TU Delft goed vertegenwoordigd binnen NWO-programma ‘Transities en gedrag’

0

NWO heeft twaalf voorstellen gehonoreerd voor interdisciplinair onderzoek naar menselijk gedrag bij transities. De Nederlandse samenleving staat voor een groot aantal opgaven, onder meer op het gebied van mobiliteit, klimaatverandering, gezondheidszorg en duurzame energie. Bij de behandeling van deze transitievraagstukken is het van belang een evenwicht te vinden tussen technologie en maatschappij. De TU Delft doet mee aan in totaal acht van de twaalf consortia, en is van vier daarvan penvoerder. 

In de onderzoeksprojecten van het programma Transities en gedrag werken onderzoekers in exacte en gedragswetenschappen nauw samen met partners uit het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. De onderzoeken richten zich op hoe gedrag(sverandering) de benodigde transities mogelijk maakt en versnelt. De meeste projecten hebben een looptijd van vijf jaar.

Penvoerder

De TU Delft is penvoerder va de volgende consortia:

Paul Chan

Stepping Out: Accelerating deep transdisciplinary and interprofessional learning for innovative actions, interventions and strategies of deep sustainable transitions in port area development
Geleid door: prof. dr. Paul Chan (TU Delft)
De lerende professional. Stepping Out onderzoekt hoe professionals die de stad van de toekomst vormgeven – als architecten, planners, ambtenaren en ingenieurs – uit hun comfortzone kunnen stappen. Zij moeten samen radicaal nieuwe oplossingen voor transport, energie en huisvesting ontwerpen om bij te dragen aan de transitie naar een duurzame stad.

VR-Renovate
Geleid door: dr. Clarine van Oel (TU Delft)
VR-Renovate: Beter Begrip in Beeldtaal. In VR-Renovate gaan bewoners van sociale huurwoningen meebeslissen over de energietransitie van hun woning. Door met VR ‘in de toekomst’ te kijken en met informatie over wat energietransitie voor hen betekent. Voor een beter begrip ontwikkelen we in Livings Labs de kracht van VR als beeldtaal.

Valentijn Visch

Enduring Rewards: Maintaining a lifestyle change by eHealth-supported dynamic personalized incentives
Geleid door: dr. Valentijn Visch (TU Delft)
Een gezonde leefstijl wordt beloond met een lang en gezond leven, maar een gezonde leefstijl volhouden is moeilijk. Dit project onderzoekt of verschillende soorten beloningen een gezonde leefstijl ondersteunen. Hierbij werken de onderzoekers samen met mensen die moeite hebben met het volhouden, en met ontwerpers, psychologen, ziekenhuizen, gemeentes, e-health- en gameontwikkelaars.

Towards Safe Mobility for All: A Data-Driven Approach
Geleid door: dr. ir. Joost de Winter (TU Delft)
Voertuigen worden in toenemende mate uitgerust met sensoren. Dit project onderzoekt hoe sensordata gebruikt kunnen worden voor het geven van kortetermijn- en langetermijn-feedback aan jonge, oudere, en professionele bestuurders. Het doel is de dataverwerkingsalgoritmen te verbeteren om een transitie te bewerkstelligen naar veilig verkeer voor iedereen.

Deelnemer

De TU Delft neemt deel aan deze consortia:

On the Move: Transition towards Sustainable Mobility
Mobiliteit in Beweging. Het mobiliteitssysteem moet duurzamer worden. De keuze van maatregelen die daaraan bijdragen en hun effecten, is omringd met grote onzekerheid. In samenwerking met maatschappelijke organisaties ontwikkelt en test dit onderzoek een vernieuwende benadering die is gericht op creatief management van deze onzekerheden.

Accelerating the transition to plant-based proteins
Planten in plaats van vlees en melk. Velen zijn opgevoed met vlees op het bord en melk in het glas. De milieu-impact van vlees- en melkproducten vraagt om een verandering in het dieet. Dit project onderzoekt de transitie naar het consumeren van plantaardige alternatieven voor vlees- en melkproducten.

Food Waste: from Excess to Enough
Het huidige voedselsysteem zorgt ervoor dat grote hoeveelheden voedsel overal en altijd beschikbaar zijn, met enorme voedselverspilling tot gevolg. Dit project onderzoekt hoe het voedselsysteem kan veranderen aan de consumenten- en bedrijfskant, voor een transitie van ‘te veel’ naar ‘genoeg’.

Changing inter-organizational collaborative behaviour in circular construction projects
De transitie naar een circulaire bouwsector, met hergebruik van materialen om CO2-uitstoot en klimaatimpact te minimaliseren, vereist een andere manier van samenwerken in de bouwketen. Het onderzoeksproject wil technologische vernieuwing in de bouwsector versnellen, door in de ontwerpfase van circulaire bouwprojecten te interveniëren in samenwerking en bij te dragen aan gedragsverandering.

Bron TU Delft

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics