Start test in living lab: waterstofgas als alternatief voor aardgas

0

Mart van der Meijden

Geen aardgas meer binnen de bebouwde omgeving, maar groen waterstofgas. Of dat een praktisch bruikbare oplossing is, wordt met medewerking van netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin onderzocht bij The Green Village. Vrijdag 15 juni lanceren zij in dit living lab bij de TU Delft hun plan voor de Waterstof-straat en kan een start worden gemaakt met de bouw ervan.

Alternatieven voor het aardgasnet in onze woningen en wijken – de bestaande bebouwde omgeving – zijn er: een volledig elektrisch net of een warmtenet. Een ander soort gas in het bestaande aardgasnetwerk behoort ook tot de opties en waterstofgas biedt perspectief. Deze oplossing lijkt minimale gevolgen te hebben voor de bestaande aardgasinfrastructuur en gebouwinstallaties en kan daarom een relatief goedkope verduurzamingsoptie zijn. Aardgasapparatuur moet wel worden aangepast. Om dit te demonstreren en de samenhang met het totale energiesysteem inzichtelijk te maken wordt het experiment in de Waterstof-straat opgezet.

Hoogleraar Large Scale Sustainable Power Systems aan de TU Delft Mart van der Meijden: “Als de industrie kiest voor groene moleculen, snijdt het mes aan twee kanten. Het draagt bij aan het verduurzamen van het bedrijfsleven en genereert additionele inkomsten met flexibiliteitsdiensten aan de elektriciteitsvoorziening

Praktijkervaring opdoen
Nu is er nog weinig praktijkervaring met de distributie van waterstofgas door aardgasleidingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van waterstofgas in cv-ketels en kooktoestellen in de woning. Daarom is het belangrijk dat er praktijkproeven worden uitgevoerd waarbij zo’n systeem wordt gebouwd, getest en gedemonstreerd. De netwerkbedrijven nemen nu het initiatief om zo’n net aan te leggen bij The Green Village. Naast de technische uitdagingen, is er nog veel onbekend en onzeker over de niet-technische aspecten: er zijn bedrijfseconomische vragen en vragen met betrekking tot de inpassing in wet- en regelgeving. Het toekomstige gebruik door de bewoner zal ook nieuwe inzichten opleveren.

Innovatie aanjagen
Met dit initiatief willen de netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin onderzoek en innovatie aanjagen. Het experiment vormt een voorfase voor de uitrol in pilotwijken in Nederland. Het sluit bovendien aan bij het op 1 juni jl. aan minister Wiebes aangeboden Manifest Waterstof Coalitie, dat, naast door de netwerkbedrijven, ook door meerdere kennisinstellingen is ondertekend waaronder TU Delft. De netwerkbedrijven zien de potentievolle rol van waterstofgas in de energietransitie. Mede daarom is het van belang verder onderzoek te doen naar de inzet van waterstofgas in de woning.

Ad van Wijk

Hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft Ad van Wijk: “Groene waterstof kan een goede vervanger van aardgas worden en zorgen voor groene groei en banen.

The Green Village

The Green Village is de proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van TU Delft. Hier bouwen, onderzoeken, testen en demonstreren onderzoekers en ondernemers in nauwe samenwerking met overheden en publiek integraal hun experimentele duurzame innovaties in de woon-, werk- en leefomgeving. Door in dit regelluwe ‘openlucht-lab’, waar echt gewoond en gewerkt wordt, aandacht te besteden aan de technische, bedrijfseconomische, maatschappelijke en regelgevings/beleidsmatige uitdagingen, kunnen innovatieve partijen versnellen van theorie naar praktijk om daar op grote schaal impact te hebben.

Bron TU Delft

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics