Winst Neways verbetert bij stijgende orderintake – zorgen over aanhoudende verstoringen in de keten

0

De netto-omzet van Neways Electronics International daalde de eerste jaarhelft van 2021 met 3,8% naar € 233,8 mln mede door afbouw van minder rendabele omzet en verstoringen in de keten. Orderportefeuille steeg 32,6% versus ultimo juni 2020 en 48,6% versus ultimo 2020 naar € 334,4 mln door vraagherstel in Automotive en aanhoudend sterke vraag in andere marktsectoren, aldus het elektronicabedrijf.

De orderintake stijgt met 69,0%; bovenop de reguliere groei met bestaande klanten werden er met 13 nieuwe klanten verdeeld over alle strategische marktsectoren meerjarige orders gesloten met een totale omzetwaarde van ruim € 50 mln die de komende jaren zal materialiseren.  De brutomarge nam toe met 3,0% naar € 91,7 mln en als percentage van de omzet van 36,6% naar 39.2% als gevolg van positieve mix-effecten. Het genormaliseerd bedrijfsresultaat stijgt van € 2,2 mln naar € 6,8 mln door verbetering brutomarge en doorlopend kostenmanagement.
De netto kasstroom kwam uit op € -6,3 mln, door hoger werkkapitaalbeslag en extra cash out in verband met doorvoering van aangekondigde reorganisaties en de afwikkeling van COVID-19 gerelateerde overheidssteun. De orderportefeuille is goed gevuld en ten opzichte van vorig jaar herstelt de winstgevendheid in 2021 zich naar verwachting. Reguliere groei in orderportefeuille mede veroorzaakt door onzekerheid in markt over beschikbaarheid producten, dit heeft een dempend effect op het herstel.

Eric Stodel, CEO: “In de eerste helft van 2021 zien we dat het herstel van ons bedrijfsresultaat zich voortzet door het effect van de ingezette maatregelen. We liggen goed op koers met de transformatie naar OneNeways. De omzet blijft mede door de verstoringen in de internationale keten en het bewust afstoten van minder rendabele omzet nog achter bij vorig jaar. De orderintake en het orderboek zijn sterk gestegen en wij hebben er in delen van de organisatie voor gekozen de flexibiliteit van de organisatie aan te spreken om snel op te schalen om in de toenemende vraag te voorzien. De vraag vanuit Automotive herstelt zich en ook in andere marktsectoren, zoals Semiconductor, Medical en Industrial, blijft deze sterk met een pijplijn van 22 prospects met een totale omzetpotentie van ruim € 120 mln, bovenop 13 nieuw geacquireerd klanten verdeeld over alle strategische marktsectoren met een totale omzetwaarde van ruim € 50 mln die de komende jaren zal materialiseren.

Verstoringen keten

“In de tweede helft van 2021 zullen de materiaaltekorten bij toeleveranciers, met name van halfgeleider componenten, en de onzekerheden rondom de Delta variant naar verwachting blijven zorgen voor een rem op de omzetrealisatie. Desalniettemin verwachten we in de komende maanden meer producten en innovatieve systemen te kunnen uitleveren met bijgevolg een hogere omzet dan in de eerste helft van het jaar. Daar komt bij dat we ook de gerealiseerde structurele kostenbesparingen van de inmiddels afgeronde reorganisaties in Duitsland en Nederland beter in onze resultaten terug zullen gaan zien. We gaan door op de vorig jaar ingeslagen weg waarbij we ons als System Innovator steeds nadrukkelijker richten op het bieden van hogere toegevoegde waarde aan onze klanten.”

“Wij verwachten dat de orderintake op pijl blijft en dat de orderportefeuille ook in de rest van 2021 goed gevuld is. De vraag in Semiconductor blijft onverminderd sterk en Automotive laat een duidelijk herstel zien. Medical en Industrial klanten zijn positiever in hun planningen en projecties. Over de hele linie is er meer interesse en vraag naar System Innovator oplossingen. We blijven investeren in onderscheidende innovatieve technologie en kennis van systeemoplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van ‘power electronics’, ‘energy conversion’, ‘Internet of Things (IoT)’ en ‘data processing’.”

“Tegelijk is er beperkt zicht op de duur en ernst van de verstoringen in de  keten wat van invloed zal zijn op de omzetgroei en tevens zorgt voor druk op de marge door stijgende inkoopprijzen. We blijven ons maximaal concentreren op het beheersen van deze uitdagingen in nauwe samenwerking met onze klanten en leveranciers. Neways volgt de ontwikkeling rond de Delta variant en de consequenties hiervan op de keten op de voet. Daarbij blijven we scherp op kostenniveaus en kasstroom. Voor de komende maanden is de verwachting dat de strategische verschuiving naar het aanbieden van meer hoogwaardige en innovatieve oplossingen een positief effect heeft op de omzetgroei.”

Lees Link magazine digitaal of vraag een exemplaar op: mireille.vanginkel@linkmagazine.nl’

Openbaar bod Inestos – unanieme steun RvB en RvC

Infestos Sustainability B.V. heeft aangekondigd dat haar dochter Infestos Sustainable Solutions B.V. een aanbevolen openbaar bod (het Bod) uit gaat brengen op alle uitstaande aandelen Neways tegen een prijs van € 14,55 in contanten per aandeel (cum dividend). De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen staan volledig achter dit bod en bevelen het bod unaniem aan. Het bod zal naar verwachting in september formeel worden uitgebracht en is onderhevig aan bepaalde gebruikelijke voorwaarden, waaronder het verwerven van ten minste 60% (onder omstandigheden verlaagbaar naar 50,01%) van de uitstaande aandelen Neways, en zal bij succes naar verwachting in de tweede helft van 2021 worden afgerond. De overname is ‘heel dichtbij’, constateert Neways-topman Eric Stodel.

Infestos steunt de strategie van Neways en is goed toegerust om Neways te ondersteunen bij de uitbouw van haar marktpositie als onderscheidende System Innovator. Met Infestos als meerderheids-aandeelhouder verwacht Neways de ingezette strategie op zelfstandige basis verder te kunnen versnellen.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.