Samenwerken aan state-of-the-art moleculaire detectiemethoden binnen Fontys-lectoraat

0

Dr. Anne Loonen en dr. Joost Schoeber delen sinds augustus van dit jaar een lectorschap Life Sciences, onderdeel van het lectoraat Applied Natural Sciences van Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen. De onderzoeksgroep Life Sciences houdt zich bezig met de ontwikkeling, optimalisatie en validatie van state-of-the-art moleculaire detectiemethoden voor RNA, DNA en eiwitten. In samenwerking met partners uit o.a. de medisch diagnostische sector, maar ook vanuit de agri/food sector, wil de onderzoeksgroep (moleculaire) testen ontwikkelen die doelgericht en snel kunnen meten, bij voorkeur in de vorm van een gebruiksvriendelijk device.

Actueel
In deze Coronatijd is de Life Sciences onderzoeksgroep druk bezig met de ontwikkeling van een aangepaste SARS-COV2 diagnostiekmethode, waarbij onderzoek wordt verricht aan de gehele keten, van aanmelden voor een test tot en met het terugkoppelen van de testuitslag met inachtneming van de privacywetgeving. Samen met een IT-bedrijf wordt gewerkt aan een eenvoudige interpretatiemogelijkheid van de verkregen data voor bijv. huisartsenpraktijken. Dit alles om GGD‘s te ontlasten, tegemoet te komen aan de vraag van de eindgebruiker en aan het overheidsbeleid dat inzet op testen, testen, testen.
Er is altijd vraag naar biomonitoring. Zo is het continue meten van indicatormoleculen bij mensen, voor de diagnose van ziekte, belangrijk. Maar ook in de landbouw, bijvoorbeeld bij veredelingsbedrijven, wordt gevraagd om snelle, effectieve detectiemethoden.

Samenwerking
Het lectoraat Applied Natural Sciences bestaat uit verschillende onderzoeksgroepen, met elk hun eigen expertise. Deze samenwerking kan ervoor zorgen dat ontwikkelde (moleculaire) detectiemethoden geïmplementeerd kunnen worden in een device, om out-of-the-lab testing te faciliteren. Een voorbeeld van een groot landelijk, multidisciplinair project, waarin verschillende bedrijven en instellingen samenwerken, is het “Printing makes sense” project. Het lectoraat is penvoerder van dit project en verschillende onderzoeksthema’s van het lectoraat komen hierin samen, zoals Life Sciences, Polymers en Thin Films & Functional Materials. Het doel van het project is de ontwikkeling van een biomedische sensor voor het meten van biomoleculen.
De samenwerking beperkt zich overigens niet tot het lectoraat, niet tot Fontys en ook niet tot Nederland. TU/e, hogescholen, (topklinische) ziekenhuizen zoals het Jeroen Bosch Ziekenhuis, bedrijven, maar ook universiteiten en hogescholen in Kenia, Finland en België zijn (onderzoeks)partners.
Ook wordt op dit moment de mogelijkheid van verdergaande samenwerking met topklinische ziekenhuizen onderzocht, in de vorm van een L.INT lectorschap.

Kwaliteit
De ambitie is groot. Er wordt hard gewerkt aan kwaliteitszorgsystemen voor de labs, aan het delen van kennis en onderzoeksresultaten, aan de verdere versterking en uitbreiding van samenwerking met andere (internationale) hogescholen en aan de relatie tussen onderzoek en onderwijs.
Nexus, het gebouw van Fontys op de TU/e Campus, biedt ruimte aan labs die optimaal voldoen aan de kwaliteitseisen en die enorm goed geëquipeerd zijn (o.a. digitale PCR, MinION, EasyMAG, …). De Life Sciences onderzoeksgroep beschikt over een eigen moleculaire workflow voor experimenten.
—–
Anne Loonen studeerde Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Avans Breda) en Medische Biologie (Radboud Universiteit Nijmegen). Een promotietraject volgde aan de Universiteit Maastricht in samenwerking met Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, Stichting PAMM en het Jeroen Bosch ziekenhuis onder supervisie van prof. Cathrien Bruggeman, dr. ir. Petra Wolffs en dr. Adriaan van den Brule. In 2013 verdedigde ze succesvol haar proefschrift getiteld “Developments for improved diagnosis of bloodstream infections”. Haar carrière werd voortgezet bij Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen met een detachering bij het Jeroen Bosch ziekenhuis waar ze tot voor kort als docent-onderzoeker en sinds augustus 2020 als lector Life Sciences aan verbonden is gebleven. Haar passie ligt bij de ontwikkeling van nieuwe (moleculaire) testmethoden voor diagnostiek van ziekten. Ze hoopt studenten van alle leerjaren te kunnen enthousiasmeren voor dit altijd actuele vakgebied. Naast het lectorschap zet ze haar expertise in binnen het onderzoeksthema “Diagnostics and Test Development”.
Joost Schoeber studeerde HLO Microbiologie (Fontys, Eindhoven) en Medische Biologie (Radboud Universiteit Nijmegen). Een promotietraject volgde bij de afdeling Fysiologie van het Radboud Institute for Molecular Life Sciences, onder de supervisie van prof. René Bindels en prof. Joost Hoenderop. In 2009 verdedigde hij succesvol zijn proefschrift getiteld “Physiology of the Epithelial Ca2+Channels; Towards the Molecular Regulation of TRPV5 and TRPV6”. Tijdens verschillende post-doc projecten in binnen- en buitenland deed hij ervaring op met gespecialiseerde cel- en moleculairbiologische technieken, in vivo dierstudies en het mee opzetten van een nieuw onderzoekslaboratorium. In 2010 maakt hij de overstap naar Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, waar hij tot voor kort werkte als docent-onderzoeker en sinds augustus 2020 als lector Life Sciences. Zijn passie ligt bij het ontwikkelen van (moleculaire) assays, zoals markeridentificatie voor diagnostische toepassingen bij plant en dier. Hij hoopt studenten te inspireren voor dit vakgebied dat sterk vertegenwoordigd is in de regio. Naast het lectorschap zet hij zijn expertise in binnen de onderzoeksthema’s “Cellular and Molecular Biology” en “Diagnostics and Test Development”.

Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics