Rijkswaterstaat publiceert de voorgenomen opdrachten, deze zijn nog niet aanbesteed.

0

Rijkswaterstaat publiceert regelmatig de voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen. Hiermee komt de organisatie tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen. De meest recente planning (november 2020) is nu in te zien.

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat streeft ernaar om 3 keer per jaar een geactualiseerde versie van de inkoopplanning te publiceren. De gehele inkoopplanning is beschikbaar als Excel-bestand. Per inkoopdomein is de planning ook als pdf-bestand beschikbaar. De inkoopplanning bevat de voorgenomen opdrachten, deze zijn nog niet aanbesteed. De meest recente editie van de inkoopplanning is nu beschikbaar. Actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed.

Veel nieuwe factsheets

Rijkswaterstaat verbetert stapsgewijs de zogeheten kerninformatie bij GWW-aanbestedingen. Dit is een van de maatregelen uit het plan van aanpak binnen het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waarin Rijkswaterstaat en markt samenwerken. Voor veel GWW-projecten is er een factsheet beschikbaar met kerninformatie. Marktpartijen kunnen hiermee nog beter afwegen welke projecten interessant zijn om op in te schrijven. De informatie op de factsheets wordt geactualiseerd naarmate er meer bekend is over een project. Voor bijna driekwart van de projecten van meer dan 15 miljoen is nu een factsheet beschikbaar.

Via de website Publicatiedatabank ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn er factsheets beschikbaar voor de volgende projecten: A27/A12 Ring Utrecht, A27 Houten-Hooipolder, Van Brienenoordbrug, A2 Het Vonderen-Kerensheide, N33 Zuidbroek-Appingedam, A1 Apeldoorn–Azelo – fase 2, Renovatie Krammersluizen, Variabel onderhoud aan verhardingen en kunstwerken regio Zuid-Nederland 2022-2025, Groot Variabel Onderhoud Hoofdwegennet West Nederland-Zuid 2022-2023, Groot Onderhoud bruggen Zeeland, Groot onderhoud stuwen, Vast onderhoud wegen Zuid-Holland, Vervanging en renovatie A73 Roertunnel en Tunnel Swalmen, N35 Nijverdal–Wierden, Prestatiecontract Oosterscheldekering, Renovatie IJsselbruggen A12, A20 Nieuwerkerk aan de IJssel-Gouda, Wilhelminakanaal Sluis II, Aanpassing schuifaanslagen Oosterscheldekering, Bergse diepsluis en Zandkreeksluis, Bediening en besturing Maasobjecten en Tilburg (TB) 3 en Renovatie Princes Marijkesluis.

Nieuwe projecten op de planning

De inkoopplanning kent meerdere nieuwe projecten die Rijkswaterstaat heeft gepland om op de markt te zetten, zoals renovatie en vervanging van de Van Brienenoordbrug, 3 contracten voor suppletiewerk in de kustlijnzorg, groot onderhoud van de A2-A12-A27 (2 contracten), werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en het conserveren van de schuiven van de sluizen aan het Haringvliet.

Sinds de publicatie van de vorige inkoopplanning in juni 2020 is voor een tiental werken de marktbenadering gestart. In het oog springende projecten daarbij zijn de vervanging en renovatie A12 IJsselbruggen en de dijkversterking Marken.

Onzekerheden en wijzigingen

Thema: Hoe wordt een bedrijf duurzaam en winstgevend? Lees Link magazine digitaal

Bij het opstellen van de inkoopplanning heeft Rijkswaterstaat altijd te maken onzekerheden die van invloed zijn op de indicatie van het moment van marktbenadering. Op dit moment zijn er meerdere ontwikkelingen die veel onzekerheid met zich meebrengen, zoals de stikstofproblematiek, PFAS of COVID-19. Dit is terug te zien in het overzicht van november 2020, waarbij de planning van verschillende projecten is gewijzigd. Voor een aantal projecten lichten we de wijziging toe:

  • A12/A27 Ring Utrecht – Verbreding Galecopperbrug. Het tracébesluit Ring Utrecht vindt later plaats dan verwacht. Hierdoor verschuift het eerder geplande moment van marktbenadering van Q4 2020 naar Q1 2021.
  • Project Wilhelminakanaal Sluis II. Het project leidt tot meer stikstofemissie dan eerder was berekend. Samen met de provincie Noord-Brabant zoekt Rijkswaterstaat naar een optimaal proces om te komen tot een oplossing en indien nodig snel te acteren op ontwikkelingen. In de planvoorbereiding kost dit extra tijd. Hierdoor schuift het eerder geplande moment van start aanbesteding van Q1 2021 naar Q2 2021.
  • A27 Houten-Hooipolder (deel Houten-Everdingen). Na uitgebreide dialoog met de markt in de afgelopen periode is besloten om meer tijd te nemen voor het doorvoeren van een aantal aanpassingen. De complexiteit en omvang van dit project in samenhang met de implementatie van de 2-fasen aanpak maakt dat het eerder geplande moment van start aanbesteding van Q3 2020 naar Q2 2021 verschuift.
Share.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door ExactMetrics