Sectorprognose Industrie ABN Amro: bezit van machine wordt minder belangrijk

0

De industriële activiteit is nauw verbonden met de economische activiteit en dat maakt de sector conjunctuurgevoelig.  Het Economisch Bureau Nederland van de ABN Amro is in zijn prognose voor de sector industrie positief. De positieve verwachtingen voor de mondiale economie over 2017 en 2018 zijn gunstig voor de industrie. ABN AMRO verwacht dat de industriële productie volgend jaar met 2 procent groeit en in 2018 met 2,3 procent. In Nederland zullen zowel de consumentenbestedingen, de export als de bedrijfsinvesteringen positief bijdragen aan de groei. Ook zijn industriële ondernemers nog steeds tevreden over de buitenlandse orderpositie.

De verdere afzwakking van de euro ten opzichte van de dollar en het pond in 2017 is gunstig voor onze goederenexport naar de VS en het VK. De export naar de VS kan echter onder druk komen te staan door een toename van protectionisme, maar daar is nog veel onduidelijkheid over. Met name de export-intensieve branches (chemie, elektrotechnisch, machine- en de transportmiddelenindustrie) zullen profiteren van de trend bij valuta’s. In 2018 zal de euro echter weer iets aansterken ten opzichte van andere valuta’s. Export blijft een belangrijke pijler voor industriële groei. En tot dusver heeft de exportgroei het verschil gemaakt in het tempo van herstel in veel verschillende branches, aldus de Sectorprognose van de bank.

Binnen de industrie zijn er enkele branches met een bovengemiddelde groei van de productie. De sterkst groeiende branche is de transportmiddelenindustrie, gevolgd door de elektrotechniek. De exportgroei speelt hier een sterke rol. De machinebouw, basismetaal- en rubber- & kunststofproductenindustrie laten ook een bovengemiddelde groei zien, maar het tempo is hier aanzienlijk lager. In 2014 liet de machinebouw nog een sterk opwaartse trend zien, maar in 2015 keerde het tij en nam de outputgroei af. De moeizame vraag van China en Duitsland in dat jaar lag hieraan ten grondslag. De laatste groeicijfers zijn in ieder geval verbeterd. Alle branches met een sterker dan gemiddelde groei, zijn ook hersteld ten opzichte van de crisis van 2008-2009. Dit is niet het geval bij de branches die tot dusver een gemiddelde of een lager dan gemiddelde groei laten zien. De metaalproducten- en textielindustrie volgen de gemiddelde productietrend in de industrie nauwgezet. Dat is al sinds 2006 het geval. Er zijn drie branches die tot en met het derde kwartaal van 2016 nog onder de maat presteren: de chemische industrie, de elektrische apparaten- en de meubelindustrie.

Koppelen van ERP-systemen

Wat zijn de vooruitzichten? De economie groeit in 2017 en 2018. De vooruitzichten voor de industrie blijven positief. Maar wat zijn de economische trends binnen de – voor de Link-lezer belangrijkste –  industriële branches?De vooruitzichten voor de technische groothandels, de bouw- en installatiesector zijn goed. Voor de bouw verwachten wij dat het groeitempo in 2017 afzwakt, aldus de ABN Amro. Maar desondanks blijft de bouwactiviteit in 2017 en 2018 gunstig. Voor de groothandel blijft gelden dat slim in- en uitfaseren van producten met de inzet van nieuwe technologie hoog op de agenda moet staan. Dit kan worden bereikt door het koppelen van ERP-systemen, het inzetten van specialistische software en/of het opzetten van warehousemanagement-oplossingen bij afnemers. Het verhoogt de servicegraad en de klanttevredenheid. De vraag vanuit de medische sector naar optische-, gehoor- en elektromedische apparaten blijft stabiel in 2017.

Pay-per-product

De machine-industrie is een exportintensieve industrie en kent een grote verscheidenheid aan eindproducten. Na de voedingsmiddelen- en de chemische industrie is dit de grootste branche binnen de sector, in termen van toegevoegde waarde. De machine-industrie heeft een aandeel van circa 12% in de totale toegevoegde waarde van de sector. De branche is sterk afhankelijk van de directe export naar Duitsland, het VK en China. Ook de índirecte relatie met China is groot – met name via Duitsland – aangezien de branche ook een belangrijk toeleverancier is van specifieke machineonderdelen aan een groot aantal landen. De eisen aan de machines zijn de laatste jaren toegenomen. De hoge gebruiksintensiteit van de machines, de specifieke wensen en eisen van klanten en de 24-uurseconomie hebben ertoe geleid dat machines bijna volledig geautomatiseerd moeten functioneren, met beperkte tussenkomst van menselijk handelen. Ook condition-based maintenance of predictive maintenance (voorspelbaar onderhoud) zijn belangrijke thema’s voor de branche aan het worden. De branche heeft veel moeten investeren om deze slag te kunnen maken en de investeringsgraad van de branche ligt relatief hoog. Om mee te gaan met de snel veranderende omgeving zal de branche ook de komende jaren moeten blijven investeren in vernieuwing van producten en processen. Bezit van de machine is minder relevant geworden en verdienmodellen op basis van pay-per-product winnen aan terrein. Voor de machine-industrie is het vierde kwartaal de periode waarin veel machines volgens contract worden opgeleverd en doorgaans neemt de productie in deze periode het sterkst toe. De onzekerheid in 2017 en 2018 blijft hoog, met name omdat de machine-industrie zo sterk afhankelijk is van buitenlandse markten. Wij denken dat de exportmarkten in de komende jaren zullen bijdragen aan de groei van de branche.

Investeren in automatisering

De metaalproductenindustrie is een toeleverancier aan velerlei sectoren en branches. In termen van aantal bedrijven is dit de grootste branche binnen de sector industrie. Doordat deze branche veel spelers heeft, is de concurrentiedruk hier ook aanzienlijk. De margedruk voor sommige bedrijven zal hoog blijven, met name die bedrijven die gelijksoortige activiteiten hebben. Het belang van investeren in efficiency blijft bittere noodzaak voor bedrijfscontinuïteit. Bedrijven die investeren in verdere automatisering van het productieproces, met als doel de productie- en toeleverings-processen verder te optimaliseren, hebben een streepje voor. Want dit zal leiden tot verhoging van de arbeidsproductiviteit, kortere doorloop- en omsteltijden en minder faalkosten. De bedrijven met meer unieke producten of bewerkingen kennen doorgaans minder druk op de marges. Ook voor deze bedrijven geldt dat automatisering van bedrijfsprocessen hoog op de agenda moet staan. Want intensievere afstemming tussen partijen in de keten en de digitale gegevens-uitwisseling tussen deze partijen (afnemers en/of leveranciers) wint aan invloed. De branche is voor een groot deel van haar activiteiten gericht op de binnenlandse markt. De bouwsector is hier met name relevant en daar verwachten wij dat de bouwactiviteit in 2017 en 2018 verder zal groeien, alhoewel het groeitempo afneemt op jaarbasis. De bedrijven die toeleveren aan de meer exportintensieve branches – zoals de machine-industrie – zullen indirect profiteren van de groei van de export in 2017 en 2018.

Lees de volledig sectorprognose Industrie hier.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics