Sitech Services, TNO, Universiteit Maastricht en Brightlands Chemelot Campus richten centrum op voor verduurzaming van de Europese procesindustrie

0

Sitech Services, TNO, Universiteit Maastricht en Brightlands Chemelot Campus sluiten intentieovereenkomst voor de oprichting van centrum voor verduurzaming van de Europese procesindustrie Als de procesindustrie aan de klimaatdoelstellingen voor de toekomst wil voldoen is niet alleen een transitie naar andere energiebronnen nodig, maar ook een volledige vergroening van de bedrijfsprocessen. Met de oprichting van dit centrum wordt een impuls gegeven aan de ontwikkeling en toepassing van technologieën waarmee de Europese procesindustrie haar duurzaamheids- en veiligheidsdoelstellingen kan realiseren. Dit alles op commerciële schaal en aansluitend op de klimaatopgave en energietransitie. Het centrum sluit nauw aan bij de ambities van de Nederlandse overheid en de Provincie Limburg.

Marc Dassen (CEO Sitech Services): Voor Sitech is dit een unieke kans om door middel van dit samenwerkingsverband onze dienstverlening te verbreden naar onze klanten en een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst voor de chemiesector.

Bijdragen aan een duurzame toekomst In de chemische sector wordt nog veel gebruik gemaakt van fossiele grondstoffen en energiedragers met de daaraan verbonden CO2-emissie. Het centrum, onder de voorlopig werknaam Brightlands Sustainable Technology Center (BSTC), gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie van de procesindustrie naar andere energiebronnen, met als doel deze sector klimaatneutraal te maken. Deze opgave is fors en vereist veel kennis van duurzame processen, die in het BSTC bijeen worden gebracht en toegepast voor de ontwikkeling en opschaling van kansrijke technologieën.

Joost van den Akker, gedeputeerde Provincie Limburg Foto: Provincie Limburg

Robert Claasen (Director Chemelot): “We zijn bijzonder verheugd dat organisaties met zoveel kennis en expertise, zoals Sitech, TNO en de Universiteit Maastricht, samenwerken in het BSTC. Dit in het hart van het kennis ecosysteem dat op de Brightlands Chemelot Campus is ontwikkeld. Technologieontwikkeling is cruciaal voor een duurzame chemiesector. Met het BSTC kunnen we op Chemelot verdere invulling geven aan ons plan om Chemelot in 2050 klimaatneutraal te maken”.

Joost van den Akker (Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur Provincie Limburg): “Deze samenwerking past perfect binnen het Limburgs aanbod dat wij aan het Kabinet gedaan hebben. Eens te meer laten we als Limburg zien tot de kopgroep van Nederland en Europa te behoren als het gaat om het ontwikkelen van hoogwaardige, toepasbare technologie. Door de oprichting van het BSTC wordt een forse stap gezet om van Chemelot de meest duurzame, veilige en concurrerende chemiesite van Europa te maken. De Provincie juicht deze overeenkomst toe. We bezien op welke wijze we een bijdrage kunnen leveren om de totstandkoming van dit centrum te bevorderen.”

Arnold Stokking (Managing Director Unit Industry TNO): “Het is een unieke kans om beschikbare kennis en nieuwe technologie voor ‘Climate Proof Chemistry’ op industrieel relevante schaal te ontwikkelen en te demonstreren aan internationale marktpartijen.”

Positieve invloed op werkgelegenheid Het centrum wordt gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus. De samenwerkende partijen worden zo
deel van het ecosysteem op de campus. Met de intentieovereenkomst stellen de partijen mensen, middelen en tijd beschikbaar om het BSTC in te richten, grensoverschrijdend partners te betrekken en projecten te starten. Daarmee vormt het centrum de unieke kennisbasis om ideeën uit laboratoria op te schalen en na implementatie in de productiefase verder uit te bouwen. Op deze wijze ondersteunt het commerciële partijen in de procesindustrie bij de vereiste transities in het kader van duurzaamheid.
Met de ontwikkeling en toepassing van innovatieve oplossingen voor duurzaamheid van chemische processen en hieraan verbonden procesveiligheid, heeft het centrum een positieve invloed op de werkgelegenheid in de regio. Verwacht wordt dat het centrum na 5 jaar ca. 100 hoogwaardige arbeidsplaatsen creëert en tevens een grote bijdrage levert aan het behoud van toekomstige werkgelegenheid op Chemelot.

Prof. dr. Martin Paul

De samenwerkende partijen zijn verheugd met de ondertekening van de intentieovereenkomst en kijken ernaar uit de samenwerking om te zetten in resultaat.

Prof. dr. Martin Paul (Voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht): “Deze samenwerking levert niet alleen nieuwe onderzoeksresultaten op, deze resultaten kunnen direct worden ingezet voor de maatschappij. Duurzaamheid staat hoog op zowel onze- als de maatschappelijke agenda, we zien hier een unieke kans een bijdrage te leveren.”

Bert Kip (CEO Brightlands Chemelot Campus): “Wij zijn zeer verheugd dat dit centrum er komt en op de campus in Sittard-Geleen gevestigd wordt. In de wereld van chemie en materialen zijn digitalisering en duurzaamheid belangrijke drijfveren voor innovatie en nieuwe technieken. Het ecosysteem van onze campus en de vele partijen daaraan verbonden zullen zeker goed bijdragen aan het centrum en vice versa.”

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics