Vlaams-Nederlandse Wetenschaps- en Innovatiedag 2019

0

Op 28 oktober 2019 wordt de eerste Vlaams-Nederlandse Wetenschaps- en Innovatiedag georganiseerd in de Nederlandse ambassade te Brussel. Het evenement beoogt de triple helix stakeholders aan beide zijden van de grens samen te brengen rond de geselecteerde thema’s Life Sciences & Health (LSH), Artificiële Intelligentie (AI), Industrie 4.0 & Digitalisering, en CO2-reductie.

Het evenement is een organisatie van de Nederlandse ambassade in België, de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid.

Nederland en Vlaanderen staan voor grote economische en sociale uitdagingen op vlak van onder meer klimaat, zorg en digitalisering. Wetenschap en technologie kunnen bij uitstek bijdragen aan oplossingen voor deze uitdagingen en daarom is een sterke inzet op onderzoek en innovatie belangrijk. Nederland en Vlaanderen kunnen elkaar daarbij wederzijds versterken.

De Vlaams-Nederlandse wetenschaps- en innovatiedag,  afgesproken op de Vlaams-Nederlandse topontmoeting op 5 november 2018 tussen de Nederlandse en Vlaamse minister-presidenten, beoogt dan ook de triple helix stakeholders aan beide zijden van de grens samen te brengen rond de vermelde geselecteerde thema’s.

Bedoeling is om samenwerking in deze thema’s te verdiepen, gezamenlijk te kapitaliseren op wederzijdse sterkten en kruisbestuiving tussen elkaars onderzoeks- en innovatie-ecosystemen te bewerkstelligen.

Programma

Het programma van de W&I-dag ziet er als volgt uit:

12u – 13u ontvangst deelnemers en lunch
13u – 13u45 eerste plenaire deel

  • Verwelkoming door Meline Arakelian (plaatsvervangend ambassadeur Nederlandse Ambassade in België)
  • Inleiding door Johan Hanssens (secretaris-generaal Departement Economie, Wetenschap en Innovatie [EWI] Vlaamse overheid) en Focco Vijselaar (directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat [EZK])
  • Keynote speech ‘Samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland vanuit het oogpunt van het bedrijfsleven’ door Gerben van ’t Klooster (Senior Vice President Early Development Galapagos)
13u45 – 15u15 vier parallelle break-outsessies

1 – Life Sciences & Health – Moderator: Huibert Pols (captain of science Topteam LSH Health~Holland)

Tijdens deze sessie komt onder meer het thema ‘Personalised Medicine (PM)’ aan bod om uitvoering te geven aan de Memorandum of Understanding (MoU) voor meer PM-samenwerking die Vlaanderen en Nederland ter gelegenheid van de ministeriële topontmoeting van 5 november 2018 hebben ondertekend.

2 – Artificiële Intelligentie – Moderator: Rudy Lauwereins (vice president Digital & User-Centric Solutions imec)

Deze sessie, die de focus legt op het beleid, gaat over de uitvoering van het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie (AI) en het maken van de koppeling met de Nederlandse stakeholders (o.a. het TNO AI-onderzoek, het AI Institute van de TU/e, de AI-coalitie, het Innovation Center for Artificial Intelligence [ICAI] en bedrijven).

3 – Industrie 4.0 – Moderator: Dirk Torfs (CEO Flanders Make)

Deze sessie gaat in op de vierde Industriële Revolutie (‘Industrie 4.0’) van doorgedreven digitalisering en connectiviteit van de (maak)industrie om te komen tot nieuwe producten, nieuwe manieren van produceren en nieuwe businessmodellen. Speciale aandacht gaat uit naar het wegwerken (of vermijden) van de digitaliseringskloof ten opzichte van kmo’s/mkb’s.

4 – Duurzame Energie – Moderator: Andre Faaij (director of science ECN part of TNO)

In deze sessie wordt gekeken naar de opportuniteiten om de transitie richting duurzame en slimme energie in Vlaanderen en Nederland (ook) gezamenlijk te bewerkstelligen en te versnellen. Daarbij komen ook onderliggende thema’s aan bod, zoals onder meer CO2-reductie (m.i.v. Carbon Capture and Storage/Utilisation [CCS/U]), Waterstof en Batterijen. Het Nederlandse Klimaatplan en de Vlaamse C02-moonshot zijn richtinggevende beleidskaders.

15u15 – 15u45 koffiepauze
15u45 – 17u30 tweede plenaire deel

  • Terugkoppeling uit de break-outsessies
  • Interreg voor grensoverschrijdende samenwerking – Spreker(s): nog te bepalen
  • Samenwerking tussen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO)
  • Slotwoord door Marcelis  Boereboom (directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [OCW])
17u30 – 19u00 afsluitende receptie

Organisatie

De W&I-dag is een organisatie van de Nederlandse Ambassade in België, de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid.

Waar en wanneer?

De W&I-dag heeft plaats op maandag 28 oktober 2019 van 12u tot 19u bij de Nederlandse Ambassade in België, Kortenberglaan 4-10 te 1040 Brussel.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics