Link Rubrieken

Procesinnovatie, industriebeleid, flexibiliteit, configuratie management,  innovatie, Technologie, partners, versnellen/doorlooptijd, leiderschap/ondernemerschap , strategie, business development,  geleverd/geïnvesteerd, launching customer, industriële dienstverlening, QRM en lean, standaardisatie en smart customization, Smart Industrie/Industrie 4.0, ketenintegratie, samen ondernemen(overnames en samenwerking), ‘op zoek naar de nieuwe asml’, ‘de niche’, personalia, kennis management, onderzoek, Internationaal zakendoen, financiering,  mens en organisatie,  supply chain/logistiek, bigdata/data analytics, productiviteit, total cost of ownership, circulaire economie, product lifecycle management,

Series in Link:

Flink: innovatieve starters(startup, scaleup) en hun innovaties, financiering en andere uitdagingen.

De Estafette: Zet twee directeuren bij elkaar en ze beginnen meteen over hun bedrijven. In De Estafette bevraagt de ene ondernemer de andere over strategie, leiderschap en wat verder ter tafel komt.

Hard2software
Niet langer draait het om het verkopen van een machine of apparaat, in het toekomstige businessmodel staat dienstverlening centraal. En voor het realiseren van deze servitizationstrategie is software onmisbaar. In alle fasen van de waardetoevoeging, van de initiële ontwikkeling van een product tot en met de seriebouw