Siemens Nederland onder leiding van verbinder Dirk De Bilde: ‘Polarisatie komt van mensen van buiten’

0

Met het aantreden van Dirk De Bilde beschikt Siemens Nederland over een ceo die nadrukkelijk de samenwerking zoekt. Intern, om de verschillende onderdelen van de Siemens-organisatie – wereldwijd en in Nederland – de synergie te laten benutten. Maar ook extern, met andere bedrijven in de industrie. Om zo, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, samen de kansen te pakken, tot innovaties te komen. Die drive om de brug naar de anderen te slaan heeft een sterke innerlijke bron. Een gesprek met een Belg – die zich ook Belg voelt – en nu graag de Nederlander wil leren doorgronden.

Dirk De Bilde heeft inmiddels ge(video)beld met de directeuren van de top-150 industriële bedrijven in Nederland, of hij voert dat gesprek binnenkort. ‘Zo’n telefoongesprek met Nederlandse captains of industry kan makkelijk driekwartier duren.’ Zo maakt De Bilde, een betrekkelijke nieuwkomer in industrieel Nederland, persoonlijk kennis met (potentiële) klanten en leveranciers. ‘Ik vraag dan wat Siemens voor hen betekent en hoe we kunnen helpen. Daarbij kwam het gesprek natuurlijk ook op corona. Een heel vervelend virus. Maar omdat niemand er ervaring mee heeft, kunnen we als gelijken ideeën uitwisselen over hoe ermee om te gaan, hoe de veiligheid van het personeel te garanderen en met welk plan de productie weer op te schalen. Een gezamenlijke businesscase komt nauwelijks ter sprake, maar je bouwt wel direct aan een persoonlijke band.’

Corona als enabler
Van een andere gesprekspartner weet hij dat die bezig is met de ontwikkeling van een ‘fabriek van de toekomst’. Dus voor die call staat ‘samen ontwikkelen’ aan de daarvoor benodigde digitale technologie op De Bildes lijstje met gesprekspunten. ‘Nederland behoort economisch en technologisch tot de wereldtop. Juist dat maakt het voor Siemens een interessante markt, want wij zijn er niet voor de commodities. Maar om tot technologische innovaties te komen is creativiteit en samenwerking nodig. Met de overheid, met andere bedrijven en met onze partners.’ Ook als het om het ontwikkelen van digitale systemen gaat, blijkt corona een ‘enabler’. ‘Deze crisis noopt tot thuiswerken en het gebruikmaken van digitale middelen. Middelen die al lang bestonden, maar iedereen stapt nu noodgedwongen over de drempel en ervaart de voordelen. Voor overleg, maar ook bijvoorbeeld voor service en onderhoud. Machinebouwers, met hun installed base verspreid over de wereld, realiseren zich nu ook dat remote maintenance cruciaal is in hun verdienmodel. Ons portfolio heeft zich de afgelopen jaren reeds in die richting ontwikkeld.’

Meer oog voor synergie
Die kansen benutten vergt wel, weet de ceo en chairman of the board, dat er intern, binnen de Siemens-bedrijven in Nederland, nog meer oog moet komen voor de synergie tussen de verschillende disciplines. Zoals tussen de Siemens-onderdelen die de hardware voor industriële automatisering ontwikkelen en produceren en die de software daartoe leveren. ‘Daar start ik zo snel mogelijk mee.’
Eerder in het gesprek met hem op het hoofdkantoor van Siemens Nederland NV in Den Haag heeft hij uiteen gezet wat zijn span of control is. ‘Onlangs hing er een journalist aan de lijn die dacht dat Siemens in Nederland kleiner is geworden. Integendeel. Met 3.000 mensen werken er in dit land nu meer mensen voor Siemens dan ooit.’ Maar, erkent De Bilde, hij stuurt niet al die mensen vanuit de NV aan.

Netwerkorganisatie
Siemens was een van de laatste grote conglomeraten van de wereld. Die omvang kwam de slagvaardigheid niet ten goede. De herstructurering van de afgelopen jaren, op basis van het strategische plan Vision2020+, heeft Siemens van een mammoettanker omgevormd in een fleet of ships, met elk een eigen specialisme. Alle offshore windactiviteiten zijn ondergebracht in een apart partnership met windenergiebedrijf Gamesa. Dit bedrijf heeft inmiddels een plek gekregen binnen Siemens Energy waarin ook andere duurzame energie- en de olie- en gasactiviteiten zijn ondergebracht. Ook de medische technologie heeft zich afgescheiden, onder de noemer Siemens Healthineers. Deze zogeheten strategic companies profiteren van de kracht van het merk ‘Siemens’ en waarvan de AG als grootaandeelhouder stemrecht heeft in de diverse raden van commissarissen, maar die verder zelfstandig en wereldwijd kunnen opereren, als competence center op hun terrein. ‘Zo is de conglomeraatstructuur losgelaten en staat focus op de klant centraal. De brand Siemens bindt ons waardoor er een netwerkorganisatie ontstaat waar co-creatie en cross-selling de nieuwe manieren van samenwerken zijn.’

Vergroten synergie
Zijn deze strategic companies voor een bepaald percentage in handen van de AG: Siemens Nederland is dat, als onderdeel van de ‘industrial core’, voor 100 procent. De NV (‘Den Haag’) zelf bestaat sinds maart uit de Nederlandse vestigingen van Digital Industries en Smart Infrastructure, twee zogeheten operating companies. In totaal zijn daarin ongeveer 1.000 mensen werkzaam. Die richten zich respectievelijk op de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën en op het verbinden van energiesystemen, gebouwen en industrieën. De Bilde is ceo van de NV en – daarnaast – managing director van Digital Industries in Nederland (Joanne Meyboom is dat van Smart Infrastructure). Als verbinder wil hij ‘een nauwere samenwerking binnen de gecreëerde netwerkstructuur en niet vanuit de conglomeraatgedachte’. ‘Siemens heeft in Nederland een heel sterke hardwaretak, waar ik leiding aan geef, en een heel sterke softwaretak in Eindhoven en Rotterdam. Samen zijn die mijns inziens unbeatable.’

Bovenal een Belg
De samenwerking zoeken, omdat ‘je samen nu eenmaal verder komt’, is een rode draad in zijn carrière, en in zijn bestaan. Geboren min of meer op de taalgrens tussen Wallonië en Vlaanderen heeft hij met de paplepel ingegoten gekregen dat ‘polarisatie komt van mensen van buiten’. Zelf voelt hij zich noch Vlaming, noch Waal, maar bovenal een Belg die altijd op zoek is naar de verbinding met de ander. ‘Ik heb geleerd dat je de ander alleen kunt begrijpen door je werkelijk in hem te verdiepen. Daarom woon ik nu in Nederland, omdat ik alleen zo kan doorgronden wat Nederlanders drijft. Daarom ben ik als ceo van Siemens Marokko (2016-2019, red.) ook in dat land gaan wonen.’

Menselijk kapitaal
‘Ik ben in Marokko geen Marokkaan geworden, maar doorgrond hun cultuur. Ik vind het heel mooi hoe de familie daar echt op nummer 1 staat. Broers, zussen en zelfs achterneven en hun gezin kunnen afhankelijk zijn van het loon van jouw medewerker. Ik heb daar een spreekwoord leren kennen: “If you want to go fast: go alone; if you want to get far: go together.” Natuurlijk heb ik daar wel eens moeten saneren, maar ontslag is altijd mijn allerlaatste optie. Ontslag is een verspilling van het menselijk kapitaal waarin door bedrijf en medewerker zo veel is geïnvesteerd.’
Oog voor de positie van zijn mensen blijkt ook als de ceo van Siemens Nederland aandacht bepleit voor het oplossen van het vergrijzingsvraagstuk. ‘Ook in dit bedrijf worden bijvoorbeeld bestellingen tegenwoordig steeds meer volautomatisch afgehandeld. En dan is het zaak dat wij deze mensen omscholen zodat ze van toegevoegde waarde kunnen blijven, niet meer als administrateur, maar als bijvoorbeeld technisch adviseur.’

Europese positie
De samenwerking zoeken bepleit hij ook als het gesprek over Europa gaat. ‘Europa benoemt te weinig haar sterktes, te veel haar zwaktes. Het is hoogstnoodzakelijk dat de EU een eensluidend, krachtig standpunt kan uitdragen op het wereldtoneel, over hoe we omgaan met de VS, China en Rusland. Komen we niet tot dergelijke standpunten, dan verzwakt dat de Europese positie op het wereldtoneel, in politieke, economische en ook technologische zin.’
Tegelijk blinkt de EU, in casu de Europese Commissie, wel uit in bedilzucht door vorig jaar het samengaan van de treinenbouwers Siemens en het Franse Alstom tegen te houden, omdat zo’n groot fusiebedrijf de concurrentie op de Europese markt zou verstoren. ‘De EU houdt zich sterk bezig met consumentbescherming binnen de interne markt. Maar de wereld verandert, staatsgesteunde bedrijven van elders zetten voet aan wal in Europa. Het beste wapen wat we hebben in Europa is innovatie en juist daar kan Siemens een grote rol spelen bij het helpen versterken van de wereldwijde concurrentiepositie van Europa. We willen hier toch nog wel werkgelegenheid behouden?!’

Dirk De Bilde Foto: Siemens

Afrika
Vanuit datzelfde geloof in Europa – en ongetwijfeld ook ingegeven door zijn Afrikaanse jaren – bepleit Dirk De Bilde een Europese samenwerking met Afrikaanse landen. ‘Stimuleer dat Afrikaanse bedrijven business creëren door daar, lokaal, de competenties te ontwikkelen. Zo zorgen we dat zich daar een achterland ontwikkelt dat zelfstandig winsten kan genereren die het vervolgens in de eigen samenleving kan investeren. Dat moeten we niet doen uit barmhartigheid, maar om economische redenen en omdat we alleen zo migratiestromen kunnen voorkomen.’

CV Dirk De Bilde

Link magazine juni/juli 2020, Lees Link magazine digitaal of vraag een exemplaar op: uitgever@linkmagazine.nl

Dirk De Bilde (27 oktober 1971, België) is sinds 1 maart ceo van Siemens Nederland. Voorts is hij managing director van de operating company Digital Industries in Nederland. Hij heeft in Leuven Elektromechanica gestudeerd en aan de European School for Management & Technology in Berlijn het Executive Transition Program gevolgd. Hij startte zijn carrière als service engineer bij Control Techniques. Sinds 1998 werkt hij voor Siemens. Eerst voor de werkmaatschappijen in België, Luxemburg en Frankrijk. In 2016 werd hij ceo van Siemens Marokko, vorig jaar kreeg hij de leiding over de activiteiten van Siemens in Noord-Westelijk (Maghreb), Westelijk en Centraal Afrika.
De Bilde is de opvolger van Hans Winters die Siemens Nederland NV twee jaar heeft aangestuurd, na het vertrek van Ab van der Touw. Winters heeft het transformatieproces Vision2020+ in Nederland geleid en was in die rol nauw betrokken bij de overgang van de Siemens-mensen in Hengelo naar VDL Energy Systems en ASML eind 2018. Winters heeft de onderneming officieel per 31 mei na een dienstverband van twaalf jaar verlaten.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.