afhankelijkheid aan den lijve ondervonden tijdens de coronacrisis. Wat verklaart dat er wereldwijd in die crisisperiode zo’n 517.000 robots geïnstalleerd zijn en er voor 816 miljard dollar in digitalisering van de productieprocessen is geïnvesteerd. Waarmee niet gezegd is dat ‘de industrie’ het pad naar digitalisering helder heeft: 50 procent van de productiebedrijven heeft zijn strategie voor zijn digitale transformatie nog niet volledig uitgewerkt en ingezet, aldus Schmitz.

blank

Link magazine april 2023, Thema: Parijs halen: De energietransitie. Vraag een exemplaar op bij de uitgever van Link magazine: uitgever@linkmagazine.nl

Die digitalisering zorgt ervoor dat iedereen binnen een onderneming de beschikking krijgt over dezelfde actuele realtime data op basis waarvan altijd, door elke manager waar ook in de onderneming, de juiste beslissing kan worden genomen. In een volledig gedigitaliseerde fabriek wordt de communicatie tussen disciplines niet langer gehinderd door de silowanden, aldus Buchli. ‘Traditioneel zijn er voor de dagelijkse communicatie safety, shifts en production meetings. Maar net als het geval zal zijn tijdens deze meeting, waarin ik vertel en jullie luisteren en aantekeningen maken, wordt niet elk detail onthouden, of op de juiste manier geïnterpreteerd. Juist door die overleggen digitaal te ondersteunen, worden alle afspraken systematisch vastgelegd en blijven ze voor alle deelnemers beschikbaar.’ Door de integratie van disciplines die het Dassault Systèmes-platform biedt, wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een manual een andere interface beschrijft dan het product uiteindelijk heeft gekregen. ‘Ik heb dat al heel vaak verkeerd zien gaan’, aldus Gian Paolo Bassi, even eerder in een persoonlijk interview.

Het betoog over de digital factory ontlokte wel de vraag hoe al die hardware in die fabriek goed geoptimaliseerd kan worden via de factory flow simulation tool in Delmia, onderdeel van het Dassault Systèmes-platform. Elk merk robot bijvoorbeeld, heeft zijn eigen native taal, geënt op de specifieke kwaliteiten van het systeem. Een lasrobot heeft zijn sterktes in andere bewegingen dan een pick&place robot. Het is dan prettig als vanuit Delmia al die verschillende robots – grafisch – kunnen worden geprogrammeerd. Maar vaak, zo valt te beluisteren uit de zaal, is dan weer niet voorzien in het kunnen programmeren van die eigenheden. Dassault, verzekert Bassi, heeft met veel robotfabrikanten afspraken gemaakt waardoor al die merken toch helemaal vanuit de Delmia-omgeving kunnen worden geïnstrueerd. Ook voor het op elkaar afgestemd krijgen van de verschillende robots en bewerkingsmachines in een lijn is Delmia de goede oplossing, aldus de excutive vice president. Dassault heeft daarvoor veel connectoren ontwikkeld om elke denkbare combinatie van merken machines en robots met elkaar te verbinden. ‘En waar nodig helpen we onze klanten bij het gebruik.’

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.