VDL Nedcar drukt omzet VDL Groep, operationeel resultaat stabiel

0

De omzet van VDL Groep is in 2019, ten opzichte van 2018, licht gedaald. De afname, vooral ingegeven door een lager productievolume bij VDL Nedcar, is kleiner geweest dan een jaar geleden is geprognosticeerd. De strategie van spreiding van risico’s door diversificatie is andermaal succesvol gebleken. Ondanks de daling van de omzet en een behoorlijke verhoging van de loonkosten is VDL Groep in staat geweest om het operationeel resultaat stabiel te houden. Aldus persinformatie van het bedrijf.

De gecombineerde omzet van het industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven is uitgekomen op 5,780 miljard euro, ten opzichte van 5,973 miljard euro in 2018. Dat is een daling van 3,2 procent. Het bruto operationeel resultaat is met 203 miljoen euro vergelijkbaar met een jaar eerder (202 miljoen euro). Het nettoresultaat is, vanwege incidentele baten in 2018, met 12 procent gedaald van 178 miljoen euro in 2018 naar 156 miljoen euro in 2019. De orderportefeuille (exclusief VDL Nedcar) is het hele jaar goed gevuld geweest met een piek in week 5 van 1,269 miljard euro, een historisch record en maar liefst 60 procent hoger dan een jaar eerder. Het aantal medewerkers is gedurende het afgelopen jaar met 919 afgenomen naar 15.935 medewerkers eind 2019.

Veerkracht

VDL Groep heeft in 2019 bewezen over veerkracht te beschikken. VDL heeft te maken gehad met een aarzelend begin in de halfgeleiderindustrie en een terugloop in de omzet in autobouw en truck-en trailerindustrie, veroorzaakt door met name het handelsconflict tussen de VS en China.
“Als je het speelveld overziet, dan zijn we tevreden over het verloop van 2019”, licht president-directeur Willem van der Leegte toe. “Door onze enorme diversiteit is het omzetverlies van ruim 550 miljoen euro bij Autoassemblage voor ongeveer 400 miljoen euro gecompenseerd door onze overige activiteiten. Positief is verder dat het operationeel resultaat op omzet licht is verbeterd, en dat wij onze financiële positie gedurende het afgelopen jaar wederom hebben versterkt. We moeten echter waakzaam blijven om ook toekomstige schommelingen goed te kunnen pareren.”

Toeleveringen

De omzet van de divisie Toeleveringen is met 3 procent gestegen van 1,343 miljard euro in 2018 naar 1,377 miljard euro in 2019. Het resultaat van de divisie Toeleveringen is positief. De orderportefeuille is in 12 maanden opgelopen van 442 miljoen euro naar 482 miljoen euro in week 7 van 2020. Dat onze klanten actief in de hightech over indrukwekkende orderportefeuilles beschikken, geeft veel vertrouwen.

Autoassemblage

De omzet van de divisie Autoassemblage is conform verwachting gedaald, met 15 procent van 3,653 miljard euro in 2018 naar 3,091 miljard euro in 2019. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat. 2019 is voor VDL Nedcar een jaar geweest met ‘twee gezichten’. Door de verschillende onzekerheden neemt de vraag naar auto’s sinds de herfst van 2018 af. Als onafhankelijk autoproducent beweegt VDL Nedcar altijd mee met marktontwikkelingen. Daarom hebben we de afgelopen maanden 700 banen in de flexibele schil moeten afbouwen. In Born zijn het afgelopen jaar 174.097 auto’s gebouwd. Ter vergelijking: in 2018 zijn bij VDL Nedcar 211.660 auto’s geproduceerd. Ondanks dat de auto-industrie door respectievelijk nieuwe emissienormen, mondiale handelsconflicten en ontwrichtende technologieën turbulent was, is én blijft zijn we erin geslaagd om een nieuwe overeenkomst met BMW Group af te sluiten. Dit nieuwe contract, waarin de bouw van een opvolgend model is overeengekomen, zorgt ervoor dat we in ieder geval tot ver in de jaren ’20 in Born auto’s blijven bouwen voor BMW. Daarmee is de continuïteit van VDL Nedcar langjarig veiliggesteld.

Bussen

De omzet van de divisie Bussen is met 48 procent gestegen, van 446 miljoen euro naar 658 miljoen euro. Het afgelopen jaar is de positie van VDL Bus & Coach in e-mobiliteit verder versterkt. De vraag naar elektrisch vervoer neemt toe. Hét bewijs dat de divisie Bussen op de juiste weg is. VDL Bus & Coach verbetert voortdurend, door het uitbreiden van het portfolio met nieuwe technieken die het energieverbruik optimaliseren waardoor de actieradius kan worden verlengd, zoals het toepassen van de volgende generaties batterijen. Door omvangrijke investeringen heeft VDL Bus & Coach het jaar 2019 licht verlieslatend afgesloten.
Volgens recent onderzoek zijn de laatste 8 jaar ruim 3.000 elektrische bussen geregistreerd in Europa. Met 670 elektrische bussen in 10 landen, geleverd tussen 2015 en 2019, is VDL Bus & Coach met een aandeel van 22 procent Europees marktleider. Dagelijks leggen de elektrische Citea’s ruim 130.000 kilometers af. De in totaal 50 miljoen elektrisch afgelegde kilometers zorgen voor een besparing van 7 miljoen kilogram CO2-uitstoot. Nieuwe elektrische bussen zijn aangekondigd of geleverd in Nederland, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland en Italië. Doordat 415 elektrische bussen voor concessies in Nederland aan Chinese concurrenten zijn gegund, zal 2020 een moeilijk jaar worden voor de divisie Bussen. De orderportefeuille is gedaald van 530 miljoen euro in week 7 van 2019 naar 430 miljoen euro een jaar later.

Eindproducten

De omzet van de divisie Eindproducten is in 2019 met 23 procent gestegen, van 531 miljoen euro 3 naar 654 miljoen euro. Deze stijging is te verklaren door het moment waarop onze projectorganisaties in deze divisie hun projecten afsluiten. Het resultaat van Eindproducten is positief. De orderportefeuille is in de afgelopen 12 maanden gedaald van 345 miljoen euro naar 318 miljoen euro in week 7 van 2020.

Verwachtingen 2020
De orderportefeuille van VDL Groep (exclusief VDL Nedcar) blijft op een hoog niveau, en is sinds het einde van 2019 gegroeid van 1,151 miljard euro naar 1,230 miljard euro in week 7 van 2020. Desondanks zal de jaaromzet van 2020 vermoedelijk dalen ten opzichte van de jaaromzet van 2019. De turbulentie op de personenautomarkt zal nog aanhouden waardoor de omzetdaling bij Autoassemblage zal doorzetten. Bij de divisie Bussen wordt eveneens een omzetdaling verwacht.
Door nieuwe cao’s en nieuwe wetgeving zullen de loonkosten in 2020 verder stijgen. Daardoor bestaan er zorgen over de concurrentiepositie van de Nederlandse hoogwaardige maakindustrie op de middellange termijn. Deze ontwikkeling zal naar verwachting effect hebben op het resultaat van 2020. Desondanks is VDL Groep voornemens om voor 2020 een investeringsprogramma te volgen van ongeveer 160 miljoen euro.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics