Sitech verkoopt servicedeel aan Ebert HERA.

0

Sitech Services, op Chemelot verantwoordelijk voor het onderhoud en de modernisering van de chemische fabrieken, wordt opgesplitst in twee zelfstandige bedrijven: een servicetak en een assettak. De servicetak wordt – onder voorbehoud van o.a. advies van ondernemersraden en goedkeuring competitieautoriteiten – na verzelfstandiging overgenomen door de Duitse branchegenoot Ebert HERA Esser Group. Goed nieuws voor beide partijen die op deze wijze kennis, expertise en een groot potentieel aan technisch personeel bundelen en inzetten ten gunste van de huidige uitdagingen in de chemische industrie. Voor de assetactiviteiten wordt tevens naar een nieuwe partner gezocht.

Sitech vervult een centrale rol op industriecomplex Chemelot in Geleen, waar zo’n zestig chemische fabrieken en tientallen andere bedrijven gevestigd zijn. Het bedrijf vervult, naast het onderhoud en de modernisering van vele fabrieken op Chemelot (serviceactiviteiten), ook een centrale rol bij het waarborgen van de veiligheid op het bedrijventerrein met de bedrijfsbrandweer en securityafdeling. Sitech is tevens eigenaar van de infrastructuur op het gebied van spoor/rails, wegen, riolering en een grote waterzuiveringsinstallatie (assetactiviteiten).

De in 2008 opgerichte dienstverlener komt voort uit multinational DSM en heeft een zestal internationale aandeelhouders (AnQore, Arlanxeo, Borealis, DSM, Fibrant en OCI). Deze aandeelhouders zijn tevens opdrachtgever, een complexe constructie die niet meer van deze tijd en niet langer gewenst is. Bij de uitwerking van Sitech’s toekomststrategie is duidelijk geworden dat de activiteiten met betrekking tot enerzijds waterzuivering en het beheer van de Chemelot infrastructuur en anderzijds de technische services die worden verleend aan klanten op de site dusdanig verschillen qua strategie dat een splitsing leidt tot een sterkere toekomst. Eind 2022 hebben alle partijen een overeenkomst getekend over de toekomst van Sitech, inclusief de beoogde nieuwe eigenaar van de servicetak, Ebert HERA Esser Group.

Marc Dassen, CEO Sitech: “Sitech blijft ook in de toekomst de belangrijkste supplier voor onze klanten en we willen onze leidende positie zowel op als buiten de Chemelot site verder uitbouwen. Verzelfstandiging is de beste stap naar een gezonde toekomst met behoud van werkgelegenheid. Er is een groeiende schaarste op de markt van technisch personeel en Sitech is een bedrijf met een uiterst relevante waarde propositie en groeipotentieel.”

Verkoop servicetak aan Ebert HERA

De servicetak wordt direct na de opsplitsing verkocht aan Ebert HERA Esser Group. Het in 1949 opgerichte bedrijf is een traditioneel Duits familiebedrijf uit Baden-Baden, waarvan inmiddels de 3e generatie is toegetreden tot de firma. Ebert HERA is in Duitsland en de Benelux actief als leidende speler in de instandhouding van industriële installaties. Bedrijven als BASF, BP, Evonik, Shell, Bayer, INEOS en SABIC behoren tot de klantenkring. Bovendien heeft het bedrijf jarenlange ervaring op Chemelot. De servicetak gaat na de splitsing als zelfstandig bedrijf verder onder de naam Sitech en kan met de nieuwe eigenaar haar positionering versterken door te werken aan verbreding van het werkveld op en buiten Chemelot. Het ‘nieuwe’ Sitech is een dienstverlener met een unieke propositie; de multidisciplinaire aanpak die de dienstverlening op het vlak maintenance, TurnArounds en projecten kenmerkt, gecombineerd met de brede brownfield engineering kennis is uniek in de markt. In combinatie met Ebert HERA wordt de uitvoerende slagkracht van Sitech significant versterkt en ontstaan er meer dan voldoende kansen op en buiten Chemelot. Kortom, dit biedt beide partijen de kans om samen verder te groeien als dé dienstverlenende partner die bijdraagt aan een duurzame, veilige en competitieve procesindustrie.

“Met Ebert HERA als nieuwe eigenaar, die Sitech als partner beschouwt, hebben we een fantastische uitgangspositie. De kennis, vakmanschap en expertise van beide partijen versterken elkaar. Bovendien zijn met een sterke moeder zowel de verbreding van onze servicepropositie op Chemelot als onze groeiambities buiten Chemelot gemakkelijker te realiseren”, stelt Dassen.

Link magazine editie december 2022 | jaargang 24 thema: B2B-marketing: veel meer dan goede klantrelatie opbouwen. Lees Link digitaal of vraag een exemplaar op: mireille.vanginkel@linkmagazine.nl’

Dr. Beate Ebert, eigenaar Ebert HERA Esser Group is zeer enthousiast over de voorgenomen aankoop van Sitech: “De overname van Sitech’s serviceactiviteiten zal onze ambitie om klanten multidisciplinaire oplossingen te bieden – van engineering tot uitvoering – om assets efficiënter te onderhouden en de energietransitie te realiseren, aanzienlijk versterken. Daarbij is het voor ons belangrijk dat we met Sitech staf- en kaderfuncties aan onze groep kunnen toevoegen, in het geografische centrum van ons bedrijf. Op die manier brengt Sitech ons de structuur om verdere groei in de Benelux en Duitsland te faciliteren. Beide bedrijven vullen elkaar zeer goed aan en we zijn blij dat we onze krachten bundelen voor een succesvolle toekomst. Het is mijn ambitie om de leidende dienstverlener in de Benelux en Duitsland te worden in onze branche.”

Behoud van personeel en continuïteit diensten

Sitech krijgt op basis van een langjarige werkgarantie, een sterk eigen kapitaal en management team, een uitstekende positie om als zelfstandig bedrijf binnen de Ebert HERA Esser Group invulling te geven aan haar toekomst, waarbij de unieke multidisciplinaire dienstverlening intact blijft. Het overgrote deel van Sitech’s werknemers, zo’n 850, blijft werkzaam voor de servicetak. Gespecialiseerde medewerkers die al geruime tijd zijn gedetacheerd bij een van de zes aandeelhouders (ongeveer 10% van de bezetting) krijgt na de splitsing het aanbod vrijwillig in dienst te treden bij de huidige opdrachtgevers om vorm te geven aan de toekomstige klant-leverancier relatie. De zogenoemde Managed Services plus de dienstverlening in het kader van Engineering Services, Sourcing & Supply Chain, blijven onderdeel van Sitech.

Toekomst assettak

Het assetdeel van Sitech, met circa 50 werknemers, gaat verder met de huidige eigenaren maar ook voor dit bedrijfsonderdeel is er het voornemen tot verkoop. Er wordt gezocht naar een strategische partner waarmee de assetactiviteiten kunnen uitgroeien tot dé basis van Chemelot, om de overkoepelende site-ontwikkelaar van Chemelot te worden. Het beoogde assetbedrijf zal zich blijven richten op opereren en verder ontwikkelen van de infrastructuur, nutsvoorzieningen (inclusief afvalwater) en logistiek. Het assetbedrijf heeft alle benodigde competenties voor het beheer van assets en voorziet klanten van locatie-infrastructuur en faciliteiten op een veilige, betrouwbare, compliant, kostenconcurrerende en duurzame manier. Het bedrijf kan een belangrijke rol spelen in de toekomstige ontwikkeling van Chemelot, zeker gezien de energietransitie en alle bijkomende investeringen voor de infrastructuur van Chemelot.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.