Studie onthult: Bulgarije 30,3% meeste vrouwen in de techindustrie, Nederland 15,7%

0

Nieuwe studie analyseert de inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de techindustrie en laat zien waar de beste kansen liggen voor vrouwen

2018 Vrouwen in Tech Index

 • Nederlandse techindustrie bestaat maar voor 15,56% uit vrouwen. Met 18,7% heeft Nederland bovendien het op zes na laagste percentage vrouwelijke STEM-afgestudeerden.
 • Portugal, de Verenigde Staten en Letland bieden de beste kansen voor vrouwen in tech. De inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen is er binnen de techsector 6 tot 7% lager dan de overall inkomensongelijkheid.
 • In de Verenigde Staten verdienen vrouwen in tech het meest, namelijk €70.153  op jaarbasis. Het wordt gevolgd door Ierland (€49.052) en Zwitserland (€47.814).
 • Bulgarije heeft het hoogste percentage vrouwen in tech; 30%. Het wordt op de voet gevolgd door Australië (28%) en Roemenië (26%).

“Voor veel mensen gaat dit verrassend zijn, maar wat hoopvol is, is dat landen zoals Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk positieve stappen zetten richting meer gelijkheid binnen zowel de techindustrie als de algemene economie. Hun voorbeeld kan een motivatie zijn voor de overige OECD en EU landen om hun inkomensongelijkheden aan te pakken.’’

In een tijd waarin genderongelijkheid het moderne debat domineert, publiceert het vooraanstaande tech-carrièreplatform Honeypot de 2018 Vrouwen in Tech Index. De resultaten werpen een licht op beroepsongelijkheid tussen mannen en vrouwen, zowel binnen de totale economie als binnen de techsector. Honeypot, dat zichzelf met de studie hoopt te positioneren als industrie-expert, heeft de rol onderzocht die gendergelijkheid speelt binnen de techwereld door onder andere het aandeel vrouwelijke werknemers, de inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen en de kansen voor vrouwen binnen de techsector te vergelijken. Met de resultaten van de studie wil Honeypot laten zien welke landen de beste kansen bieden voor vrouwen in tech. Het hoopt daarnaast de techwereld te motiveren verdere stappen te zetten richting meer gendergelijkheid.

De studie gaat uit van 41 landen in de OECD en EU, en presenteert vergelijkbare data die betrekking hebben op zowel de techindustrie als de inkomensongelijkheid. Factoren die zijn meegenomen in de studie zijn onder andere:

 • Gender in de Totale Economie: factoren zoals het percentage vrouwen dat werkt en de overall inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen.
 • Vrouwen in Tech: het aantal vrouwen met een techfunctie vergeleken met het totale aantal mensen met een techfunctie.
 • Kansen voor Vrouwen in Tech: het verschil tussen het procentuele aandeel aan vrouwen in de algemene beroepsbevolking en het percentage vrouwen in de techsector. De studie houdt bovendien rekening met het percentage vrouwelijke STEM-afgestudeerden.
 • Tech Inkomensongelijkheid: het verschil in inkomensongelijkheid tussen vrouwen in de techindustrie en de algemene beroepsbevolking.
 • Carrièreontwikkeling Vrouwen: het percentage vrouwen met een management of ministeriële

Om obstakels te herkennen die de carrièreontwikkeling van vrouwen negatief kunnen beïnvloeden en om de beste kansen voor vrouwen te identificeren, hebben we bovendien de Gender Ongelijkheid Index meegenomen. Deze index analyseert de reproductieve gezondheid, empowerment en arbeidsmarktparticipatie van vrouwen om te komen tot een overall gelijkheidsscore. Om te bepalen of de gelijkheid de afgelopen tijd is toe- of afgenomen, hebben we de meest recente beschikbare gegevens over inkomensongelijkheid vergeleken met de inkomensongelijkheid van vijf jaar geleden.

“Met een overall inkomensverschil tussen mannen en vrouwen van 16,1% is het in Nederland beter gesteld met de economische gelijkheid dan in Duitsland, het VK en de VS”, zegt Emma Tracey, medeoprichtster van Honeypot. “Daar staat tegenover dat binnen de techindustrie maar 15,56% vrouw is. Nederland heeft met 18,7 % het op zes na laagste percentage vrouwelijke STEM-afgestudeerden, wat aangeeft dat de ongelijkheid binnen de techindustrie op onderwijsniveau aangepakt moet worden om de gelijkheid voor de volgende generaties te verbeteren. De regering kan daarbij een voorbeeld nemen aan Amerikaanse programma’s zoals ‘Girls Who Code’, die vrouwen al op jonge leeftijd inspireren en leren programmeren.”

Onderstaande tabel toont een selectie van de resultaten voor Nederland:

 

Resultaten voor Nederland

Beroepsbevolking (huidig) Techindustrie (huidig) Ongelijkheid & Kansen
% Vrouwen in Totale Beroepsbevolking Inkomensongelijkheid tussen Mannen en Vrouwen (%) % Vrouwen in Tech Tech Gemiddeld Inkomen (€) Tech Gemiddeld Inkomen voor Vrouwen (€) Inkomensongelijkheid tussen Mannen en Vrouwen in Tech (%) % Verschil in Overall Inkomensongelijkheid en Inkomensongelijkheid in Tech Inkomensongelijkheid tussen Mannen en Vrouwen in 2010 Vergelijking Inkomensongelijkheid tussen 2010 en 2015
46.42% 16.10% 15.56% 56.627 46.208 18.40% -2.30% 17.84% -1.74%

 Credits

Voor de volledige resultaten, zie: https://www.honeypot.io/nl/women-in-tech-2018   

Onderstaande tabel geeft een selectie weer van de resultaten van de top 20 landen met de beste kansen voor vrouwen in tech. De resultaten zijn tot stand gekomen door het verschil tussen de overall inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen te vergelijken met de inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de techindustrie. Een positieve waarde betekent dat de inkomensongelijkheid binnen de techwereld kleiner is dan het overall gemiddelde in het betreffende land, wat aangeeft dat vrouwen met een techfunctie eerlijker betaald krijgen. Het % Verschil in Overall Inkomensongelijkheid en Inkomensongelijkheid in Tech in Portugal is bijvoorbeeld 7,26%, wat betekent dat de inkomensongelijkheid in de techwereld 7,26% beter is dan de overall inkomensongelijkheid in Portugal. Een negatieve waarde, zoals bijvoorbeeld het geval is in Ierland, geeft aan dat vrouwen in de techwereld er qua inkomen slechter aan toe zijn dan in het gemiddelde beroep; in het geval van Ierland 3,13% slechter.

Vergelijking Inkomensongelijkheid tussen 2010 en 2015 geeft het percentage weer waarmee de inkomensongelijkheid de afgelopen 5 jaar is toe- of afgenomen (de meest recente data stammen uit 2015). Een positieve waarde, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk, betekent dat de inkomensongelijkheid met 3,44% is toegenomen. Een negatieve waarde, zoals bijvoorbeeld in IJsland, houdt in dat de inkomensongelijkheid met 2,29% verbeterd is. Zie de methodesectie onderaan dit persbericht voor een verdere uitleg van de verschillende criteria.

 

#  

Land

Beroepsbevolking (huidig) Techindustrie (huidig) Ongelijkheid & Kansen
% Vrouwen in Totale Beroepsbevolking Inkomensongelijkheid tussen Mannen en Vrouwen (%) % Vrouwen in Tech Tech Gemiddeld Inkomen (€) Tech Gemiddeld Inkomen voor Vrouwen (€) Inkomensongelijkheid tussen Mannen en Vrouwen in Tech (%) % Verschil in Overall Inkomensongelijkheid en Inkomensongelijkheid in Tech Inkomensongelijkheid tussen Mannen en Vrouwen in 2010 Vergelijking Inkomensongelijkheid tussen 2010 en 2015
1 Portugal 48,78% 18,36% 16,08% 31.491 27.996 11,10% 7,26% 13,13% 5,23%
2 Verenigde Staten 46,76% 18,88% 24,61% 79.595 70.153 11,86% 7,02% 18,81% 0,07%
3 Letland 50,25% 17,00% 24,87% 32.792 29.218 10,90% 6,10% 17,28% -0,28%
4 Finland 48,14% 17,68% 21,93% 43.985 38.047 13,50% 4,18% 19,59% -1,91%
5 Frankrijk 48,13% 15,80% 18,09% 47.996 42.333 11,80% 4,00% 12,36% 3,44%
6 Zweden 47,62% 14,00% 20,82% 45.082 40.303 10,60% 3,40% 14,86% -0,86%
7 Verenigd Koninkrijk 46,69% 18,95% 16,20% 47.900 39.853 16,80% 2,15% 19,37% -0,41%
8 Estland 48,54% 26,90% 18,77% 29.371 21.881 25,50% 1,40% 27,75% -0,85%
9 Spanje 46,48% 14,90% 15,39% 39.328 33.940 13,70% 1,20% 14,85% 0,05%
10 Cyprus 48,61% 14,00% 20,25% 32.760 28.337 13,50% 0,50% 16,80% -2,80%
11 IJsland 46,87% 13,72% 22,08% 45.347 38.772 14,50% -0,78% 16,01% -2,29%
12 Turkije 31,55% 6,88% 9,91% 40.772 37.340 8,42% -1,54% 3,10% 3,78%
13 Nieuw-Zeeland 47,39% 7,92% 17,93% 40.625 36.629 9,84% -1,92% 7,01% 0,91%
14 Nederland 46,42% 16,10% 15,56% 56627 46208 18,40% -2,30% 17,84% -1,74%
15 Canada 47,32% 18,63% 24,88% 54498 43034 21,04% -2,41% 18,98% -0,35%
16 Kroatië 46,04% 10,40% 13,19% 27838 24219 13,00% -2,60% 5,70% 4,70%
17 Ierland 45,09% 14,17% 18,95% 59313 49052 17,30% -3,13% 13,37% 0,80%
18 Oostenrijk 46,82% 19,37% 17,19% 53865 41638 22,70% -3,33% 21,59% -2,22%
19 Bulgarije 46,91% 15,40% 30,28% 26829 21678 19,20% -3,80% 13,00% 2,40%
20 Zuid-Korea 42,31% 37,18% 16,01% 33409 17981 41,17% -3,99% 39,61% -2,43%

Credits

NB: De volledige methodebeschrijving is beschikbaar aan het einde van dit persbericht. Dit is een selectie van de resultaten, die hier bekeken kan worden: https://www.honeypot.io/nl/women-in-tech-2018

Verdere bevindingen:

 • De Verenigde Staten hebben met 74,43 miljoen het hoogste aantal vrouwen in de beroepsbevolking, Malta heeft met 80.000 het laagste aantal.
 • Litouwen heeft het hoogste percentage vrouwen in de beroepsbevolking, namelijk 51,17%.  Het is daarmee, samen met Letland (50,25%), een van de twee landen in de studie waar meer vrouwen dan mannen werkzaam zijn. Turkije heeft met 31,55% het laagste percentage vrouwen in de beroepsbevolking.
 • Letland heeft met 44,4% het hoogste percentage vrouwelijke wetgevers, hoge ambtenaren en managers. Zuid-Korea heeft met 10,7% het laagste percentage.
 • Zweden heeft met 44,5% het hoogste percentage vrouwen in het parlement, terwijl Japan met 9,9% het laagste percentage heeft.
 • Finland heeft met 62,5% het hoogste percentage vrouwen met ministeriële posities. Opvallend is Frankrijk, het enige land waar 50% van het ministeriële kabinet bestaat uit vrouwen. In Hongarije en Slowakije wordt geen enkele ministeriële positie door een vrouw bekleed.
 • In Luxemburg verdienen vrouwen gemiddeld €47.945 per jaar, het hoogste gemiddelde inkomen voor vrouwen van alle landen uit de studie. In Bulgarije verdienen vrouwen het minst: €9.945 per jaar.
 • De overall inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen is het grootst in Zuid-Korea, namelijk 37,18%. In Italië en Luxemburg is het het kleinst, namelijk 5,5%.
 • De Verenigde Staten hebben met ongeveer 6 miljoen het hoogste aantal werknemers in de techindustrie. Malta en IJsland hebben met ongeveer 7.000 het laagste aantal.
 • 6,04% van de beroepsbevolking van Finland werkt in de techindustrie; het hoogste percentage van de index. Turkije scoort met 0,8% het slechtst.
 • In de Verenigde Staten werken de meeste vrouwen in de techindustrie, namelijk bijna 1,5 miljoen. In Malta werken de minste vrouwen in tech: 800.
 • Bulgarije heeft met 30,28% het hoogste percentage vrouwen in tech, terwijl Slowakije met 9,29% het laagste percentage heeft.
 • In Israël is het verschil in procentpunten tussen de totale vrouwelijke beroepsbevolking en het percentage vrouwen in tech met -36,6% het grootst. In Roemenië is het verschil met -16,57% het kleinst.
 • Turkije heeft met 37,11% het hoogste percentage vrouwelijke STEM-afgestudeerden, terwijl Japan met 15,25% het laagste percentage heeft.
 • Mensen in tech en vrouwen in tech verdienen het meest in de Verenigde Staten, respectievelijk €595 en €70.153 per jaar. In Mexico verdienen ze het minst, respectievelijk €15.788 en €12.520 per jaar.
 • Turkije heeft met 8,42% de kleinste inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de techindustrie. In Zuid-Korea is de ongelijkheid het grootst, namelijk 41,17%.
 • Portugal heeft met 7,26% het grootste positieve verschil (in procentpunten) tussen de inkomensongelijkheid in tech en de overall inkomensongelijkheid. Polen heeft met -17,8% het grootste negatieve verschil (in procentpunten) tussen de inkomensongelijkheid in tech en de overall inkomensongelijkheid.
 • Zwitserland heeft met 0,04 de beste Gender Ongelijkheid Score, Mexico heeft met 0,345 de slechtste.
 • Zuid-Korea had in 2010 met 39,61% de grootste overall inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen, Slovenië had in 2010 met 0,95% de laagste.
 • In Roemenië is de inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen van 2010 tot 2015 met 3% verbeterd, terwijl vrouwen in Slovenië in 2015 7,15% minder betaald kregen dan 5 jaar daarvoor.
Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics