Sociaal verbinder David Rijlaarsdam moet Demcon én klant helpen voorop te lopen in AI

0

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft enorm veel potentie, maar hiervoor dienen wel zowel de eigen engineers als de klanten van Demcon de businessmogelijkheden ervan te gaan ontdekken. Daartoe gestimuleerd door business unit manager David Rijlaarsdam. Een sociaal verbinder met een missie, zowel intern als extern: Demcon voorop laten lopen in een toekomstig ecosysteem van AI-bedrijven.

Werken aan het eigen maken van AI-businesskansen

Jammer van alle files die zich alweer voordoen, maar David Rijlaarsdam is blij dat hij weer persoonlijke ontmoetingen kan hebben. ‘Al die Teams-meetings zijn goed voor de informatieoverdracht, maar je bent niet engaged. Naast mijn baan hier volg ik sinds vorig de lead track Data Science aan de JADS (Jheronimus Academy of Data Science, red.). Het laatste college was eindelijk weer live. En ik had meteen vijf vervolgafspraken. Digitaal ontstaan die contacten niet.’

Sociaal verbindend

Het zegt echter ook iets over de sociale kwaliteiten van Rijlaarsdam, sinds ruim een jaar business unit manager, met Best als standplaats. In het interview laat hij zich kennen als een vlotte prater en een goede luisteraar die open staat voor het lenigen van de noden van de journalist, om de technische kant van het onderwerp van gesprek – kunstmatige intelligentie – te doorgronden. Een observatie die eerdere werkgevers ook hebben gedaan, getuige zijn LinkedIn-pagina waarop, behalve de JADS-opleiding, onder meer banen bij NTS en Additive Industries staan. Daar was hij respectievelijk ‘responsible for cross-functional project management’ en ‘responsible for business improvement throughout Additive Industries’. Kortom, functies waarin een stevig beroep werd gedaan op zijn sociaal-verbindende kwaliteiten. In zijn huidige job bij Demcon, een bedrijf van 800 mensen verspreid over 11 vestigingen, wordt evenzeer flink geappelleerd aan juist die competentie. 

Engineers moeten nog leren hoe AI mee te nemen in een salespitch

Interne missie

Kortweg gesteld kunnen met AI functies verbeterd, prestaties en automatiseringsniveau verhoogd en de total cost of ownership van applicaties verlaagd worden. Rijlaarsdam is een man met een missie: het internaliseren van deze businessmogelijkheden, zowel Demcon-breed als extern bij klanten. Moet hij daarbij veel scepsis overwinnen? ‘Nee. Dit bedrijf selecteert zijn engineers ook op hun openheid en creativiteit. Velen van hen zijn nog betrekkelijk onwetend, maar wel geïnteresseerd. AI is hot, dus ze hebben er vaak al veel over gelezen. Maar ze zoeken nog naar hoe de mogelijkheden van AI op een goede manier mee te nemen in een salespitch bij de klant. Dan beperken ze zich toch al gauw tot de regeltechniek of andere zaken die wel in hun comfortzone liggen. Pas als ze er zelf in een project intensief mee te maken hebben gehad, kunnen ze AI als integraal onderdeel meenemen in het gesprek met de klant.’ 

Grote verschillen

Zolang dat niet het geval is, besteedt Rijlaarsdam een substantieel van zijn tijd aan meegaan met de engineer naar klanten. Ook daar geen scepsis, wel flinke verschillen in kennisniveau. ‘Grote klanten hebben zelf honderden AI-specialisten in huis die ik echt niets hoef uit te leggen. Maar sommigen vinden onze AI-competenties zo interessant dat ze ons nu, voor de equipment die wij voor hen engineeren, niet alleen de specificaties van de hardware en de elektronica sturen, maar ons ook betrekken bij het ontwikkelen van de software, zodat we die kunnen gebruiken voor het implementeren van algoritmes. Ook bij kleine klanten komen we steeds meer op de radar als AI-leverancier.’

David Rijlaarsdam neemt als voorbeeld de DemcAir, de beademingsmachine van Demcon macawi medical systems. Om te zorgen dat volgende releases de ademhaling van de patiënt nog beter ondersteunen, moet de besturing voorzien zijn van een algoritme dat gericht is op de ideale balans tussen hartslag en ademhaling, en asynchronie voorkomt.

 Intelligente beademing

Die algoritmes vormen het hart van de AI-toepassingen. Rijlaarsdam legt dit uit aan de hand van een apparaat waarmee Demcon zich in de afgelopen anderhalf jaar coronatijd in de picture heeft gespeeld: de DemcAir, een beademingsmachine van Demcon macawi medical systems. Om ervoor te zorgen dat volgende releases de ademhaling van de patiënt nog beter ondersteunen, moet de besturing voorzien zijn van een algoritme dat gericht is op de ideale balans tussen hartslag en ademhaling, en asynchronie voorkomt. Zodat de zuurstof in de juiste hoeveelheid en goed getimed in de longen van de patiënt wordt gepompt.

 Synthetische data

Dat algoritme wordt intelligent gemaakt – in staat zelfstandig beslissingen te nemen en daarvan te leren – door het te trainen. Deze methode, beter bekend als machine learning, vergt heel veel hartslag-ademhalingsdata, gelabeld met drie of vier parameters. Door het algoritme daarmee te confronteren, leert dit welke ademhalingsondersteuningsactie het meest adequaat is in welke situatie. In zijn algemeenheid zijn die goed gelabelde data echter niet rijkelijk voorhanden, zeker niet als het om patiëntdata gaat. ‘Veel bedrijven zijn zeker geïnteresseerd in AI, maar hebben geen geschikte data. Wij hebben inmiddels kennis van en ervaring met het creëren van kunstmatige data, die evengoed bruikbaar zijn.’

Deze synthetische data zijn ook voor de DemcAir gecreëerd. ‘Want we moesten het stellen met publiekelijk beschikbare hartslag-ademhalingsdata van hooguit enkele duizenden mensen. Terwijl het goed trainen van een machine data van miljoenen personen vergt. We hebben modellen ontwikkeld om die synthetische data te genereren en het algoritme van het beademingsapparaat te kunnen trainen. Met goede eerste resultaten. De volgende stap is de machine verder te trainen, met gezonde mensen.’ 

Groeiende impact software

Die competentie om synthetische, goed gelabelde data te creëren waarmee een algoritme getraind kan worden en intelligent kan worden gemaakt, is van toegevoegde waarde voor veel van de hightech klanten van Demcon, zo is de overtuiging van Rijlaarsdam. Maar om die waarde te kunnen bieden, is er dus nog die interne missie te volbrengen. Het afgelopen jaar werd duidelijk dat software-engineers AI op een andere manier adopteren dat hun hardware-collega’s, aldus de business unit manager, zelf aan de TU Eindhoven afgestudeerd als werktuigbouwkundige.

Link magazine editie oktober/november thema 2021: Data is key hoe kan het mkb daar winst mee maken? Lees Link digitaal of vraag een exemplaar op: mireille.vanginkel@linkmagazine.nl’

‘Software- en algoritme-engineers werken graag agile, in korte sprints van twee of drie weken, om daarna te evalueren, bij te sturen en de volgende sprint aan te gaan. Voor hardware-engineers is het lastiger tussentijds wijzigingen door te voeren, want die weten zich gehouden aan wat ze al aan materialen besteld hebben, het behalen van uitgezette mijlpalen, het borgen van hun werk in het kwaliteitsmanagementsysteem en dergelijke. Willen we van AI een succes maken, dan moeten beide takken van sport meer in hetzelfde ritme gaan werken. Onze systeem-engineers (elders veelal geduid als ‘systeemarchitecten’, red.) en projectmanagers gaan een belangrijke rol vervullen in het slaan van de brug’, refereert Rijlaarsdam aan het traject dat daartoe recentelijk is gestart.

De energie die de machinebouw heden ten dage in software-engineering steekt, is verhoudingsgewijs veel groter dan pakweg tien jaar geleden, weet Rijlaarsdam. ‘De opkomst van AI zal die trend versnellen. Ik denk dat de verhouding software-/algoritme-engineering versus hardware-engineering over tien jaar 60:40 is.’

 Meer AI-specialisten

Demcon in die trend voorop laten lopen en in die voortrekkersrol een ecosysteem helpen creëren van bedrijven met AI-affiniteit, is dus David Rijlaarsdams missie. Die hij niet alleen kan volbrengen. ‘Ik hoop dat we de komende tijd meer AI-specialisten, liefst met nog wat meer knowhow dan ik, kunnen aantrekken.’

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics