Satelliettechniek helpt boer en bank om gewassen van kleine boeren te monitoren.

0

Wageningen Environmental Research (WENR) werkt samen met de Rabobank aan een Satelliettechniek om gewassen van kleine boeren te monitoren. Deze informatie kan het risicoprofiel van boeren verkleinen en hun toegang tot financiering vergroten. De data worden gegenereerd met behulp van de Groenmonitor van Gerbert Roerink.

Groenmonitor van Gerbert Roerink

Om meer te kunnen produceren, hebben boeren financiering nodig. In veel ontwikkelingslanden zijn banken echter terughoudend met financieren, vanwege de risico’s en kosten die hieraan verbonden zijn. Als financiële instellingen een beter risicoprofiel kunnen maken van een klant, bevordert dat het verstrekken van leningen aan kleine boeren en daarmee ook economische groei en welvaart.

Verbeteren kredietwaardigheid van boeren

WENR en de Rabobank hebben gezocht naar een bruikbare manier om de kredietwaardigheid van boeren te verbeteren. Het resultaat is een tool: de Climate Smart Digital Farm Finance (CSDFF) Solution. Die tool levert nauwkeurige informatie over boerderijen op basis van verschillende bronnen. WENR-onderzoeker Gerbert Roerink: “De data genereren we via de Groenmonitor. De monitor brengt met behulp van satellietbeelden van de Sentinel-2 satelliet de groei van gewassen in kaart. De satelliet geeft doorlopend updates over de ontwikkeling van het gewas op het land.”

Planten absorberen het rode deel van zonlicht en reflecteren het bijna-infrarode deel. Kale grond en water reflecteren zonlicht op een andere manier. CSDFF Solution gebruikt dit gegeven om de hoeveelheid biomassa te berekenen met behulp van speciale indicatoren. De meest gebruikte is de Normalized Difference Vegetation Index-green. Deze index geeft een score tussen de 0 en 1 aan groene biomassa: water en kale grond krijgen een lage score (minder dan 0,2), hogere scores betekenen dat er sprake is van een of meer lagen groene bladeren.

Meer informatie is meer kredietmogelijkheden

De satelliet kan stukken land en de gewassen die erop groeien in kaart brengen en de groei en opbrengst van de gewassen monitoren en kwantificeren. Door deze data te combineren met prijsinformatie, kan voorspeld worden in hoeverre een boer in staat zal zijn om zijn lening terug te betalen.

Gerbert Roerink: “De informatie die de bank door deze doorlopende manier van monitoren krijgt, maakt het eenvoudiger om krediet te verstrekken aan boeren. Daarmee kunnen boeren investeren in betere zaden, materialen en opslagmogelijkheden, waardoor hun bedrijfsvoering duurzamer wordt. Niet alleen leidt dit tot een grotere oogst, er gaat ook meteen aan het begin van de keten al minder gewas verloren omdat het beter wordt geoogst en opgeslagen.”

De boeren hebben op verschillende manieren baat bij deze oplossing. Zij kunnen op basis van de informatie die de satelliet verschaft besluiten om hun irrigatie of bemesting aan te passen, waardoor hun opbrengst hoger wordt. Ook ziekten en plagen kunnen sneller worden gedetecteerd en aangepakt.

In december 2017 rondde het team van WENR en Rabobank een succesvolle testpilot af in Ethiopië, waar zij met deze techniek kleine percelen met gerst en graan hebben gemonitord. Het team werkt op dit moment aan optimalisatie van het model, zodat dit geïmplementeerd kan worden bij een lokale financiële instelling in Ethiopië.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics