Industriële managers blikken terug en vooruit: ‘De grootste kans is tevens onze grootste uitdaging’

0

Bij een jubileum hoort een terug- en een vooruitblik. Hieronder de beschouwing en de visie van een aantal industriële managers. Met hun antwoord op twee vragen:

1. Welke ontwikkeling in de afgelopen jaren heeft de meeste impact gehad op jouw bedrijf?

2. Waar liggen voor jouw bedrijf de komende jaren de grootste kans en de grootste uitdaging?

Tanja van Truijen, commercieel directeur Protonic Holland

Ontwikkeling met meeste impact

‘De sterke groei van de consumentenmarkt heeft ook zijn weerslag op onze industrie. Door de aanhoudende vraag naar nieuwe technologieën hebben wij te dealen met kortere levenscycli, gedwongen kostprijsverlaging en langdurige en ingewikkelde ontwikkeltrajecten.’

Grootse kans/grootste uitdaging

‘Voor embedded software en (high-end) hardware zijn er de komende jaren genoeg kansen. De uitdagingen zitten ’m in het beschikbaar krijgen van genoeg ontwikkelaars en engineers. Dat vraagt ook om een maakindustrie die jonge mensen voldoende uitdagingen biedt. Immers, geen kennisindustrie zonder een maakindustrie. En, de kosten van de complexe en lange ontwikkeltrajecten stijgen. Kunnen die straks nog wel voldoende omgeslagen worden over producten?’

Paul Mencke, partner bij Govers Accountants/Adviseurs

Ontwikkeling met meeste impact

‘Als bedrijf voelen we de economische ontwikkelingen. Momenteel bevinden we ons in een hoogconjunctuur, met alle gevolgen van dien. De beschikbare capaciteit wordt vol benut, het is de kunst om mensen te binden en te boeien. In de wetenschap dat het wellicht niet (nog) beter zal worden. In de huidige tijd, met een hoge bezettingsgraad en hoge uitbreidingsinvesteringen, ligt in mijn optiek het begin van de – helaas – onvermijdelijke neergang.’

Grootste kans/grootste uitdaging

‘Maatschappelijk voel ik de druk van de huidige dominantie van het beheers-, control- en audit-denken. Die dominantie geldt voor accountantskantoren en banken, maar ook in ketens zoals de food en automotive. De maatschappij accepteert geen fouten, wat leidt tot uitbreiding van bureaucratie.

Pak je die twee ontwikkelingen – de economische en de maatschappelijke – samen, dan kom je bij de paradox van groei: groei brengt complexiteit en dat is de ‘silent killer’ van groei. Binnen die paradox is er behoefte aan (behoud van) ondernemende geesten, aan een ‘founders’ mentality’.

De kans en de uitdaging binnen de paradox van groei is het ontzorgen van onze klanten, door te zorgen dat ze voldoen aan wet- en regelgeving, zonder dat ze de aanpak gaan ervaren als een knellend keurslijf.’

Richard Mijnheer, ceo 3T

Ontwikkeling met meeste impact

‘Dat we als dienstverlener de laatste jaren een aantal ingrediënten (bouwblokken), zoals MINT, PEPPER, VIPER en PythonVIEW voor klantspecifieke oplossingen hebben ontwikkeld waardoor we intern een behoorlijke stap in kennisontwikkeling hebben gezet én nieuwe klanten hebben gekregen die daarvan gebruikmaken.’

Grootse kans/grootste uitdaging

‘We zien kansen om met name geografisch te groeien. De uitdaging is daarbij vooral om goede medewerkers te vinden.’

Menko Eisma, managing director Trumpf Nederland

Ontwikkeling met meeste impact

‘De meeste impact voor ons bedrijf de afgelopen jaren heeft de economische groei gehad, met daaraan direct gekoppeld het tekort aan technici.’

Grootse kans/grootste uitdaging

‘De komende jaren zal de industrie veranderen. De focus zal verlegd worden van machines naar proces. Voor deze transitie is partnerschap en samenwerking essentieel en het vergt veel afstemming, goede afspraken en een goede voorbereiding. Dat vraagt om aandacht voor de medewerker – zowel die van ons zelf als van onze klanten –, om die mee te krijgen in deze verandering. Pakken we dat goed op, dan biedt die ontwikkeling volop kansen.’

Paul van Abeelen, directeur Isah Business Software

Ontwikkeling met meeste impact

‘De digitalisering van de werkvloer en de digitale communicatie in de ketens van onze klantenklanten (paperless office and production) hebben voor ons bedrijf de meeste positieve impact gehad, uiteraard extra gestuwd door de groeiende economie. Daarnaast zien we bij onze klanten een steeds grotere behoefte om continu, volledig financieel in-control te zijn, om tijdig te kunnen bijsturen. Onze eigen, volledig geïntegreerde financiële module heeft hier enorm aan bijgedragen.’

Grootse kans/grootste uitdaging

‘Op dit moment zien we dat veel bedrijven op zoek zijn naar een nieuw volledig geïntegreerd ERP-systeem. Daar ligt onze grootste groeikans. Onze grootste uitdaging is voldoende goed gekwalificeerde medewerkers te vinden, die passen in onze bedrijfscultuur en onze kernwoorden ‘Samen Oprecht Verbeteren’ onderschrijven.’

Harold van Waardenburg, managing director EPLAN Software & Services

Harold van Waardenburg, managing director EPLAN Software & Services

Ontwikkeling met meeste impact

‘Bedrijven in de paneelbouw hebben de afgelopen jaren de noodzaak tot digitalisering van werkprocessen ingezien. Het tekort aan technisch personeel heeft gezorgd voor vraag vanuit de machinebouw en system integrators naar oplossingen die het mogelijk maken meer te doen met dezelfde mensen. De ‘digital twin’ heeft duidelijk zijn intrede gedaan. Alleen door te digitaliseren kan deze bedrijfstak levensvatbaar blijven in Nederland.’

Grootse kans/grootste uitdaging

‘Alhoewel de afgelopen jaren meer en meer bedrijven de digitale tansformatie omarmen, is dit toch nog maar 20 procent van het totaal. Er is dus de komende jaren nog veel missiewerk te doen om bedrijven bewust te maken. Smart customization, smart engineering en smart manufacturing is nog voor te veel bedrijven een ver-van-mijn-bed-show. EPLAN heeft zich tot doel gesteld in dit missiewerk een leidende rol te spelen in de besturingstechniek, energieverdeling en paneelbouw.’

Guido Bergman, directeur Matas Electronics

Ontwikkeling met meeste impact

‘De grootste winst is onze automatisering geweest. We hebben een koppeling gemaakt met in totaal twaalf databases en zo de administratieve handelingen beperkt. We hebben de gangbare logistieke processen vervangen door simpele scanbewegingen. Op de achtergrond verwerken wij automatisch de gegevens in de verschillende databases.’

Grootse kans/grootste uitdaging

‘De grootste uitdagingen en kansen liggen voor ons in de omarming van Industrie 4.0 en het verder optimaliseren van de digitale communicatie in de keten. Zowel met onze klanten en leveranciers, de toeleveranciers van software en onze machines. Met onze key partners is er in 2018 een mooie basis gelegd zodat we dit verder kunnen uitrollen in 2019-2020.’

Eric-Jan Dekker, directeur Post en Dekker

Eric-Jan Dekker, directeur Post en Dekker

Ontwikkeling met meeste impact

‘De meeste impact heeft gehad dat onze oem-klanten de uitdaging zijn aangegaan om meer modulair te werken. Waar men tien, vijftien jaar geleden zei “We maken alleen maar specials”, zegt men nu “We willen kortere doorlooptijden, minder risico en onze klanten in de gelegenheid stellen te configureren”. Hiermee is de deur naar slimme systeemarchitectuur opengezet en hebben veel van onze projecten dit thema. Daarnaast is belangrijk geweest dat de oem de next generation platforms nu in zijn roadmap heeft zitten. Strategische system development is tegenwoordig voor ons aan de orde van de dag.’

Grootse kans/grootste uitdaging

‘De grootste kans is ons te profileren als developmentteam. Wij ontwikkelen en borgen succesvolle platforms volgens bewezen, succesvolle roadmaps. Ons team doet dat in nauwe samenwerking met het team van de oem’er. De grootste uitdaging is ons werk sneller en effectiever te doen. Bovenaan onze eigen roadmap staat de vraag: ‘Hoe doen we ons werk binnen drie tot vijf jaar beter, sneller en meer integraal?’’

René de Keijzer, ceo FMI Holding. Foto: Kees Beekmans

Ontwikkeling met meeste impact

‘De overname van Irmato heeft een sterke invloed gehad op de ontwikkeling van FMI van jobber tot proces supplier tot industrieel dienstverlener (main supplier). Het zette FMI op de kaart van maakindustrie Nederland.’

Grootse kans/grootste uitdaging

‘Het consolideren van de huidige bedrijfsomvang in termen van organisatie, propositie, supply chain management en winstgevendheid. Boeien en binden van mensen – met autonomie, QRM, Laloux/zelfsturing – wordt het speerpunt van ons beleid. FMI wordt een uniek bedrijf om voor te werken.’

Elgar van der Bij, sales director Masévon Technology Group

Ontwikkeling met meeste impact

‘De snelheid waarmee de vraag van bestaande en nieuwe klanten, op gebied van technologie en flexibiliteit, zich heeft ontwikkeld.’

Grootse kans/grootste uitdaging

‘De mogelijkheid om onze roadmap te kunnen laten aansluiten op die van onze klanten is onze grootste kans. Het daarbij vasthouden aan onze kernwaarden is de belangrijkste uitdaging.’

Casper Gerritsen: algemeen directeur Van Egmond Groep

Ontwikkeling met meeste impact

‘Naast sterke autonome groei heeft de acquisitie van EMG van de Meerakker sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van ons bedrijf.’

Grootse kans/grootste uitdaging

‘De kansen liggen in het verder ontzorgen van onze klantrelaties met het dienstenportfolio van Van Egmond Groep. De uitdaging is het vinden en binden van enthousiaste collega’s om onze dienstverlening nog verder uit te kunnen breiden.’

Huub Vaessen, directeur Balluff Nederland

Ontwikkeling met meeste impact

‘Belangrijke redenen voor ons sterke resultaat zijn de positieve marktontwikkeling wereldwijd, een bijzonder sterke groei in belangrijke branches zoals de auto-, verpakkings-, levensmiddelen-, semiconductor- en drankenindustrie en in de machine- en systeembouw.’

Grootse kans/grootste uitdaging

‘De grootste kansen liggen in de algemeen toenemende behoefte aan automatisering in veel andere branches. Daar kunnen wij op inspelen met onze goede leverperformance. Voorts kunnen we de vruchten plukken van de integratie in 2017 van iss innovative software services en Matrix Vision in de Balluff Groep.’

David Kemps, sector banker industrie ABN AMRO

Ontwikkeling met meeste impact

‘Er zijn twee ontwikkelingen. Ten eerste de digitalisering. Particuliere klanten en ondernemers willen graag zelf en direct hun eigen bankzaken regelen. Via internet een bankrekening openen, via de livecam een hypotheek aanvragen en binnen vijftien minuten horen of je een banklening kan krijgen voor je bedrijf of niet. Ten tweede zien wij dat de overgang naar een meer duurzame samenleving een enorme impact heeft op onze bank, nu en in de toekomst. Twee op de drie beleggers willen duurzaam beleggen. Samen met de andere banken hebben we het Circulaire Economie en het Nationaal Grondstofakkoord ondertekend. Onze ambitie is in 2020 1 miljard euro aan circulaire assets te financieren, 1 miljoen ton CO2-uitstoot te reduceren en 100 circulaire deals te doen.’

Grootse kans/grootste uitdaging

‘De grootste kans is tevens onze grootste uitdaging: duurzaam financieren vraagt om langetermijnvisie en vaak langere financieringslooptijden. Voorts hebben veel duurzame innovaties zich nog niet bewezen op industriële schaal. ABN AMRO’s gematigd risicoprofiel dwingt dan tot creatieve financieringsoplossingen, samen met partners, binnen en buiten de financiële sector. Een mooi voorbeeld is ‘Product-as-a-Service’. De aanbieder (bijvoorbeeld een machinebouwer) van zo’n PaaS-propositie heeft veel meer voorfinanciering nodig, omdat zijn inkomsten via het abonnementsmodel maandelijks binnen komt. Ook wordt zijn balans veel ‘langer’ omdat hij de assets in bezit houdt. Solvabel blijven vraagt dan om meer eigen vermogen. En om een andere kijk op (krediet)risico’s en toekomstbestendigheid.’

Piet Tak, directeur B&R Industriële Automatisering

Ontwikkeling met meeste impact

‘De afgelopen jaren is B&R fiks gegroeid in de markt van de (hoogwaardige) seriële machinebouw door het aanbieden van oplossingen in plaats van producten of componenten. De eindgebruiker staat voor steeds grotere uitdagingen. Hij moet zorgen voor flexibiliteit (seriegrootte één), een veilige productieomgeving, energiebesparing, planbare service-stops, integratie van office- en factory automation (IT en OT) en snelle levering. Deze eindgebruiker verwacht van zijn machineleverancier antwoorden op deze uitdagingen. Vervolgens zoekt de machinebouwer een partner zoals B&R.’

Grootse kans/grootste uitdaging

‘Voor B&R ligt de grootste kans in de schaalvergroting die we met de naamsbekendheid de reputatie en het netwerk van ABB kunnen bereiken. Met name buiten Europa. Door daarnaast fors te investeren in strategische ontwikkelingen (ACOPOStrak, SuperTrak, Vision, OPC UA TSN, krachtige softwaretools et cetera) blijven we vooroplopen in de industriële automatisering. Dat dit meer dan wishful thinking is, blijkt uit de forse investering van 100 miljoen euro die ABB/B&R dit voorjaar gedaan heeft in de bouw van een groot competence centre in Eggelsberg, Oostenrijk.’

Ben Nieuwe Weme, directeur NieuweWeme Groep

Ontwikkeling met meeste impact

‘Dat overheden – niet alleen in Nederland, maar wereldwijd – milieuregels steeds strakker hanteren is van grote invloed geweest op onze bedrijfsvoering. Binnen de NieuweWeme Groep zorgt dat voor meer business voor met name twee onderdelen. Voor HOAF Infrared Technology, producent van machines voor chemievrije onkruidbestrijding, en voor NieuweWeme Containers, gespecialiseerd in onder meer het ontwikkelen en produceren van containerized waterbehandelingsinstallaties.’

Grootse kans/grootste uitdaging

‘De afgelopen vijf jaar hebben we binnen de NieuweWeme Groep een complete supply chain opgetuigd. Dit zorgt op korte en langere termijn voor meer marge en maakt ons minder afhankelijk van toeleveranciers en hun personele bezetting.’

Leon Potters – Sales manager Murrelektronik
Nederland

Ontwikkeling met meeste impact

‘De laatste jaren is de acceptatie van het actief toepassen van decentrale I/O-systemen in de machinebouw en bij oem’ers enorm toegenomen. Dat is ook logisch. Wie wil er immers geen slimme en kostenverlagende oplossing in zijn applicatie? Deze ontwikkeling draagt bij aan een serieuze groei van onze organisatie.’

Grootse kans/grootste uitdaging

‘Onze kracht is het meedenken, in oplossingen, in nauwe samenwerking met de klant. Hiervoor zijn mensen met een solide technische knowhow geen wens maar een must, temeer daar machines en applicaties steeds complexer worden. De uitdaging voor ons zit ’m dan ook vooral in het vinden en behouden van vakbekwame technische mensen.’

Jurre Oorlog, corporate manager sales & marketing Teesing

Jurre Oorlog, corporate manager sales & marketing Teesing

Ontwikkeling met meeste impact

‘Meerdere ontwikkelingen. De sterk groeiende hightech sector, een organisatiewijziging binnen de Teesing Group én een ERP-implementatie voor alle vestigingen wereldwijd. En dat allemaal tegelijk.’

Grootse kans/grootste uitdaging

‘De grootste kans is het nog verder – digitaal – transformeren van het bedrijf, van een onderneming met een groothandelsfunctie met producten naar een waarde-leverancier met services. Zo groeien we steeds verder naar onze klanten toe. De uitdaging zit vooral in het werven van nieuw personeel en het behouden van bestaand. En voorts in het meenemen van de mensen in de snelle verandering van onze systemen en omgeving.’ 

Rob Verhoeven, marketing program manager Bosch Rexroth

Ontwikkeling met meeste impact

‘De verschuiving van bestaande technieken naar nieuwe innovaties, waarbij verschillende technieken worden gecombineerd. Van enkelvoudige toepassingen naar complete samengestelde elektro-hydraulische systemen en oplossingen. Dat heeft de afgelopen jaren grote impact gehad.’

Grootse kans/grootste uitdaging

‘De grootste kans zit in het ondersteunen van onze klanten bij het zetten van de juiste stappen naar de fabriek van de toekomst. Hierbij is de uitdaging dat we blijven verbeteren en innoveren om deze kansen waar te maken.’

Link magazine jubileum 20 jaar ontwikkelingen in de Nederlandse Industrie.

Lees de jubileum uitgave digitaal
Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics