Thema

Thema gaat in op belangrijke trends in industrieel Nederland en vlaanderen. Thema's worden vastgesteld door de redactie in nauuwe afstemming met de raad van advies(zie colofon voor de samenstelling). Thema start met een introducerend artikel over de betrffende trend, gevolgd door een aantal verdiepende artikelen.